DOSYA: 1 Mayıs'a giderken Kadınlar ve Çalışma Yaşamı (5)
Kadınların işsizlik haritası çok çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyor. En yüksek işsizlik genç kadınlarda. Kadınlarda eğitim düzeyi arttıkça işsizlik de artıyor. İllere göre işsizlik tablosu ise vahim!

Dün, kadın işsizliğine yakından bakmış; kadın işsizliğinin son dönemde nasıl arttığına, kadın ve erkek işsizliği arasındaki açının nasıl büyüdüğüne dikkat çekmiştik. Bugün ise kadınlarda işsizliğin yaşa, eğitim durumuna ve yaşanılan yere göre nasıl değişimler gösterdiğini mercek altına alacağız.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK GENÇ KADINLARDA
Kadınların yaşa göre işsizlik oranlarına baktığımızda en yüksek işsizliğin genç kadınlarda olduğunu görüyoruz. Özellikle eğitimi tamamlayıp çalışma yaşamına giriş dönemi olan 20-24 ve 25-29 yaş aralığında, işsizlik zirveye çıkıyor. 30’dan itibaren ise kademeli olarak düşüş gösteriyor.
Bir başka önemli nokta ise “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan” genç kadınlar. 15-19 yaş arasındaki her 5 kadından 1’i; 20-24 yaş arasındaki her 2 kadından 1’i ne eğitime devam ediyor, ne de çalışıyor. 2 milyona yakın genç kadın, hem eğitim hem istihdamın dışında kalıyor…
Aşağıdaki tablo bize kadın istihdamı politikalarının özellikle gençlere ve okuldan işe geçiş dönemine odaklanması gerektiğini söylüyor.


Kaynak: TÜİK 

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA İŞSİZLİK DE ARTIYOR
Daha önce de değindiğimiz üzere kadınlarda eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katılım da artıyor. Ancak yeterli istihdam olanakları olmadığı için bu sefer işsizlikte de artış görülüyor. Aşağıdaki tabloya göre işsizlik sorununu en çok lise, meslek lisesi ve üniversite mezunu kadınlar yaşıyor.
Okuma yazması olmayan ya da ilkokulu tamamlamamış kadınların işsizlik oranının düşük olması, bu gruptaki kadınların rahat iş bulduğu anlamına gelmiyor. Eğitim seviyesi düşük olan kadınların büyük çoğunluğu işgücüne hiç girmediği (iş aramadığı) için, işsizlik oranı da düşük çıkıyor.
Bu tablo bize, kadınların eğitim seviyesinde görülen artışa paralel bir kadın istihdamı politikası izlenmesi ve ayrıca eğitim seviyesi düşük olan kadınlara özel istihdam politikaları üretilmesi gerektiğini söylüyor.


İLLERE GÖRE İŞSİZLİK
İllere geçmeden önce önemli bir not düşelim. “Tarım dışı işsizlik” işsizlik ölçümlerinde sıkça kullanılan önemli bir ölçüt. Tarım sektörü dışarıda bırakılarak işsizliğe bakıldığında Türkiye’de kadın işsizliği oranı 2016 yılı itibariyle yüzde 18,1’i bulmuş durumda.
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’yi 26 farklı bölgeye ayırıyor. Bu bölgelerin bir kısmı birkaç ilden, bir kısmı ise tek ilden oluşuyor.
Aşağıdaki tabloya göre, kadın işsizliği, Doğu Akdeniz’den başlayıp Güneydoğu Anadolu’nun önemli bir kısmını kapsayan bir hat üzerinde oldukça yüksek seyrediyor. Üç büyük ilde de kadın işsizliği Türkiye ortalamasının oldukça üstünde.
Genel olarak Karadeniz, Doğu Anadolu, Trakya ve Ege’de kadın işsizliği Türkiye ortalamasının altında. İç Anadolu’da ise Ankara ve civarında kadın işsizliği ortalamadan daha yüksek iken diğer illerde daha düşük. Marmara Bölgesi’nde de işsizlik parçalı bulutlu seyrediyor.
Sonuçta bölgesel farklılıkları gözeten bir kadın istihdamı politikasına ihtiyaç olduğu açık seçik görülüyor.Dün demiştik, bugün bir kez daha söyleyeyim.
Emek dostu, kadın dostu istihdam politikaları istiyoruz.
Eve hapsolma, işsizlik ve güvencesizlik arasında seçim yapmak istemiyoruz; nitelikli ve güvenceli istihdam talep ediyoruz.
Kadın istihdam politikalarının kadınlarla birlikte oluşturulmasını; yaş, eğitim durumu ve yaşanılan yer dikkate alınarak acil bir eylem planı hazırlanmasını istiyoruz.
Çünkü işsizliği hak etmiyoruz! Hiçbirimiz!


İlgili haberler
DOSYA: 1 Mayıs'a giderken Kadınlar ve Çalışma Yaşa...

Cumhuriyet tarihinin en düşük kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23.3 ile 2004 yılındaydı. Bugü...

DOSYA: 1 Mayıs'a giderken Kadınlar ve Çalışma Yaşa...

Türkiye’de 15 yaşından büyük 20 milyon kadın, çalışma yaşamının dışında. 11 milyondan fazla kadın, s...

DOSYA: 1 Mayıs'a giderken Kadınlar ve Çalışma Yaşa...

Türkiye’de zaten her üç kadından ikisi çalışma yaşamının dışında. İşgücüne katılan kadınların en sık...