ASPB 2018 bütçesinde kadının adı yok
2018 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Komisyonda yarın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da sosyal hizmeti ‘sosyal yardımla’ sınırlandıran, kadını aile içine hapseden, sosyal hizmet alanında çalışanları görmeyen bir bütçe ile karşı karşıyayız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi, AKP’nin toplumu iktidara bağımlı hale getirme politikasının bir aracı olarak ‘sosyal yardımlar’ı kullanıyor.

Karşımızda ağır koşullar altında, düşük ücretlerle, güvencesiz çalışan emekçilerin, çocukların, engellilerin, kadınların, yaşlıların taleplerinin yer almadığı bir sosyal hizmet bütçesi var.

BAKANLIĞIN TEK ÇÖZÜMÜ: SOSYAL YARDIM
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da bütçe görüşmeleri öncesi bakanlığın 2018 yılı bütçesini değerlendirdi. SES’e göre 2018 yılı ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma; istihdama ve kamusal hizmetlere erişimde ayrımcılık vb. temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak.

İşte rakamlarla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi:

* Bakanlık bütçesinin 20 milyar 519 milyon lirası yani yüzde 84’ü Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesine göre sosyal yardımlar için tahsis ediliyor.

* 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının payı yüzde 4’tü. 2018 yılında bu oran daha da azalarak yüzde 3.5 olmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 2018 yılı için 26 milyar 690 milyon 506 bin TL ayrılmış.

* 2017 yılı bütçesinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (ASPB) ayrılan kaynaklar kadının güçlenmesine yönelik politikaları hayata geçirmek yerine aileyi güçlendiren politikaların temel alındığını gösteriyor. Aynı tablo 2018 yılı için de devam ediyor.* ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlere erişimde ayrımcılık gibi temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçe.

* Kadınların eşitlik sorununu gündem etmesi, araştırmalar yapması beklenen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün bütçesi 2014’ten bu yana azalıyor.

* Sosyal yardımlarla ilgili yaşanan sıkıntılardan biri de bu yardımların hakkaniyetli dağıtılmaması, hükümetlerce karşılığı oy olarak dönecek kaynak olarak görülmesi ve yine kurumlarda bu kaynağın suistimal edilmesi. ,

Bakım hizmetlerini üstlenen kadının yoksullaştığı, kadınların ayakta kalabilmek için sosyal yardımlara başvurduğu bir tabloda var. Yoksulluğun kadınların üzerine yapıştığı bu tabloda Araştırmacı Ülker Şener kadın yoksulluğunun nedenlerini ve sonuçlarını Ekmek ve Gü'e anlatmıştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının da belirttiği gibi ASPB bütçesinde, emeğe, emekçiye, çocuğa, yaşlıya, engelliye ve kadına yer yok, toplumu bağımlı hale getirme anlayışı var.

Peki bir devletin bütçesi ne zaman “kadınlar için” olur? Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alanda karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele etmek için özel önlemlerin alınması ve kadınların eğitim, sağlık, sosyal hizmet alanlarından azami derecede faydalanmasının önünün açılması için “özel pay” ayrılmasıyla. Peki bu bütçede durum ne?
Tek cümleyle özetleyelim: bütçe tasarısı kadın özgürlüğü ve eşitliği için hiç bir özel kalem barındırmadığı gibi bütün maddeleriyle eşitsizliği ve bağımlılığı dayatıyor!

İlgili haberler
Yoksulluk, şiddet, istismar üçgeninde kadınlar ve...

Esenyalı’da ikisi bebek yedi kişinin yaşadığı bir evdeyiz. İstismarın, yoksulluğun, şiddetin, cehale...

Yoksulluk, şiddet, istismar üçgeninde kadınlar ve...

Esenyalı’da eczacı ve terzi anlatıyor: Dayak artık kanıksanmış, enseste değil gebeliğe çözüm arıyorl...

Yoksulluk, şiddet, istismar üçgeninde kadınlar ve...

Mahallede 4300 hastaya bakan bir aile hekimi “İstanbul’un ve ülkenin küçük bir panoraması” dediği Es...

Yoksulluk, şiddet, istismar üçgeninde kadınlar ve...

Günlerdir sorunlarını anlattığımız Esenyalı’da çözümü Kadın Dayanışma Derneğinden kadınlarla konuştu...

8 kişiden biri devletin desteğine muhtaç!

Yoksulluğu sosyal yardımlarla çözmeye çalışan devlet politikasının sonucu: Türkiye’de nüfusun yüzde...

Yoksulluk kadınların üzerine yapışmış durumda!

Bakım hizmetlerini üstlenen kadının yoksullaştığı, kadınların ayakta kalabilmek için sosyal yardımla...