Koruma ve tedbir taleplerinin uygulanmaması Meclis gündeminde
HDP’li vekil Filiz Kerestecioğlu, Ekmek ve Gül’ün de gündeme taşıdığı, şiddet gören kadınların koruma ve tedbir taleplerinin reddedilmesine ilişkin örnekleri Meclis gündemine taşıdı.

HDP’li vekil Filiz Kerestecioğlu “Şiddete uğrayanlar devlet kapısından döndürülüyor” başlığıyla gündeme getirdiğimiz; 6284 sayılı Yasa gereğince kadınların tedbir ve koruma taleplerinin reddedilmesine ilişkin haberimizde yer alan örnekleri Meclis gündemine taşıdı. Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı ile Adalet Bakanına ise konuyla ilgili soru önergeleri ileten Kerestecioğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasından sonra daha da artan tedbir kararlarının uygulanmaması karşısında gereğinin yapılmasını talep etti.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI TALEP ETTİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki kanun ve yönetmeliklerin gerektiği gibi uygulanmaması, kamu görevlilerinin keyfi tutum sergilemeleri ve başvurucuları doğru bilgilendirmediklerini gösteren örneklerin yaşanması hakkında Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi verirken, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı ile Adalet Bakanına ise konuyla ilgili soru önergeleri iletti.

Sözleşme Temmuz 2021’e kadar geçerli olduğu halde bu kötü uygulamaların yaygın bir davranış biçimine dönüştüğünü ifade eden Kerestecioğlu, “Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli kanun ve yönetmeliklerin kamu görevlilerince doğru uygulanıp uygulanmadığını incelemek için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir” dedi.

‘KANUNUN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KAMU GÖREVLİLERİ ARAŞTIRILSIN’

Kerestecioğlu Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair gerekçeyi ise şöyle sundu: “Kolluk güçlerinin, şikâyette bulunan kadınları caydırmaya ve şiddet gördükleri kişilerin yanına göndermeye çalıştıkları, raporlarda kayıt altına alınmıştır. Karakol üzerinden sığınak başvurusu yapan kadınlara 'sığınağa ancak savcılık üzerinden gidilebildiği' şeklinde yanlış bilgi verildiği görülmektedir. Çok sayıda avukat bu konuda şikâyet almaktadır. 6284 sayılı Kanun kapsamında sığınaklara gitmek isteyen kadınlar, yer olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmektedir. Basında yer alan haberlerde boşanma aşamasında olduğu erkek hakkında uzaklaştırma talebiyle karakola başvuran bir kadına polis memurunun ‘Uzaklaştırma işine artık biz bakmıyoruz, mahkemeye başvuru yapacaksınız’ dediği iddia edilmektedir.

Karakollara yapılan başvuruların, resen alabilecekleri tedbirleri almaksızın aile mahkemelerine yönlendirilmesi de şiddete uğrayan kadınlar için güvence oluşturmamaktadır. Bu konuda da avukatlara çok sayıda şikâyet ulaşmaktadır. Örneğin Ankara Batı 2. Aile Mahkemesi, bir kadının tedbir başvurularını Kasım 2020 ve Ocak 2021’de kabul ederken İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından tedbirin uzatılması başvurusunu reddetmiştir. Yine Çemişgezek’te, bir köy korucusu tarafından tehdit ve hakarete uğrayan bir ailenin önleyici koruma tedbiri taleplerini de hakim, mağdur beyanından başka delil olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. 

Oysa 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun 8. maddesinin üçüncü fıkrasına göre koruyucu tedbir kararının verilebilmesi için delil ve belge aranmaz. Hakimlerin 6284 sayılı Kanunun en temel maddelerini bilmemesi mümkün olmayacağından, verilen kararlarda kasıt ve siyasi tutum şüphesi oluşmaktadır. Kanunun gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri için yaptırım uygulanmaması; kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaştığımız sorunların kalıcılaşmasına sebebiyet vermektedir.

Her ne kadar İçişleri Bakanlığı ‘bize güvenin’ diyerek bu iddiaları çok önemsemediyse de bütün olaylara, bütün karakollara ve mahkemelere ne Adalet ne İçişleri Bakanı vakıf olabileceğinden ve bu konudaki iddialar da kadınların yaşamını yitirmesine neden olabilecek kadar ciddi ve yaşam hakkıyla ilgili olduğundan, bir araştırma komisyonu kurulması bizce elzemdir ve daha detaylı bir incelemeyi de ancak bu sağlayabilecektir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli kanun ve yönetmeliklerin kamu görevlilerince doğru uygulanıp uygulanmadığını incelemek için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir.”

BAKANLARA SORDU: HANGİ TEDBİRLERİ ALACAKSINIZ?

Kerestecioğlu, konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması üzerine Meclis’e soru önergeleri de iletti.

Kerestecioğlu, yanıtlaması üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şu soruları yöneltti:

■ Mahkemelerin, tedbir başvurularını kanuna aykırı gerekçelerle reddetmesi bilginiz dahilinde midir? Bu konuda hangi tedbirleri alacaksınız?

■ Görevini kötüye kullanan hâkim ve savcılar hakkında soruşturma başlatacak mısınız?

Soru önergesinde cevaplaması üzerine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ise şu sorular yöneltildi:

■ Kolluk güçlerinin kadınların şikayetlerini kabul etmemesi bilginiz dahilinde midir? Bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

■ Şikayetlerin bu kadar kolay geri çevrilerek, savcılıklara, mahkemelere yönlendirilmesini İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ile bağlantılı görüyor musunuz?

■ Yoğunluk sebebiyle talepleri karşılayamayan Alo 183 hattı yerine sadece kadına yönelik şiddet alanında 7/24, ücretsiz ve çok dilli hizmet veren acil yardım hattı açacak mısınız?

■ Nüfusa ve erkek şiddetinin yaygınlığına oranla yetersiz kalan sığınakların sayısını artıracak mısınız?

Fotoğraf: Filiz Kerestecioğlu

İlgili haberler
Koruma ve tedbir yükümlülükleri uygulanmıyor!

Şiddet gören mülteci kadınların sığınma talebi “Şikayet yoksa sığınmaevi de yok” cevabıyla reddedild...

Şiddete uğrayanlar devlet kapısından döndürülüyor

Şiddet mağdurlarına verilen cevaplar, halen yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa’...

5 soruda İstanbul Sözleşmesi

Cumhurbaşkanı’nın bir gecede çekilme kararı aldığı İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin soruları 5 maddede...