MEB yanıtlasın: Her çocuğa ücretsiz okul yemeği verilmesi için ne yapacaksınız?
Ekmek ve Gül'ün '1 Öğün Ücretsiz ve Sağlıklı Yemek Her Çocuğun Hakkı' çağrısını milletvekilleri Meclis'e taşımayı sürdürüyor.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Ekmek ve Gül'ün hazırlamış olduğu rapordan örnek veren Pekgözegü, “Okulda bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek neden önemli?' başlıklı kısımda; okullarda öğrencilere bir öğün sağlıklı ve ücretsiz verilen yemek ile çocuğun toplam sıcak yemek tüketiminin yüzde 16’sının karşılanabileceğini; bu da yoksul bir ailenin çocuğu için yaptığı harcamanın yaklaşık yüzde 10’una denk geldiğini, okul devamsızlığı ve okul terkinin azalmasını sağlayacağını, beslenme bozukluklarının engellenmesinde ve sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarının küçük yaştan oluşturulmasında rol oynayarak uzun vadede ortaya çıkacak kronik hastalıkların engelleneceğini, uzun vadede cinsiyet ayrımcılığının azalmasına katkı sağlayacağını, ekonomik krizlerin yarattığı toplumsal etkilerin olumsuz koşullarda, çocukları okulda tutan bir sosyal destek önlemi olarak işlev gördüğünü,  sağlıklı beslenmenin önemi nedeniyle öğrencilerin eğitimden yararlanma potansiyelini, okul başarısını ve  okullaşma oranında da artışa katkı sunacağını, çocuğun kısa ve uzun vadede yaşam kalitesini çok yönlü olarak arttıracağı ve vitamin ve mineral eksikliğine bağlı sağlık sorunlarını azaltacağını belirtmektedir.

Beslenme hakkı, pek çok uluslararası yasal metinde temel bir insan hakkı olarak tanımlanmakta ve güvence altına alınmaktadır. Devlet tüm   çocukların   çeşitli   eğitim   haklarına   sahip   olabilmeleri   ve   ekonomik   haklardan yararlanabilmelerini   sağlamakla   yükümlüdür. Çocuk yoksulluğunda OECD ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan, çocuk işçiliğinin, okul terklerinin, bölgelerarası ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin çok yüksek olduğu Türkiye’de hem sosyal devlet ilkesinden hareketle hem de taraf olunan uluslararası hukuksal düzenlemelerin, anayasanın ve eğitimin eşitlik ve hak ilkesi gereği tüm çocuklara öğrenim süresi boyunca gereksinim duyduğu ve sağlıklı gelişimi açısından gerekli gıdaların ücretsiz olarak sunulması gerekmektedir" dedi.

MEB BAKANI YANITLASIN!

 ◾Türkiye’de birçok araştırma ile de ortaya konulan 4 çocuktan birinin okula aç gittiği bilginiz dahilinde midir?
 ◾Bakanlığınızca yetersiz ve sağlıksız beslenmenin çocukların gelişimleri, sağlıkları, öğrenme düzeyleri ve başarıları üzerine yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?
 ◾2020-2022 yılları arasında ekonomik yetersizlik nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin kaçı kız çocuğu ve kaçı erkek çocuğudur?
 ◾2020-2022 yılları Türkiye genelinde özel okullara, vakıflara ve derneklere eğitim desteği olarak ödenen ödenek miktarı tutarı nedir? Bu tutarlar bu tarihler aralığında hangi okullara yapılmıştır?
 ◾Bakanlığınızca Türkiye’de çocuğun üstün yararını gözeten, dünyanın 130 ülkesinde uygulanmakta olan, Kalıcı Eşitsizliklerin Dönüştürülmesinde Etkin Bir Sosyal Politika aracı olarak görülen ve birçok STK, Öğrenci Velileri Derneği ve platformlarda kampanyalar başlatılan ayrım yapılmaksızın her çocuğa ücretsiz okul yemeği uygulamasını hayata geçirmeye yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır? 

Fotoğraf: HDP

İlgili haberler
Sağlık Bakanlığı beslenme önerisi yaptı: Öneri güz...

Sağlık Bakanlığının gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için önerdiği menü ol...

ÖVDER İzmir Şubesi, BORKAD, BEKEV ortak açıklama y...

Her okula 1 öğün sağlıklı ücretsiz yemek talebiyle ortak imza kampanyası başlatan ÖVDER İzmir Şubesi...

Sağlıklı beslenme eğitim için zorunlu: Bornova'da...

ÖVDER İzmir Şube Başkanı Behram Kaya ve BORKAD Başkanı Zeynep Reyşen her okula 1 öğün sağlıklı ücret...