Ücretin düzenli ödenmemesi haklı fesih nedenidir
Doğa Koleji’nde olduğu gibi ücretlerin düzenli ödenmemesi ya da sürekli olarak eksik ve geç ödenmesi işçi için haklı fesih nedenidir. Haklı fesihte ihbar süresi yoktur.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Doğa Koleji’nde öğretmenim. Haziranda evlendim. İhtarla evlilik tazminatı dilekçesi vereceğim. Dilekçemde içeride kalan 3 buçuk aylık maaşımı da talep edebiliyor muyum? Bir de ihtarla olduğu için 10 gün bekleme süresi mi oluyor? Başka işe ne zaman girebilirim?

İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendine göre “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” işçi haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.

Ücretin yanı sıra “ücretin ekleri” olarak nitelendirilen fazla mesai ücreti, tatil günü çalışması ücreti, ikramiye, yemek parası gibi işçilik alacaklarının ödenmemesi ya da sürekli olarak eksik veya geç ödenmesi de işçi için haklı nedenle derhal fesih nedenidir.

Altını çizelim. İstisnai olarak ücretin geç ödenmesi haklı fesih nedeni teşkil etmez. Ancak işçinin ücreti sürekli olarak gecikmeli olarak ödeniyorsa, bu durum da haklı fesih nedenidir.

Sözleşmesi ister belirsiz süreli olsun ister belirli süreli olsun, tüm işçiler haklı fesih hakkına sahiptir.

Okurumuzun ve Doğa Koleji’nde çalışan diğer öğretmenlerin ücretleri 3 buçuk aydır ödenmemiştir. Dolayısıyla hiç şüphe götürmeyecek biçimde haklı fesih hakkı doğmuştur.

Okurumuz evlilik nedeniyle fesih yapabileceği gibi yukarıda belirttiğim yasa maddesine dayanarak “haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı da kullanabilir.

Her iki durumda da ihbar süresi ya da başka bir bekleme süresi yoktur. Hem evlilik nedeniyle fesihte hem haklı fesihte iş akdi derhal sona erer. Okurumuzun fesih dilekçesinin (ihtarının) işverene ulaşması ile birlikte iş sözleşmesi sona ermiş olur.

Okurumuz, fesih dilekçesinde ödenmeyen ücretlerinin yanı sıra 1 yıldan fazla süredir çalışıyorsa kıdem tazminatını ve ödenmemiş diğer tüm haklarını (örneğin fazla mesai ücreti, hak edilen ancak kullanılmayan izinlerin ücreti vb.) talep edebilir. İşveren ödeme yapmadığı takdirde önce arabulucuya başvurarak, arabulucuda anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla haklarını isteyebilir.

Okurumuz iş sözleşmesini feshettikten sonra istediği zaman yeni bir işe girebilir ve çalışmaya başlayabilir.

Bu soru vesilesiyle ödenmeyen ücretleri için mücadele eden, İş Yasası’nın 34. maddesi uyarınca “iş görmekten kaçınma hakkı”nı kullanarak iş bırakan değerli öğretmenlerimizi ve diğer kolej çalışanlarını selamlıyor, mücadelelerinde başarılar diliyor, Doğa Koleji emekçileri ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.

İlgili haberler
Emekli işçi de haklı fesih yapabilir

Emekli aylığı bağlanmış olup çalışmaya devam eden işçi de haklı fesih gerekçesi varsa haklı fesih ya...

İşverenin zulmü varsa, işçinin de haklı fesih hakk...

İşveren işçinin yasal haklarını ihlal ediyor, işçiye zulmediyorsa işçi de haklı fesih hakkını kullan...

Haklı fesih son çare olmalı

İşyerinde yaşanan sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunmakta ancak sorun çözülmüyorsa haklı...

Haklı fesihte 6 iş gününe dikkat!

Belli durumlarda haklı fesih hakkı ancak ve ancak 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde kullanılabili...

Haklı fesih, cezai şartı ortadan kaldırır

İş sözleşmesinde ‘cezai şart’ olan işçi haklı nedenle derhal fesih yoluyla cezai şarttan kurtulabili...

Haklı fesihten önce yazılı başvuru da yarar olabil...

İşyerinde haksız ve kötü muamele gören, hakarete ya da mobbinge uğrayan işçinin haklı fesihten önce...