Yüceer: Bütçede eşitlikçi bakış hiçe sayılıyor
CHP’li Candan Yüceer 11. Kalkınma Planından ‘toplumsal cinsiyete duyarlı’ kavramının çıkarılmasının bütçeyi de etkilediğine dikkat çekti: ‘Kadınların dezavantajlı konumunu pekiştiriyorsunuz.’

CHP Milletvekili Candan Yüceer, 11. Kalkınma Planında toplumsal cinsiyet eşitliğine yer verilmemesini eleştirdi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) toplantısında konuşan Yüceer, “Kalkınma planlarında toplumsal cinsiyet yaklaşımı olmayınca bütçede de toplumsal cinsiyet perspektifi olmasını beklememek gerekir” dedi.

Yüceer, 2013’te hazırlanan 10. kalkınma planında “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme” vurgusu yapıldığına ancak 11. Kalkınma Planında toplumsal cinsiyet kavramına yer verilmediğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bu aslında bir alerjinin net biçimde ortaya çıkışıdır. İktidar çevrelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı yok sayılıyor. Buna paralel olarak devlet kurumları da benzer bir anlayışı hayata geçiriyorlar. Mesela YÖK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi projesinden vazgeçiyor. Gerekçe olarak ‘Toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mütenasip değil’ diyor. Benzeri bir yaklaşım Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına da sirayet etmiş görünüyor.”

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE SALDIRININ BİR UZANTISIDIR’
10. ve 11. Kalkınma Planı arasında geçen sürede toplumsal cinsiyet yaklaşımını plandan çıkaracak ne olduğunu soran Yüceer, “Son dönemde İstanbul Sözleşmesine, 6284 sayılı kanuna ve kadın hak-larına karşı yapılan sistematik saldırının bir uzantısıdır bu” diye konuştu.

KEFEK Başkanlığını da eleştiren Yüceer, geçmişte “toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme” ifadesi kullanılırken, son toplantı çağrısında “kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme” ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi. Yüceer şöyle konuştu: “Onun adı toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemedir. Ne oldu da birden bire kırk yıllık kavram değişiverdi, kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme oldu. Bütçelemede kadın-erkek fırsat eşitliği yaklaşımı vardır. Ama o bir yakla-şımdır ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kavramından farklıdır. Kalkınma planlarında top-lumsal cinsiyet yaklaşımı olmayınca bütçede de toplumsal cinsiyet perspektifi olmasını bekleme-mek gerekir. Nitekim yoktur da. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, bir yaklaşım olarak kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek veya eşitsizlikleri azaltmak amacıyla bütçe sürecinin tüm aşamalarına eşitlikçi bakış açısının dâhil edilmesidir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi lügatinizden çı-kardığınız zaman eşitlikçi bakış açısını hiçe sayıyorsunuz demektir.”

‘KADINLARIN DEZAVANTAJLI KONUMUNU PEKİŞTİRİYORSUNUZ’
Bütçelerin sosyal ve ekonomik önceliklerin bir yansıması olduğunu hatırlatan Yüceer, “Kime, neye ve hangi toplumsal kesimlere nasıl bir yaklaşım sergilendiği, bütçelerde yansımasını bulmaktadır. Cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı, kamu gelir ve harcamalarını cinsiyet perspektifinden ele alır. Bütçe kaynaklarının kadın ve erkekler arasındaki dağılımını karşılaştırır. Böyle bir yaklaşım yok. Bütçenin, kadın ve erkeklerden oluşan farklı gruplar üzerindeki etkilerine göre, toplumun cinsiyetler arası ilişkileri temelinde devletin ana kaynak bütçesini bilinçli bir şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtmak için yapılan girişimlerdir. Var mı böyle bir girişim? Yok. Devlet harcaması ve gelirine cinsiyet perspektifinden bakar. Var mı böyle bir bakış? Yok. Toplumsal ve iktisadi yaşamın biçimlenmesinde kadınlara ilişkin öncelikler göz önüne alınıyor mu? Hayır. Bu durum kadınların erkeklere göre dezavantajlı konumlarını pekiştiriyor mu? Pekiştiriyor. Hal böyleyken sizler yalnızca toplumsal cinsiyet kavramını kalkınma planından çıkarmış olmazsınız, bu pekiştirmeye ortak olursunuz.”


İlgili haberler
ASPB 2018 bütçesinde kadının adı yok

2018 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Komisyonda yarın A...

Kadınları güçlendirmek için Bakanlığın cebinden pa...

Kadına şiddetin arttığı, kadınların toplum yaşamının dışına itilmeye çalışıldığı bir dönemde Aile Ba...

Al sana bütçe kaynağı...

En çok kadınlara ilişkin vaatler için soruluyor soru: Kaynağı nereden bulacaksınız? En son AKP Kadın...

Hükümetin krize karşı emniyet supabı: Aile

Aile Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ortaya çıkan tablo: Hükümet ‘aileyi’ krize karşı emniyet supabı,...

Bütçeden kadınların payına ne düştü?

Yeni Ekonomik Program’daki dengeleme sürecinin en temel destekçisi olarak söylenen bütçede, ‘Kadınla...