Doğum sonrası ücretsiz izin yıllık izinde hesaba katılmaz
Analık izninde geçen süre yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır. Ancak analık izni sonrası ücretsiz izin çalışılmış gibi sayılmaz ve hesaba dâhil edilmez.
Okurumuzun sorusu:

Merhaba bir sorum olacaktı. Doğum izni kullanan, sonra da 6 ay ücretsiz iznin ardından, iş başı yapan arkadaşın yıllık izni mayıs ayında yenilenmesi gerekirken, ücretsiz izin kullandığı için kasım ayında yenilenecekmiş. Böyle bir hakkı var mı işverenin?

İş Yasası’nın 55. maddesi uyarınca normal analık izni yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılır. Yani 16 haftalık analık iznini kullanan ve ardından çalışmaya devam eden kadın işçi, takip eden ilk seneyi devriyesinde yeni yıllık iznine hak kazanır.

Ancak İş Yasası’nın 74. maddesi uyarınca, analık iznini takiben kadın işçinin isteği halinde 6 aya kadar verilen ücretsiz izin, yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılmaz ve yıllık izne hak kazanma hesabında dikkate alınmaz. Dolayısıyla okurumuzun sorusundaki işveren uygulaması doğru.

Somut bir örnek üzerinden gidelim.

Diyelim mi kadın işçi 1 Mayıs 2017’de işe girdi.

1 Mayıs 2018’de 14 günlük ilk yıllık iznine hak kazandı.

Olağan koşullarda bu kadın işçi 1 Mayıs 2019’da yeni yıllık izne hak kazanacaktı.

Bu kadın işçi 2018 yılı Eylül ayı başında doğum yapmış ve doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 haftalık iznini kullanmış olsun. Bu kadın işçinin normalde 1 Kasım 2018 tarihinde işbaşı yapması gerekiyordu. Eğer bu kadın işçi 1 Kasım 2018’de işbaşı yapmış olsaydı, 16 haftalık analık izni çalışılmış gibi sayılacak ve yine 1 Mayıs 2019’da yeni yıllık izne hak kazanacaktı.

Ancak diyelim ki bu kadın işçi 1 Kasım 2018’den 1 Mayıs 2019’a kadar 6 ay ücretsiz izin kullandı. Bu süre yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılmayacağı için bu kadın işçinin yeniden bir yılı doldurup yeni yıllık izne hak kazanması için 6 ay daha çalışması yani 1 Kasım 2019’a kadar çalışması gerekiyor.

Özetle söyleyecek olursak, kadın işçi ne kadar süre ücretsiz izin kullanırsa, yeni yıllık izne hak kazanma tarihi de o kadar ileri atıyor.

İlgili haberler
Analık izni dönüşünde görev değişikliği yapılamaz

Analık izni sonunda işe başlayan kadın işçinin görevi ve görev yeri sırf analık izinlerini kullandığ...

Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmad...

Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile bir...

Belirli süreli sözleşme analık iznine engel değil

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de analık izni ve analık izninde analık ödeneği a...