Haklı fesihte gerekçenin ispatlanabilir olması önemli
İşçi haklı fesih hakkını kullanmak isterse her türlü bilgi, belge, delil ve tanığı toplamalıdır. İşçinin dava yoluna gidildiğinde haklı fesih gerekçelerini ispatlama zorunluluğu var.
Okurumuzun Sorusu:

Ben bir özel okulda memur olarak çalışıyorum. Sözleşmede yazan ifade aynen şudur. Haftalık çalışma süresi 6 gün toplam 45 saattir. Şöyle ki ben haftada 6 gün çalışınca toplam 57 saat 5 gün çalışınca 47.5 saat çalışıyorum. Sözleşmede öğlen molası dinlenme molası belirtilse de uygulamada böyle bir hak verilmiyor. Bazen hiç yemek yiyemeden bazen de 10-15dk içinde yemek süresi ayırabiliyorum. Ve şöyle de bir durum daha var akşamları bazen 1 saat bazen 2 saat mesailere kalıyorum ama ücret veya izin gibi geri dönüşünü alamıyorum. Pazar günü mesaiye gelip tam çalıştığımda da yerine sadece 1 gün izin veriliyor. Onu da kavga kıyamet alabiliyorum. Şimdi özetle ben bu kurumda 3 yıl çalıştım içeride biriken haklarımı kaybetmeden sözleşme feshi yapmak istiyorum ama haklı fesih yapabilir miyim?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı İş Yasası’nın 24. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan haklı fesih nedenlerine ilişkin detaylı bilgiler bu yanıtımızda mevcut: Haklı fesih yapan işçi tazminat alabilir

Okurumuzun fazla mesai ücretleri ile hafta tatili çalışması ücretleri ödenmiyor. Öte yandan okurumuza ara dinlenmesi ve hafta tatili yasaya uygun bir biçimde verilmiyor. Yeri gelmişken altını çizelim, hafta tatilinde çalışan işçiye bu çalışmanın karşılığı olarak 1 gün izin verilmesi yasaya ve Yargıtay içtihadına aykırıdır. Kural olarak işçinin hafta tatilinde çalıştırılmaması gerekir. Ancak işçi hafta tatilinde çalıştırılıyorsa, işçiye zaten ücretinin içinde olan 1 günlük hafta tatili ücretinin yanı sıra ayrıca 1 buçuk günlük ücret daha ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla okurumuz için hem İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi (ücret ve fazla mesai gibi ücret eklerinin kanuna uygun olarak hesaplanmaması ve ödenmemesi) hem de (f) bendi uyarınca (çalışma şartlarının uygulanmaması) haklı fesih nedenleri mevcut.

Okurumuz haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, kıdem tazminatı ile hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yasal haklarını talep edebilir. İşveren ödeme yapmadığı takdirde okurumuz önce arabulucuya başvurarak, arabulucuda anlaşma olmazsa da dava yoluyla haklarını isteyebilir.

Gelelim en önemli meseleye. Ne yazık ki okurumuzun haklı fesih nedenlerine sahip olması tek başına yeterli değil. Olası bir dava sürecinde okurumuzun haklı fesih nedenlerini ispatlaması da gerekecek. Dolayısıyla okurumuzun haklı fesih yapmadan önce her türlü bilgi, belge, delil ve tanığı toplamasında ve hazırlamasında; haklı fesih yapmadan önce bir avukatla görüşerek haklı fesih gerekçelerinin ispatlanabilir olup olmadığını gözden geçirmesinde yarar var.


İlgili haberler
Servis yükümlülüğünün yerine getirilmemesi haklı f...

İşverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için servis yükümlülüğünü yerine getirmemesi halin...

İşverenin işçiyi yanıltması haklı fesihtir

İşverenin iş sözleşmesinin yapıldığı sırada işçiyi yanıltması işçi için haklı fesih nedenidir. Yanıl...

Hafta tatili kullandırılmayan işçi haklı fesih yap...

İşçiye haftada bir gün izin verilmesi yasal zorunluluktur. Hafta tatili pazar günü olmak zorunda değ...

Kısmi çalışma talebinin haksız reddi haklı fesih h...

Kısmi çalışma talebi yönetmeliğe aykırı biçimde reddedilen kadın işçi, olumsuz yanıtın tebliğ tarihi...

İstifa yerine haklı fesih!

Hamilelik nedeniyle istifaya zorlanan kadın işçi, istifa ederse haklarını yakabilir. İstifa etmek ye...

Kreşin olmaması haklı fesih hakkını doğurabilir

150’den fazla kadın işçi çalıştıran işyerlerinde kreşin olmaması, kadın işçi için haklı fesih yapıp,...