Belirli süreli sözleşme gebelik nedeniyle feshedilemez
Belirli süreli iş sözleşmesi gebelik nedeniyle feshedilen işçi hem bakiye kalan ücret hem tazminat talep edebilir.

Okurumuzun sorusu:
Özel güvenlik görevlisiyim. 5 aylık projede hamile olduğumu öğrendikten sonra işten çıkardılar. Üstünü başka şeylerle kapatıyorlar. Öneriniz nedir?

Okurumuz 5 aylık bir projede çalıştığını belirtmiş. Bu nedenle okurumuzun 5 aylık “belirli süreli iş sözleşmesi” ile çalışırken işten çıkarıldığını varsayarak bu soruyu yanıtlayacağım.

Belirli süreli iş sözleşmesi, yani başlangıç ve bitiş tarihi belli olan iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesinden farklıdır. Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşme süresi içinde, işveren tarafından ancak “haklı nedenle derhal fesih” yoluyla sona erdirebilir. Yani İş Yasası’nın 25. maddesinden kaynaklanan bir gerekçe olmadığı sürece, işverenin işçiyi işten çıkarması yasaya aykırı olur.

Öte yandan “hamilelik”, hem belirli hem belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işten çıkarma gerekçesi olamaz.

Tam da bu yüzden okurumuzu hamile olduğu için işten çıkaran işveren, başka gerekçelerle asıl niyetinin üzerini örtmeye çalışmaktadır.

Okurumuz belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı için işe iade yoluna gidemez. Ancak okurumuz:

1) Belirli süreli iş sözleşmesi, bitiş tarihinden önce haklı bir neden olmaksızın sona erdirildiği için “bakiye kalan ücretini” talep edebilir. Yani işten çıkarıldığı tarihten sözleşmenin normalde kendiliğinden sona ereceği tarihe kadar çalışsaydı kazanacağı tüm ücretini isteyebilir. Ancak bu tutardan okurumuzun çalışmadığı için yapmadığı yol ve yemek gibi harcamalar düşülür.
2) Kötü niyet tazminatı ya da ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Okurumuzun çalışma süresi kısa olduğu için kötü niyet tazminatı yerine ayrımcılık tazminatı talep etmesi daha yerinde olur. Ayrımcılık tazminatı 4 aylık ücrete kadar talep edilebilir.
3) Okurumuz hak kazandığı ancak ödenmeyen diğer haklarını (örneğin ücret, fazla mesai ücreti) istenebilir.

Okurumuz en kısa sürede bir avukat ile görüşerek bu hak ve alacakları için arabulucuya başvurabilir, arabulucuda anlaşma sağlanamadığı takdirde ise dava açabilir.


İlgili haberler
İşçi hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü

Kadın işçi, hamileliğini en kısa sürede işverene bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde işçi hem işin...

Hamilelikte alınan rapor işten çıkarma gerekçesi o...

Kadın işçinin hamileliği sırasında 5 gün rapor alması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. Kadın işçi...

Hamilelikte işten çıkarmada izlenebilecek 2 yol va...

Kadın işçinin hamile olduğu için işten çıkarılması halinde izleyebileceği 2 yol var. Hangi yolun izl...