‘İş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı suçtur’
TMMOB Kariyer.Net firmasına, cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanlarına ilişkin bir yazı göndererek iş ilanlarındaki ayrımcılığın suç olduğunu hatırlattı ve buna son verilmesini istedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, işverenlerin ilanlarını yayımlayarak çalışan bulmalarına aracılık eden Kariyer.net’e bir yazı göndererek iş ilanlarında kadın ve erkek ayrımcılığı yapılmasını eleştirdi.

Genel Sekreter Dersim Gül imzasıyla gönderilen yazıda, iş ilanlarında yapılan cinsiyet ayrımcılığı eleştiriliyor ve cinsiyet ayrımcılığı içeren söz konusu ilanların, suç olduğu hatırlatılıyor. TMMOB tarafından gönderilen yazı şöyle:

Cinsiyet ayrımcılığı, genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır.
Bu anlamda cinsiyet ayırımcılığı bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını engelleyen sosyal açıdan yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı olarak herhangi bir ayrıma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır. Cinsiyet ayırımcılığı, kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği hususlarıyla yakından ilişkilidir. 
Dolayısıyla cinsiyet ayrımcılığı; toplumda kadınların temel hizmetlerden yoksun olması, fırsatlara ve kaynaklara sahip olmada erkeklere oranla eşit olmayan koşullar yaşamasıdır.
Çalışma yaşamı açısından cinsiyet ayırımcılığı, işin yapılmasında etkisi olmamasına rağmen, kadınların cinsiyetlerinden dolayı çalışma yaşamında dışlanması ve bunun sonucunda işyerindeki güç, tatmin düzeyi ve gelirin erkekler arasında paylaşılması anlamındadır.
Yayınlanan ilanlarınız arasında cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanların yer aldığı görülmektedir. Yukarıda kısaca açıklanan hususlar da göz önünde bulundurulduğunda mesleki faaliyetin yürütümünde herhangi bir etki taşımamasına karşın kadınları öteleyerek cinsiyet ayrımcılığı içeren söz konusu ilanlar, Anayasa ve Uluslararası Anlaşmalara aykırılık taşımakla birlikte, Türk Ceza Yasası bağlamında da suç teşkil etmektedir.
Buradan hareketle, şirketinizden cinsiyet ayrımcılığına müsaade etmeyecek şekilde ilanlara yer vermesini, cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanların yayından kaldırılmasını ve konuyla ilgili atılacak adımlar konusunda birliğimize bilgi verilmesini rica ederiz.
İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Bilim dünyasındaki cinsiyetçiliğe gö...

Kariyerinin her anında cinsiyet ayrımcılığı ile savaşan Rubin, başarılı bir gökbilimci olmasının yan...

Tech-bro’luğuna bakmıyorsun, bir de kadın mühendis...

Neymiş, ‘Kadınlar duygu ve estetik açısından duyarlı oldukları için sanat alanında ve toplumsal mesl...

Kadın mühendisler, mimarlar, plancılar vardır!

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ndeki işinden kadın olduğu için atılan Büşra Kaleli için TMMOB İsta...