Taşeron işçinin itiraz hakkı ilan ile başlar
Kadro için yaptığı başvuru reddedilen işçinin ilanı takip eden 3 gün içinde itiraz etmesi gerekir. 21-23 Şubat tarihleri herkes için geçerli itiraz tarihleri değildir.
Okurumuzun sorusu:

Kadro için başvuru yaptım. Ret gelirse itirazı 21 Şubattan sonra yapabileceğimizi söylediler. Doğru mudur? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin 6. ve 31. maddelerinde kadroya/işçi statüsüne geçiş süreci takvimi ve bu takvimlerde bazı tarihler yer almaktadır (6. maddede merkezi yönetimler için 31. maddede ise yerel yönetimler için.)

Bu takvimlerde yer alan 2-11 Ocak 2018 tarihi herkes için zorunlu başvuru tarihidir ve ayrıca işçilerin topluca geçişinin en geç 2 Nisan 2018 tarihine (2 Nisan dâhil) kadar tamamlanması zorunludur. Diğer tarihler ise 6 ve 31. maddeler ve takvimlerde açıkça belirtildiği üzere tavsiye niteliğindedir. Kurumlar, bu takvime uymak zorunda değildir ve bu takvime benzer bir çalışma periyodu ve bu çerçevede başka tarihler belirleme yetkisine sahiptir.

Sonuç olarak; tebliğdeki takvimlerde 21 Şubat 2018-23 Şubat 2018 tarihleri olarak gösterilen “ilana itiraz” süresi tavsiye niteliğindedir. Bu tarihler tüm kurumlar için bağlayıcı ve zorunlu tarihler değildir. Esas olan kurumun kendi belirlediği çalışma takvimidir.

Bu nedenle tespit komisyonlarınca yapılan ilanla birlikte itiraz süresi başlar. Kurumların çoğu ilanla birlikte itiraz süresini de duyurmaktadır. Dolayısıyla itirazın ilan edilen tarihler içinde yapılması gerekir. Eğer kurum, itiraz süresini ayrıca duyurmadıysa, ilanı takip eden 3 gün içinde itirazın yapılması, hak kaybı yaşamamak için önem taşımaktadır.
İlgili haberler
İşe iade davam devam ederken 4-d kadrosuna geçebil...

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemede yargı süreci devam eden işçiler belirsizliğe itildi. Ancak bu i...

Bir kez daha: Joker işçilerin kadro hakkı vardır!

Daha önce ele aldığımız joker taşeron işçiler ile ilgili iki soru daha geldi. Bir kez daha söylüyoru...

Kamu yöneticileri taşeron KHK’sını uygulamak zorun...

Kamu yöneticileri, taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK’yı uygulamak zorundadır. Yöneticiler, ken...