İşten ayrılan işçinin işsizlik ödeneği alması ancak haklı fesihle mümkün
İşçinin işten ayrılması, yani iş sözleşmesini fesheden tarafın işçi olması halinde, işsizlik ödeneği ancak haklı fesih yapılarak alınabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Benim eşim hamile, 3 aydır markette çalışıyor. Doğum parası alabilir mi? Bir de doğumdan sonra işten çıksa işsizlik alabilir mi?

Doğum parası olarak da bilinen analık ödeneğine hak kazanabilmek için, kadın işçinin doğumdan önceki son 1 yılda en az 90 gün priminin olması gerekiyor. Okurumuzun eşinin hali hazırda 3 ayı yani 90 günü var, analık iznine ayrılacağı tarihe kadar prim gün sayısı daha da artacak. Dolayısıyla prim koşulu bakımından sıkıntı görünmüyor.

Prim koşulunun yanı sıra, kadın işçinin analık iznine ayrıldığı tarihte sigortalılık halinin de devam ediyor olması gerekiyor. Yani okurumuzun eşi, doğum iznine ayrılmadan önce işten ayrılır ya da çıkarılırsa, analık ödeneği alamaz. Çünkü analık ödeneği alabilmek için analık iznine çıkılacak tarihte sigortalı çalışıyor olmak şart.

Altını çizerek belirtelim. Analık ödeneğini tam alabilmek için, analık izni boyunca sigortalılık halinin de devam ediyor olması gerekiyor. Çünkü analık ödeneği alırken sigorta çıkışı yapılırsa, analık öde-neği 10 gün sonra kesiliyor.

Gelelim işsizlik ödeneğine. İşsizlik ödeneğinde iki ayrı koşul var. Birincisi prim koşulu, ikincisi ise işten ayrılma biçimi. Okurumuzun eşinin işsizlik ödeneği alabilmesi için işten çıktığı tarihten geriye doğru son 3 yıl içinde en az 600 gün primi olması gerekiyor. İkinci olarak ise okurumuzun eşinin istifa yoluyla değil İş Yasası’nın 24. maddesi uyarınca “haklı nedenle derhal fesih” yaparak işten ayrılmış olması gerekiyor.

Çünkü iş sözleşmesini fesheden (sona erdiren) taraf işçi ise, işsizlik ödeneği alabilmenin tek yolu, işçinin haklı bir fesih nedeninin olması ve haklı nedenle derhal fesih yoluna başvurmuş olması.

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkına ilişkin detaylı bilgiler bu yanıtımızda mevcut.


İlgili haberler
İşsizlik ödeneği enflasyon karşısında eriyor, tekl...

İşsizlik ödeneği alırken işe giren işçi, yeni işinden istifa etse bile işsizlik ödeneği yeniden anca...

İşsizlik ödeneği net ücretin en fazla yarısı kadar...

İşsizlik ödeneği son 4 aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 40’ı kadardır. Dolayısıyla işçiye...

İşsizlik ödeneğinde 600 güne nasıl bakılır?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmada işsiz kalınan tarihten geriye doğru 3 yıl gidilerek bu 3 yıllık dön...