Geçici iş ilişkisi 6 ayı aşamaz
Bir holding ya da şirketler topluluğu içinde, işçi yazılı onayı alınarak, 6 ayı aşmamak üzere başka bir işyerinde görevlendirilebilir. İşçi onay vermediği halde 6 ay aşılırsa haklı fesih hakkı doğar.
Okurumuzun Sorusu:
Ben özel bir firmada 9 yıla yakın zamandır çalışıyorum var fakat beni bir şehirden öbür şehre yazılı beyan etmeden gönderdiler. 6 aydır gidip geliyorum servisle. Farklı firmalar fakat sahibi aynı kişi. Haklı fesih sebebi midir benim için?

Okurumuza yapılan görevlendirmede İş Yasası’nın iki ayrı maddesi ihlal edilmiş durumda.

Birincisi İş Yasası’nın geçici iş ilişkisini düzenleyen 7. maddesi. Bu maddeye göre aynı holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle geçici iş ilişkisi kurulabilir. Yani işçi bir holding bünyesi içindeki başka bir işyerinde ya da aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde geçici olarak -benzer işlerde çalıştırılmak üzere- görevlendirilebilir. Ancak bu görevlendirme (geçici iş ilişkisi) işçinin yazlı onayı alınarak, 6 ayı geçmemek üzere ve yazılı olarak kurulabilir. 6 ay dolduğunda bu geçici iş ilişkisi en fazla iki kez yenilenebilir ve her yenileme için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.

Okurumuz işverene ait bir firmadan yine aynı işverene ait başka bir firmaya görevlendirilmiş. Bu tür bir görevlendirme için bir şirketler topluluğu ya da holding gerekiyor. Bu var mı, bilmiyoruz. Yani birinci koşul karşılanmış mı yoksa işveren bir holding ya da şirketler topluluğu olmadığı halde okurumuzu yasaya aykırı biçimde (A) işyerinde gösterip fiilen (B) işyerinde mi çalıştırıyor, bilmiyoruz. Ancak bu koşul karşılanmış olsa bile okurumuzun yazılı onayı alınmamış ve bu görevlendirme (geçici iş ilişkisi) yazılı olarak yapılmamış. Dolayısıyla İş Yasası’nın 7. maddesi ihlal edilmiş.

Diğer ihlal edilen madde ise İş Yasası’nın çalışma koşullarında esaslı değişikliği düzenleyen 22. maddesi. Çünkü bu maddeye göre işçinin çalışma koşullarını işçi aleyhine esaslı olarak değiştiren bir işlem ancak işçinin yazılı onayı alınarak yapılabilir. Okurumuz bir şehirden başka bir şehre görevlendirilmiş. Çok büyük ihtimalle bu görevlendirme okurumuzun yolda geçirdiği süreyi de artırıyor. Dolayısıyla esaslı bir değişiklik söz konusu ama okurumuzun yazılı onayı alınmamış.

Peki okurumuz ne yapabilir?

Ne yazık ki İş Yasası’nın 22. maddesinden gidemiyoruz. Çünkü Yargıtay, işçinin yazılı onayının alınmadığı koşullarda, işçi söz konusu değişikliği fiilen kabul etmişse, yani işçi yeni görevlendirildiği işyerinde göreve başlamışsa, işçinin daha sonra haklı fesih yapamayacağı yönünde hüküm kuruyor. Yargıtay’ın bu içtihadının hem İş Yasası’nın kendisine hem de iş hukukunun işçiyi koruma ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyim. Ancak olası bir davada İş Yasası’nın 22. maddesi üzerinden gidilirse böyle bir risk olduğu için bu durumu belirtmek zorundayım.

Kanımca okurumuzun İş Yasası’nın 7. maddesi üzerinden hareket etmesi daha isabetli olacaktır. Okurumuz işverene yazılı olarak başvurarak, görevlendirmenin 6 ayı geçtiğini, İş Yasası’nın 7. maddesi gereği bu görevlendirmenin yenilenmesini kabul etmediğini bildirebilir ve asıl işyerine en geç iki hafta içinde dönmek istediğini bildirebilir. İşveren bu talebi reddederse ya da bu başvuruya makul bir süre içinde (örneğin iki hafta) yanıt vermezse, okurumuz talebinin reddedildiği ya da iki haftalık sürenin dolduğu tarihten itibaren 6 işgünü içinde İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. bendi uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir, kıdem tazminatı ve diğer tüm yasal haklarını isteyebilir, yasal hakları ödenmediği takdirde önce arabulucu, anlaşma olmazsa da dava yoluyla haklarını talep edebilir. Okurumuzun bu süreci bir avukattan da destek alarak işletmesinde yarar var.


İlgili haberler
Mobbinge uğrayan hamile işçi haklı fesih yapabilir

Hamilelikte mobbinge uğrayan kadın işçi haklı fesih yapabilir. İşçi, işten çıkarmaya karşı önlem de...

Haklı fesih yapan işçi tazminat alabilir

Kendi işten ayrılan işçi “haklı fesih” koşulları olduğu takdirde haklı fesih yaparsa kıdem tazminatı...

Çalışma şartlarının uygulanmaması haklı fesih nede...

İşverenin kadın işçilerle ilgili kurallara uymaması, işçi için haklı fesih nedeni oluşturur. Emsal Y...