Gece ulaşım sağlanmıyorsa kadın işçi haklı fesih yapabilir
İşveren gece vardiyasında çalışan kadın işçiye ulaşım sağlama yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, kadın işçi haklı fesih hakkını kullanabilir.

Okurumuzun Sorusu:
17 aydır kız öğrenci yurdunda danışma görevlisi olarak çalışıyorum. Virüs nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuruldu. İŞKUR’a ayda 10 gün çalışma gösterirken biz 30 günde 4 eksik çalışmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında yeni çalışma sistemi açıkladılar. 01:45’te işbaşı yapmam gerekiyor. Servis ya da ulaşım için temin ettikleri araç yok. Taksiyle gitmemi istiyorlar. Ben o saatte bir bayan olarak taksiye binmekten de çekiniyorum. Taksi parasının yarısını karşılıyorlar. Ayrıca kısa döneminde İŞKUR ne ücret verirse onu alacağız, ilave ücret vermeyeceklerini söylediler. Ne yapabilirim?   

Okurumuz için 3 farklı nedenle haklı fesih, yani kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı doğmuş durumda:

1) İşveren kısa çalışmaya başvurmuş. 10 gün çalışma yapılması gerekirken işveren normal çalışma düzenine devam ediyor. İşveren açıkça hem İş Yasası’na hem de İşsizlik Sigortası Kanunu’na aykırı davranıyor.

2) Bu örnekte işveren Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca gece vardiyasında çalıştırdığı kadın işçileri işyerine getirip götürmekle yükümlü. İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi taksi ücretinin de yarısını karşılıyor.

3) İşveren kısa çalışmada işçinin çalıştığı günlerin ücretini ödemekle yükümlü. İşveren bu yükümlülüğünü de yerine getirmiyor.

Bu üç nedenden ötürü okurumuz İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca haklı fesih hakkını kullanarak derhal işten ayrılabilir. Kıdem tazminatını, ödemek zorunda kaldığı taksi ücretlerini, ödenmemiş ücretlerini ve fazla mesai ücretlerini önce arabulucu, anlaşma sağlanamazsa da dava yoluyla talep edebilir.

Gece vardiyasında işverenin servis sağlama yükümlülüğüne ilişkin detaylar şu yanıtımızda mevcut: TIKLAYIN


İlgili haberler
Hafif iş verilmeyen hamile işçi haklı fesih yapabi...

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde ça...

Sağlık sorunu işten kaynaklanıyorsa haklı fesih ya...

İşçi yaptığı iş veya çalışma koşullarından dolayı sağlık problemi yaşar ancak işveren gerekli önleml...

Ücretin düzenli ödenmemesi haklı fesih nedenidir

Doğa Koleji’nde olduğu gibi ücretlerin düzenli ödenmemesi ya da sürekli olarak eksik ve geç ödenmesi...