Almanya’da sosyal hizmet işçisi kadınlar koşullardan bıktı!
Almanya’da sosyal hizmetlerde çalışan daha çok bakım emeği yükünü üstlenen kadın emekçiler küçümsenmekten, gözden çıkarılmaktan, sürekli yoğun emekle çalışmaktan bıkmış durumda.

Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre 2021 yılının son iki ayında engelli yardım departmanındaki çalışanların yüzde 60'ından fazlası, personel eksikliği nedeniyle hasta olmalarına rağmen işe gitti.

Gündüz bakım merkezlerindeki uzmanlar için ise durum çok daha kötü; geçen yılki Ver.Di Gündüz Bakım Merkezi Personeli Kontrolü, birçok eğitim uzmanının, çocuk bakımı için yeterli eleman olmadığından ebeveynlerle toplantıları çalışma saatleri dışında düzenlediğini söyledi. Sonuç olarak, bu koşullara karşı sosyal hizmetler ve eğitim hizmetlerindeki birçok çalışan işten ayrılmayı düşünüyor. Bu oran kreş çalışanlarında yaklaşık yüzde 25’e, engellilere yardım alanında ise neredeyse yüzde 50’ye tekabül ediyor.

KADINLARIN EMEKLERİ KÜÇÜMSENİYOR

Almanya’daki kadın örgütleri için açık olan bir şey var: sosyal hizmetlerde kötü çalışma koşullarının bir sistemi var. Yetiştirme, bakım ve yardım işleri, iş yerinde, evde veya mahallede olsun, çoğunlukla kadınlar tarafından yapılıyor. Çoğu zaman bu çalışma küçümseniyor, gözden kaçıyor ve çoğunlukla düşük ücretle çalışıyorlar Çoğu zaman bu çalışma koşulları kadınların sınırlarını zorluyor.

Kadınların kötü çalışma koşulları nedeniyle fiziksel ve zihinsel sağlıklarını tehlikeye atmaları nadir değil. Ayrıca, güvencesiz oldukları için yaşlılıkta yoksulluk riski ile karşı karşıyalar. Bu yük, yalnızca çalışanların kendileri tarafından değil, aynı zamanda ücretsiz ev işlerinin ve bakım işlerinin çoğunu yapan diğer tüm kadınlar tarafından da hissedilmekte. Kreş, personel eksikliği nedeniyle erken kapandığında veya okullarda sosyal hizmet olmadığında bu kadınlar devreye giriyorlar.

TİS TALEPLERİ

17 Aralık 2021'de Federal Kamu Hizmeti Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu, sosyal ve eğitim hizmetlerinde TİS taleplerini karara bağladı. Amaç, örneğin daha fazla hazırlık süresi veya izin günlerinin getirilmesi ve ayrıca işin kazanılan para açısından değerlendirilmesi yoluyla stresli çalışma koşullarını iyileştirmek.

Stuttgart'ta 8 Mart Eylem İttifakı da taleplerin belirlenmesi sürecinde yer aldı. TİS dönemindeki çağrısı; "Eğitimin ve sosyal hizmetin toplumumuz için vazgeçilmez olduğunu hep birlikte gösterelim ve dayanışmaya dayalı, menfaatlerin değil, karşılıklı ilginin ve insanların ihtiyaçlarının ön planda olduğu bir toplum için ayağa kalkalım" şeklinde oldu.

(*) Açıklama içinde sendika kadın komisyonlarının da yer aldığı Stuttgart 8 Mart İttifakı tarafından ver.di Publik dergisi için hazırlandı. İnisiyatifin izniyle sitemizde yayımlıyoruz.

Fotoğraf: Pixabay