LGBTİ nefretine karşı Adana Kadın Platformu: Gökkuşağı her yerde!
‘Hayatlarımızı birlikte savunmak, özgürlüğümüzü birlikte kazanmak için bir aradayız, buradayız, kararlıyız. Gökkuşağının tüm renkleriyle Adana’da olmaya devam edeceğiz. Gökkuşağı her yerde.’

Adana'da 8 Mart günü Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleşecek 8 Mart mitingi için Kasım Gülek Köprüsü'nde bir araya gelen kadınların taşıdığı LGBTİ bayrakları keyfi olarak yasaklanmış, mitinge gökkuşağı renkli bayraklar ve dövizler alınmamıştı. Yasakla ilgili yazılı bir karar isteyen kadınlar keyfi uygulama ile karşılaşırken, Kadın Emeği Kollektifinin pankartı üzerindeki gökkuşağı logosu ise kesildikten sonra alana alınmıştı. Kadınlar bu uygulamaya tepki gösterirken, Adana Kadın Platformu polisin keyfi tutumuna karşı açıklama yaptı.

8 Mart mitinginde alanına alınmayan materyallerle ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 29 Mart’ta suç duyurusunda bulundurklarını belirten Platform, suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını dile getirdi. Açıklama şöyle:

“Suç duyurumuzda, mitingimizde yapılan bu uygulama ile Emniyet Müdürlüğü ve tüm emniyet görevlilerinin, temel hak ve özgürlüklerimizi haksız ve ölçüsüz olarak kısıtladığını, kamu güçlerini ve görevlerini ayrımcılık yaparak kötüye kullandıklarını belirtmiştik.

Suç duyurumuzu yapmış olduğumuz tarih olan 29.03.2021 günü, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “CMK 158/6 maddesinde; ihbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet Savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir, düzenlemesinin yer aldığı; buna göre; ihbar edenin müracaatına konu fiilin işlendiğine dair mücerret ihbardan başka bir delil bulunmadığı, ihbarın soyut ve genel nitelik taşıdığı anlaşıldığından; CMK 158/6 maddeleri uyarınca olayla ilgili SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA” karar verilmiştir.

Savcılık başvurumuz hakkında hiçbir inceleme ve araştırma yapmadan ve dosyayı bir gün dahi elinde tutmadan acilen başvurumuzun itibar edilemez olduğuna karar vermiştir. Ancak Savcılık tarafından iddia edildiği gibi başvurumuz delilsiz ve dayanaksız değildir. Miting öncesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yersiz uyarılara dair yapmış olduğumuz basın açıklaması, miting alanında tutmuş olduğumuz tutanak ve alana alınmayan materyallerimiz ile ilgili görüntü kayıtları dosyaya sunulmuştur. Miting alanına tertip komitesinin iradesi dışında bir kısım materyallerin alınmadığı ispattan varestedir. Buna rağmen ihbarın soyut nitelik taşıdığının iddia edilmesi hukuksuzluğun sürdürülmesidir.

Verilen bu karara karşı da itiraz yoluna başvurduk. Sonuç alamamamız halinde şikâyetimizle ilgili Anayasa Mahkemesine başvuru yolu da dahil olmak üzere tüm hukuki yolları kullanacağız.

Devlet eliyle yok sayılmaya, hedef gösterilmeye çalışılan “Alışın, buradayız, her yerdeyiz!” demekten bir an olsun vazgeçmeyenler olarak bir kez daha haykırıyoruz: Gökkuşağının renklerini asla karartamayacaksınız! Hayatlarımızı birlikte savunmak, özgürlüğümüzü birlikte kazanmak için bir aradayız, buradayız, kararlıyız. Tıpkı 8 Mart’ta olduğu gibi gökkuşağının tüm renkleriyle Adana’da olmaya devam edeceğiz. Gökkuşağı her yerde”


İlgili haberler
8 Mart 2021 | Kadınlar her yerde, mücadele her yer...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ülkenin dört bir yanında kadınlar güvenceli iş, şiddetsiz yaşa...

Adana Kadın Platformu, 8 Mart’ta gökkuşağı ve Boğa...

Adana Kadın Platformu, 8 Mart mitinginde gökkuşağı bayraklarının alana alınmamasını engellemesi ile...

Adana 8 Mart’ında LGBTİ+ ve Boğaziçi yasağına tepk...

Adana Kadın Platformu ve Adana LGBTİ+ Dayanışması, 8 Mart mitingine LGBTİ+ ve Boğaziçi’ne dair döviz...

Adana’da 8 Mart’ta LGBTİ ve Boğaziçi’ne kayyum rek...

Adana Emniyeti, ‘toplumun genel ahlak anlayışına aykırılıklar içerdiği’ gerekçesiyle 8 Mart’ta LGBTİ...

LGBTİ ve kadınlara dönük özel saldırıların gösterd...

Kadınların ve LGBTİ'lerin eşitsizliğe uğramadığı, karar süreçlerinde söz sahibi olduğu, şiddete karş...

LGBTİ'leri hedefe koyan söylemler ne gösteriyor?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektör protestoları sırasında iktidar kanadından LGBTİ'l...