ODTÜ’de, dünyada ve Türkiye’de kadın hareketinin durumu tartışıldı
ODTÜ’de düzenlenen ‘Uluslararası Kadın Hareketi ve Türkiye’ panelinde tacizin önlenmesi için yapılabilecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu (TCÇT) tarafından düzenlenen “Uluslararası Kadın Hareketi ve Türkiye” panelinde dünyada ve Türkiye’de kadın hareketlerinin tarihi, güncel durum ve ODTÜ öğrencilerinin sorunları konuşuldu. Panele ilgi yoğun oldu.

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu (TCÇT), “Uluslararası Kadın Hareketi ve Türkiye” paneli düzenledi. Panele, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden Doç. Dr. Başak Alpan, Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Zana Çitak konuşmacı olarak katıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A Binası FAUD Amfisi’nde gerçekleşen panelde, açılış konuşmasını topluluk üyesi Fatmagül Aydemir gerçekleştirdi. Aydemir, 8 Mart’a giderken topluluk olarak dünyadaki ve Türkiye’deki kadın mücadelelerini görünür kılmayı ve “Biz neler yapabiliriz?” sorusunu tartıştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Etkinliğin gerçekleştiği fakültedeki kadınların da bu kapsamda bir sergi düzenlediklerini ifade eden Aydemir, ODTÜ’lü kadınlar olarak yalnızca takvimsel günlere sıkışmayan bir mücadele hattının örülmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

‘EŞİTLİK YERİNE ADALET SÖYLEMİ KONULMAYA ÇALIŞILIYOR’
Aydemir’in ardından konuşmasını gerçekleştiren Zana Çitak, Türkiye’de kadın hareketinin tarihi ve akademik literatürdeki yerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’ye ikinci dalga feminizmin gelişiyle birlikte Kemalizmin kadın ve aile politikalarının tartışılmaya başlandığını dile getiren Çitak, Kemalizmin “vatana-millete tabi kılınan ve belirli iffet sınırları içinde” bir ideal kadın tiplemesi olduğunu dile getirdi. Çitak, 1926 yılı Medeni Kanunu’nun geçmişten kopuş ve hukukun dinsel referanslardan kurtulması açısından oldukça önemli olduğunu belirterek bugün gelinen noktada dini referansların yeniden gündemde olduğunu söyledi. KADEM gibi hükümet yanlısı kuruluşların eşitlik yerine adalet söylemini koymaya çalışmasında bunun rolü olduğunu ifade eden Çitak, KADEM yöneticilerinin yazılarından örnekler verdi.

‘BİRLİKTE MÜCADELENİN YOLLARI ARANMALI’
İkinci konuşmayı gerçekleştiren Başak Alpan ise dünyada kadın hareketlerinin tarihini anlatarak söze başladı. Kadınların mücadele tarihinin, çeşitli alanlardaki kazanımları küçümsememek gerektiğini gösterdiğini dile getiren Alpan, bu kazanımları geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti. Alpan, bugün çeşitli mücadele alanlarının birbirlerini dışlamaması gerektiğine dikkat çekerek, birlikte mücadelenin yollarının aranmasının önemine vurgu yaptı. İçinde bulunulan süreçte çok umut verici şeylerin yaşandığını dile getiren Alpan, aynı zamanda mücadeleye daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemin de yaşandığını söyledi.

‘SADECE BU HAFTA 5 TACİZ BAŞVURUSU OLDU’
Son sözü alan Fatma Umut Beşpınar ise Türkiye’de cinsel tacizin tanımı ve ODTÜ’de Cinsel Tacizi Önleme Birimi’nin tarihi ve çalışmalarını anlattı. CİTÖB’ün ODTÜ’de 6 yıllık bir uğraşla kurulabildiğini dile getiren Beşpınar, bunun oldukça geç olduğunu söyledi. 2016’dan bu yana CİTÖB’ün 131 taciz vakasını değerlendirdiğini aktaran Beşpınar, sadece bu hafta içerisinde ise 5 başvuru aldıklarını dile getirdi. Beşpınar, Özgecan Aslan cinayeti sonrası gelen tepkiler üzerine YÖK tarafından gündeme alınan Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi’nin geçtiğimiz yıl kaldırıldığını hatırlatarak üniversitede cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsel tacizin önlenmesi için öğrencilerle birlikte yapılabilecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

İlgili haberler
ODTÜ’de ‘Türkiye’de kadın mücadelesi’ paneli

ODTÜ’de kadınlar Osmanlı’dan Bugüne Türkiye’de Kadın Mücadelesi’ni konuştu. Panelde Aynur Demirdirek...

ODTÜ’lü kadınlar: Eşitlik için savaştığımızı tekra...

25 Kasım’a doğru ODTÜ’lü kadınlar hem yaptıkları etkinliklerle hem de kampüslerinde hazırladıkları p...

ODTÜ’lü kadınlar Dünya Kadın Hareketleri’ni İİBF’y...

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kadınlar, 8 Mart haftasında devam edecek ‘Dünyada Kadı...