Boşanan ve nafaka almayan eş çocukların AGİ’sini alır
Boşanmış kadın işçi ya da memur, çocuklara bakıyor ama çocuklar için nafaka almıyorsa çocukların asgari geçim indirimi farkını alır.

Okurumuzun Sorusu: 2012 yılında eşimden boşandım. 11 ve 14 yaşında iki kızım var. Eşimden nafaka istemedim. Devlet memuruyum. Asgari geçim indiriminden faydalanabilir miyim?
Öncelikle bir noktayı açıklığa kavuşturalım. İşçiler gibi memurlar da asgari geçim indiriminden yararlanır. Her işçi, her memur asgari geçim indiriminden yararlanır. Yani asgari geçim indirimi bekâr, evli, boşanmış, dul, çocuklu, çocuksuz tüm işçi ve memurlara uygulanır.

İşçi ya da memurun çocuğu varsa çocuktan kaynaklı olarak asgari geçim indirimi artar. Yani asgari geçim indiriminden yararlanmak için çocuklu olma şartı yoktur. Çocuk sadece asgari geçim indiriminin tutarını artıran bir faktördür.

Bu bilgiler ışığında söyleyecek olursak okurumuz da hâlihazırda asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır, asgari geçim indirimi almaktadır.

Gelelim çocukların asgari geçim indirimi üzerindeki etkisine.

Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimini düzenleyen 32. maddesine göre boşanma halinde, çocuğun bakımını kimin üstlendiğine ve ayrıca çocuk için nafaka ödenip ödenmediğine bakılır. Bu maddede, “Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır” denilmektedir.

Yani boşanma halinde önce çocuklar için nafaka ödenip ödenmediğine bakılır. Bu nafakaya “iştirakçi nafakası” denilmektedir.

Eğer çocuk ya da çocuklar için “iştirakçi nafakası” ödeniyorsa, nafakayı ödeyen taraf çocuklardan kaynaklanan AGİ farkını alabilir.

Eğer çocuk ya da çocuklar için “iştirakçi nafakası” ödenmiyorsa, çocuk ya da çocukların bakımını kimin sağladığına bakılır. Çocuk ya da çocuklar kimdeyse, kim çocuk ya da çocukların bakımını sağlıyorsa, çocukların AGİ farkını o alır.

Okurumuzun örneğinde çocukların velayeti annede, yani çocuklar anne ile birlikte oturuyor ve çocukların bakımını anne gerçekleştiriyor. Bu durumda çocuklar için babanın nafaka ödeyip ödemediğine bakacağız.

Okurumuz “nafaka istemedim” demiş. Yani okurumuz boşandığı eşinden “yoksulluk nafakası” almamaktadır. Ama okurumuzun boşandığı eşinin çocuklar için “iştirakçi nafakası” ödeyip ödemediğini bilmiyoruz.

Eğer baba çocuklar için nafaka (iştirak nafakası) ödüyorsa, çocuklardan kaynaklanan asgari geçim indirimini baba alır. Bu durumda 2019 yılı itibariyle okurumuza, bekâr ücretlilere uygulanan asgari geçim indirimi uygulanır ve okurumuz 191,88 TL AGİ alır.

Eğer baba çocuklar için nafaka (iştirakçi nafakası) ödemiyorsa, çocuklardan kaynaklanan asgari geçim indirim farkını anne alır. Bu durumda 2019 yılı itibariyle okurumuza, evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu ücretlilere uygulanan asgari geçim indirimi uygulanır ve okurumuz 249,44 TL AGİ alır. Böylece çocuklardan kaynaklanan 57,56 TL’lik AGİ farkı okurumuza (anneye) ödenir.

Eğer okurumuz 2. durumdaysa yani çocuklar için iştirakçi nafakası ödenmiyor ancak okurumuz çocukların AGİ farkını almıyorsa, çalıştığı kuruma Aile Durumu Bildirimi Formu ile başvurarak AGİ’nin düzeltilmesini isteyebilir.

Son olarak şunu belirtelim, baba çocuklar için nafaka ödüyor olsa bile çocuklardan kaynaklı AGİ’den yararlanmıyorsa, örneğin baba esnaf olduğu için AGİ’den yararlanamıyorsa çocukların AGİ farkını anne alabilir.

İlgili haberler
Ücret ve AGİ hesabının püf noktaları

Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi hesabının nasıl yapıldığına ilişkin tüm detaylar yanıtımızda.

Üniversiteyi bitiren çocuk AGİ dışına çıkar

18 yaşından küçük tüm çocuklar ile 18-25 yaş arası okuyan çocuklar AGİ’ye dahildir. Üniversiteyi bit...

AGİ gelir vergisinden yapılan indirimdir

Asgari geçim indirimi hukuken işçinin gelir vergisinden yapılan indirimdir. Ücreti net olarak belirl...