Tarikatların eline bırakılan eğitimde cinsiyetçilik tavan yaptı
Eğitim Sen’in hazırladığı Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu’na göre; 2017 yılında kız öğrencilerin yüzde 64’ü imam hatip okullarında eğitim gördü.

Eğitim Sen “Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu”nu açıkladı. Kadın ve erkeklerin cinsiyetçi kalıplarla ayrıldığı eğitim sisteminde kız öğrencilerin payına ikinci sınıf eğitim düştüğüne dikkat çekilen raporda, geleneksel cinsiyet rollerin aile, akranlar, okul, hukuk, ahlak, din ve medya tarafından sistemli bir şekilde nesilden nesile aktarıldığı vurgulanıyor.

DÜNYA SIRALAMASINDA ‘ZİRVE’DEYİZ!
* MEB’in istatistiklerine göre, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde resmi okullarda eğitim görenlerin yüzde 51.3’ü erkek, yüzde 48.7’si ise kız öğrenciler.
* Özel okullarda erkeklerin oranı yüzde 54.3, kız öğrencilerinse yüzde 45.7.
* Kadınların net okullaşma oranları açık öğretim hariç tüm düzeylerde erkeklerden geri durumda. İlkokuldan ortaöğretime geçişte kız öğrenci kaybı erkeklere göre yoğunlaştı.
* Kadınların yükseköğretime erişim oranı ise erkeklere göre daha düşük.
* OECD ülkelerinde 18 yaş düzeyinde ortaöğretim ve yükseköğretime katılım oranı ortalama yüzde 76, Türkiye’de ise oran yüzde 46. Türkiye bu oranla 35 üye ülke içerisinde en fazla öğrencinin eğitimini yarıda bıraktığı ülkeler arasında.
* Çoğu OECD ülkesinde eğitimini yarıda bırakanların yaşları 17-18 olsa da Türkiye’de bu 14’e kadar düşüyor.

DERS KİTAPLARI CİNSİYETÇİ ÖRNEKLERLE DOLU
* Ders kitaplarında kız çocuklara daha çok ev içi alan ya da bu rollere uygun meslekler tavsiye ediliyor. Ev hanımlığı, öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi meslekler önerilirken kitapların tümünde okul müdürleri erkek olarak gösteriliyor. Tamircilik, yöneticilik, güç gerektiren işler erkek işi olarak kabul ediliyor. Kitaplarda erkek çocuk resimleri kız çocuklarına oranla daha fazla yer alıyor.
* Örneğin 3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı “Benim Eşsiz Yuvam” ünitesinde ailede ev işlerinin adaletli ve ezberi bozacak şekilde bölüşümü yapılmış. Bu güzel bir örnek ancak 3. sınıf matematik kitabında mutfaktan sorumlu olan, evde çocukları yediren, misafirleri ağırlayan kadınlar yer alıyor.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER ADIM ADIM MEŞRULAŞTIRILIYOR
* TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk, anne oldu ve bu çocukların büyük kısmı dini nikâhla evlendirildi.
* 2009 Temmuz’unda MEB yönetmelik değişikliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin nişanlanmasını serbest bıraktı.
* 2013 Eylül ayında evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesi düzenlemesi getirildi. Yani lise çağlarında evliliğin önü açıldı.
* 2014’te 20 bine yakın aile 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için dava açtı. Hükümetin yol veren tutumu mahkemelerin evlendirmelere izin veren kararlarını çoğalttı.
* 2015 Mayıs ayında AYM resmi nikâh kıymadan dini nikâh kıyan imam ve çiftlere ceza verilmesini kaldırdı.
* Anayasa Mahkemesi yine bir yasa iptaliyle çocukların cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesinin önünü açtı.


KIZ ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 64’Ü İMAM HATİPTE
* Müfredatlarda felsefe, bilim, sanat dersleri azaltıldı, otizmli ve zihinsel engelli çocuklara zorunlu din dersi getirildi, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik dini etkinlikler (dini içerikli yarışmalar, cami gezileri, oruç eğitimi vb gibi) yaygınlaştı, Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle açılan sıbyan mektepleriyle din eğitimi kreşlere kadar indi.
* İmam hatip lise sayısı 2002’de 450 iken, 2017’de 1.408’e yükseldi. İmam hatip liselerinden 372’si sadece Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi haline getirildi.
* 2016-17 döneminde 347 bin 614 kız öğrenci imam hatip orta okullarında, 353 bin 379 kız öğrenci de imam hatip liselerinde eğitim gördü. 2017 yılında kız öğrencilerin yüzde 56’sı imam hatip okullarında eğitim gördü. Açıköğretim de eklenince bu oran yüzde 64’e çıkıyor.

TIKLAYIN - Sıbyan Mektebinin korkunç dünyası!
Denetimden muaf sıbyan mektepleri çocukların hayatını kabusa çeviriyor. Çocuklar, ailelerine günahkar diye bakıyor, sanatı suç sayıyor, bir an önce gerçek saydıkları dünyaya göçmeyi hayal ediyor.

TIKLAYIN - Eğitimde gidişat; özelleştirme ve imam hatipleştirme!

1 MİLYON ÇOCUK TARİKATLARIN ELİNDE EĞİTİM GÖRÜYOR
* MEB verilerine göre, Türkiye’deki özel öğretim kurumu sayısı 10 bin 53. Bu kurumların üçte biri mutlaka bir tarikata bağlı.
* Tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayında (üniversiteler hariç). 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılı durumda. Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bini buluyor.
* Eğitim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde dini vakıf ve cemaatlerin belirleyiciliği ve etkinliği arttırıldı, MEB, dini vakıflar ile çeşitli protokollere imza atarak eğitimi dinselleştirme sürecinde siyasi nüfuzu olan cemaatlere özel görevler verdi.

İlgili haberler
Gericileşen eğitim, kaybeden ‘gelecek’

Eğitim Sen İstanbul 3 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Meral Gülşen, tepki gören yeni müfredata ilişk...

MEB’e göre kadının görevi kocaya itaat, erkeğin gö...

Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredat kapsamında hazırladığı ders kitabının ‘evlilik’ konusunda, ‘...

Çocuklarınızı bu kitaplardan uzak tutun

Çocuğun ‘Anne ben nasıl oldum? sorusuna ‘leylekler getirdi’ cevabından daha vahim Pedagog Ali Çankır...

GÜNÜN RAKAMI: Diyanet kreş açmada MEB'le yarışıyor...

Diyanete bağlı kreş sayısı 600’den 1552’ye yükseldi. Bu da gösteriyor ki, asıl olarak MEB'in sorumlu...

Çok tesirli bir silah olarak Diyanet

Kadınlar ve çocuklar büyük tehlikede. Çünkü o silah, ilk onlara doğrultuluyor. En kolay onlara patlı...

GÜNÜN RAKAMI: İmam hatip mezunu kadınların sadece...

Mezun olduklarında Diyanet tarafından görevlendirilme ihtimalleri ancak yüzde 15 olan imam hatip lis...