Yeniden Refah’ı haklarımıza saldırılarından tanıyoruz
‘Yeniden Refah deyince aklıma, kadın düşmanı bir parti geliyor. Çünkü 2023 seçimlerinde, seçim arabalarındaki kadın figürü-nü sansürlemişlerdi. Bu kadınlar size ne yapıyor da bu kadar korkuyorsunuz?’

Yeniden Refah Partisi 2018’ de Fatih Erbakan’ın başkanlığında kurulan bir parti. Biraz araştırınca Fatih Erbakan‘ın baba-sının izinden gittiğini , onun görüşlerini benimsediğini anlıyorum. Çünkü Necmettin Erbakan’ın zamanında başkanlık ettiği partinin de savundukları şeyler benzerdi. Her iki partide daha dindar bir toplum istiyor. Önce ahlak ve maneviyat diyorlar.

Bu yüzden AKP ile de benzerlikleri var. Kadınların saygı görmediği, kendini onların sahibi sanan erkekler tarafından aşağı-landığı, hor görüldüğü bir toplumu yaratmak istiyorlar. Yeniden Refah deyince aklıma kadın düşmanı bir parti geliyor. Çünkü 2023 seçimlerinde, seçim arabalarındaki kadın figürünü sansürlemişlerdi. Bu kadınlar size ne yapıyor da bu kadar korkuyor-sunuz?

Katıldığı bir programda spikerin “Kızlarınız 15 yaşında evlenmek istese ne tepki verirsiniz?” sorusuna, “Bizim ailemizde herkes okumuş. Yüksek lisansı, doktorası olan kişiler var. Kızlarımın da okumasını ve yüksek lisans yapmasını isterim” diye cevap veriyor Erbakan. Emekçi halkın çocukları için “15 yaşında cinsel olgunluğa erişir, evlenebilir” ifadesini kullanıp konu kendi kızlarına geldiği zaman, çok iyi yerlerde eğitimler aldıklarını ve gerekirse yüksek eğitim alabileceklerini ifade ediyor. Konu sizin evlatlarınıza gelince neden farklılaşıyor?

Biz Yeniden Refahı, İstanbul Sözleşmesi’ni hedefe almasından, 6284’e karşı çıkmasından tanıyoruz. Onların yaratmak iste-dikleri gerici bir toplum. Biz daha özgür, güvenli kentlerde yaşamak istiyoruz. Küçükçekmece’de Yeniden Refah’ın belediye adayı varmış. Yayınladıkları seçim videosunda deniyor ki “Daha ahlaklı bir Küçükçekmece için.” Bize ahlak dersi vermek yerine, Küçükçekmece’de yaşayan bizlere nasıl geçineceğimizi, faturaları ve kiraları nasıl ödeyeceğimizi anlatsınlar. Yaşanıla-bilir bir ilçeyi nasıl yapabileceklerinden bahsetsinler. Bize ahlak öğretecek en son insanlar onlar. Bu ülkede ahlaktan önce düzelmesi gereken başka şeyler var. İnsanca çalışma ve insanca yaşamanın koşulları oluşursa, hayat standartlarımız artarsa ahlak da kendiliğinden gelir.

Fotoğraf: Canva Pro Kolaj

İlgili haberler
Tarihin tozlu sayfalarında değil işçi kadınların m...

8 Mart geldi çattı. Tüm takvimlerden, yer kürenin her bir parçasından biriktirdiği eşitlik türküsünü...

Sendikal mücadeleye hegemonik gölge

Son yıllarda kadın meclisi, kadın bütçesi tartışmaları ise hâlâ sürüyor. Ancak bu politika ve kararl...

Rant belediyeciliğine karşı kendimize bir şans ver...

Ulaşımdan olmayan parklara ve kreşlere, uyuşturucu sorunundan şiddete kadar birçok sorunla boğuşuyor...