DEM Partili Koçyiğit’ten kadın cinayetleri için Meclis araştırması talebi
Dem Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kadına yönelik şiddetin sebep ve sonuçlarının araştırılması için Meclis araştırması açılmasını talep etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili, Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sebep ve sonuçları ile derhal alınacak önlemlerin tespiti amacı ile Meclis araştırması açılmasını talep etti

Teklif gerekçesinde; iktidarın giderek artan kadın karşıtı politikaları, hükümet yetkililerinin cinsiyetçi dili ve yaklaşımını ve kadına yönelik şiddet vakalarında faillerin cezasız kalması, gereken önleyici tedbirlerin alınmaması nedeniyle neredeyse her gün en az bir kadın cinayetinin basına yansıdığını vurgulayan Koçyiğit, “Bianet’in Çetelesine göre erkekler, 2023 yılında en az 333 kadını ve 28 çocuğu öldürmüştür, 18 kadına tecavüz etmiş, 371 kadını seks işçiliğine zorlamış, 355 kadını taciz etmiş, 123 çocuğu istismar etmiş ve 745 kadını yaralamıştır. Bu veriler sadece ulaşılabilen kısıtlı bilgiler arasındadır. Bu cinayetlerin hepsi önlenebilir cinayetler olup cesaretini kadın karşıtı söylemin günlük yaşam içinde, medyada, siyasette, iş ve sosyal yaşam alanlarında her gün yeniden üretilmesinden almaktadır.

Yine basına yansıyan verilere göre, erkekler, sadece Ocak ayında, en az 28 kadını ve beş çocuğu öldürmüştür. Basına "şüpheli" olarak yansıyan en az 25 kadın ve üç çocuğun ölümü kaydedilmiştir. Öldürülen kadınlar arasında sekizi "ayrılmak istediği, barışmak istemediği" gerekçesiyle, ikisi "kıskandığı" için öldürülmüştür. Bir kadının boşanma isteği, bir diğerinin borç para talebi nedeniyle öldürüldüğü belirtilmiştir.

Kadınları öldürenler arasında en az 21'inin kocaları veya sevgilileri, ikisinin aile üyeleri (baba, torun gibi), birinin damadı, birinin komşusu ve ikisinin de arkadaşı olduğu belirtilmiştir. Erkekler, yedi kadını ev dışında (sokak, ormanlık alan vb.) ve 20 kadını da ev içinde öldürmüştür.” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ŞİDDETİ ARTIRDI

Türkiye genelinde, kadın cinayetlerinin yanı sıra fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik gibi çeşitli şiddet türlerinin de giderek arttığının altını çizen Koçyiğit, “Bu artış eğilimi karşısında etkili yasal düzenlemelerin eksikliği ve hatta İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalardan çıkılması gibi adımlar, şiddet vakalarının daha da derinleşmesine neden olmaktadır” dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının toplumda büyük bir bölünmeye yol açacağı ve kadınları şiddete karşı savunmasız bırakacağı konusundaki itirazlara rağmen, bu karardan geri adım atılmadığını hatırlatan Koçyiğit, “Ayrıca, bu kararın hukuki süreci sonunda kadınlar aleyhine sonuçlanması, kadınları erkek şiddetine karşı daha da korumasız hale getirmiştir. Ne yazık ki, itirazlarımız haklı çıkmıştır; İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından kadına yönelik şiddet artmış ve toplumsal bir kırılma yaşanmıştır.

Bu bağlamda, kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitlikçi politikaların uygulanması, etkin politikaların hayata geçirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının geri alınarak Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ivedi ve hayati öneme sahiptir. ​​Bu konuda Meclis’in önemli bir rolü vardır ve sorunun çeşitli yönlerinin detaylı bir şekilde tartışılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için bir Araştırma Komisyonunun kurulması elzemdir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Sadakat yükümlülüğü kadın cinayetine indirimi sebe...

Hanife Çakıcı’yı katleden Haydar Çakıcı mahkemede aldatıldığını öne sürdü, mahkeme katile ‘hiddet ve...

Karaca, kadın haklarına dönük saldırıları Meclise...

Karaca:"Hakları tartışmaya açıldığı için yasayı uygulaması gerekenler ayak sürüdüğü için şiddete mar...

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Varlı kadın cinay...

Ülkede artan kadın cinayetlerine dair, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, Aile ve Sosy...