GÜNÜN ARAŞTIRMASI: 2018’de eylemlere katılan işçilerin yüzde 26’sı kadındı
2018 yılında eylem, grev, direnişlere katılan toplam 83 bin işçi ve emekçinin yüzde 26’sını kadınlar oluşturdu.

Emek Çalışmaları Topluluğu’nun yayımladığı “2018 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu”na göre 2018’de gerçekleşen eylemlere katılanların yüzde 26’sını kadın işçi ve emekçiler oluşturdu.

Rapora göre;

- 2018’de yapılan eylem sayısı 2017 yılına göre düşük bir düzeyde arttı.

- 2018 yılında 83 bin işçi ve emekçi eylemlere katıldı.

- Sendikalaşma hedefiyle yapılan eylemler artış gösterirken, KHK ile işten atmaya karşı yapılan eylemler azaldı.

- En çok eylem ise “İşyerindeyken ücret gasbı” nedeniyle yapıldı.

- Eylemlerin yüzde 50’sinde özel sektörde çalışanları yer alırken, yüzde 14’ünde kamu emekçileri, yüzde 13’ünde özel sektör firmalarının taşeronlarında çalışan işçiler, yüzde 17’si de kamu kurumlarının taşeronlarında çalışan işçiler tarafından gerçekleştirildi.

- Eylemlerin yüzde 51’i hak geliştirme, yüzde 49’luk bölümü de hak savunma niteliği taşıdı.

- 2 bin 656 işçi hak aradığı için işten atılırken 2017’de bu sayı 1376’ydı. 1026 işçi ise sendikalaştığı için işten atıldı. 2017’de bu sayı 857’ydi.

- Metal ve inşaat en sık eylem görülen iş kolları oldu. Metal sektöründe 1 yılda toplam 111 eylem yapıldı.

- 2018’de eylemlere katılanların yüzde 26’sını kadınlar oluşturdu. 2017’de bu oran yüzde 29’du.

Raporun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

İlgili haberler
Kadınlar KHK’lara karşı direniyor

Gözaltılara, ihraçlara, KHK’lara ve Ohal’e karşı kadınların tepkisi net: Kadınlar susmayacak!

SİBAŞ işçilerinden çağrı: Korkmayın, örgütlenin!

Sendikalaştıkları için işten atılan SİBAŞ işçilerinin evine misafir olduk. Gelin mücadelelerini, yaş...

NOVAMED GREVCİSİ ÖZLEM: Kalbim Flormar’da atıyor

Novamed’deki grev deneyiminden sonra nerede bir direniş olsa gözü kulağı orada olmuş Özlem’in. ‘Kend...