İşçi sağlığı eğitimlerinde geçen süre çalışma süresinden sayılır
İşçi sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçen süre çalışma süresinden sayılır ve eğitimler mesai sonrasında verilirse fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Vardiyalı çalışıyorum. Arada işyeri,“eğitim var”, “sağlık taraması var” diye sürekli izin günleri veya geceden çıktığımız günde çağrılıyoruz. Benim gelip gitmem zaten sıkıntı aracım yok. “Katılmazsanız tutanak tutarız sizin için iyi olmaz” diye tehdit ediyorlar. Geçen sağlık taramasına geceden çıktım güya 10’da gelecekti doktor, öğlen 1’de geldi. Bu gece nöbete gideceğim sabah 10’da iş güvenliği eğitimi var. Ben katılmak istemiyorum nöbet çıkışı. Ne yapabilirim?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışanların Eğitimi” başlıklı 17. maddesine göre:

“Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresininüzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarakdeğerlendirilir”.

Mevzuata göre işveren işçi sağlığı ve güvenliği eğitimini çalışma saatleri içinde vermekle yükümlü değildir. İşçi de bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür Ancak eğitimlerde geçen süreler çalışma süresinden sayılacağı için, eğitimler mesai saatlerinin ardından verilirse, işveren eğitimde geçen süre için fazla mesai ücreti ödemekle yükümlüdür.

Her ne kadar kanunda açıkça belirtilmemiş olsa da, mesaisi biten işçi eğitimin verileceği saati beklemek zorunda kalırsa, bu aradaki sürenin de çalışma süresinden sayılması gerekir.
Yani okurumuz mesai saatlerinden sonra yapılan ya da mesai saatinde başlayan ancak mesai saatini aşan eğitimler için fazla mesai ücreti talep edebilir.

Bununla birlikte iki önemli kuralın daha altını çizmemiz gerekiyor.

Birinci olarak günlük çalışma süresi fazla mesai de dahil olmak üzere en fazla 11 saat olabilir. Dolayısıyla işçi sağlığı veya güvenliği eğitimleri nedeniyle işçi fazla mesai yapmak zorunda kalsa bile, toplam süre 11 saati geçemez. Okurumuzun 11 saat kuralına uyulmasını talep edebilir.

İkinci olarak İş Kanunu’nun 69. maddesine göre “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir”.

Dolayısıyla okurumuz turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde çalışmıyorsa ya da bu hizmetlerde çalışmakla birlikte yazılı onay vermemişse, gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Bu durum söz konusuysa okurumuz gece vardiyasında 7,5 saat çalıştıktan sonra sabah yapılacak eğitime katılmak zorunda değildir.

İlgili haberler
Vardiyalı çalışırken haklarımız var!

Vardiyalı çalışma, özellikle de gece vardiyası, kadın işçilerin hem fiziksel, hem ruhsal hem de topl...

Vardiyalı çalışma hem bedeni hem ruhu çökertiyor

Gece vardiyasında çalışan işçi kadınlar anlatıyor: "En büyük sorun uykusuzluk ve sinirlilik. Bu duru...

Sovyetlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği: Çalışırk...

Ne yani çalışma yaşamı insan hayatı merkezli inşa edilemez mi? Burada kadın ve çocuklar ayrıca gözet...