Kadroya geçirilen işçilere geriye dönük hakları iade edilmeli
Kamuya geçiş sırasında geçmişe dönük haklarından zorla feragat ettirilen işçilere taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin tüm hakları verilmelidir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Ben 4-d kadrosunu mahkeme kararıyla aldım. İşe başladıktan sonra geriye yönelik haklarım için dilekçe verdim ama ödenmedi, ben de mahkemeye başvurdum. Çalıştığım kurum avukatı bana “mahkemeni geri çek yoksa sulhu bozduğun için işinden olursun” dedi. Sizce ne yapmalıyım? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.  

696 sayılı KHK kadroya ya da belediye şirketlerine geçiş için getirilen koşullardan biri de işçilerin geçmişe dönük haklarından feragat etmesiydi. Bu çerçevede kamuya geçirilen işçilere taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin “herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair” bir sulh sözleşmesi imzalatıldı.

Okurumuz geçmişe dönük, yani taşeronda çalıştığı döneme ilişkin yargı süreci başlatmış. Peki okurumuzun haklarını araması işten çıkarma gerekçesi olabilir mi?

Bir an için 696 sayılı KHK ile getirilen koşulun Anayasa’ya uygun olduğunu ve imzalatılan sulh sözleşmelerinin hukuken geçerli olduğunu varsayalım. Bu durumda dahi söz konusu sulh sözleşmesi okurumuzun davasının reddedilmesine gerekçe teşkil edebilir, işten çıkarılmasına değil.

Yani okurumuzun yaptığı başvuru işten çıkarılması için yasal bir gerekçe oluşturmaz. İşçinin hakkını aramak için yargıya başvurması İş Yasası’na uygun bir işten çıkarma gerekçesi teşkil etmez.

Davasını geri çekmediği için işten çıkarıldığı takdirde okurumuz işe iade için arabulucuya başvurabilir, anlaşma olmadığı takdirde de işe iade davası açabilir. Ancak kadro için açılan idari davadan farklı olarak, okurumuz işe iade davasını kazansa bile kamu kurumu okurumuzu işbaşı yaptırmak zorunda değildir. Kurum okurumuza kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin ücretini ödeyerek okurumuzu işbaşı yaptırmayabilir.

Dolayısıyla okurumuzun davasını geri çekmemesi halinde böyle bir risk ile karşı karşıya kalabileceğini bilmesi ve avukatı ile de görüşerek karar vermesi gerekmektedir.

Öte yandan geçmişe dönük hakları için açtığı davanın 696 sayılı KHK ve sulh sözleşmesi gerekçe gösterilerek reddedilmesi halinde okurumuzun konuyu Anayasa Mahkemesine kadar götürmesi, söz konusu KHK hükmü ve sulh sözleşmesinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmesi ve haklarını talep etmesi olanaklıdır. Kanaatimce söz konusu KHK hükmü ve sulh sözleşmeleri Anayasaya aykırıdır ve bu nedenle de geçersizdir.

Buradan bir kez daha, kamuya geçirilen işçilere Anayasaya aykırı biçimde gasp edilen geçmişe dönük haklarının verilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayalım.


İlgili haberler
Kadroya geçişte asıl önemli olan idari dava

İşe iade davası devam ederken kadro başvurusu reddedilen ve idari dava açan işçi, davayı kazandığı t...

Engelli işçinin kadroya geçişinin koşulları var

Taşerondan belediye şirketine geçirilmiş engelli bir işçinin belediye kadrosuna geçebilmesi genel ku...

Kadroya geçişte güvenlik soruşturması yok, arşiv a...

Yasal kural çok açık. Taşeron işçiler için güvenlik soruşturması yok, arşiv araştırması var. Arşiv a...