Analık istirahati hekim raporu ile uzatılabilir
16 haftalık analık istirahati hekim raporu ile uzatılabilir. Özel hastane hekiminin raporu da geçerlidir. Rapor süresi için iş göremezlik ödeneği ödenir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Doğum iznim birkaç gün sonra bitiyor ve özel hastanede doğumumu gerçekleştiren doktordan 20 gün rapor alacağım. Bu rapor özelden alındığı için herhangi bir sorun teşkil eder mi? Yani ben rapor parasını alabiliyor muyum?

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim, okurumuza, eşine ve çocuğuna uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyelim.

İş Yasası’nın 74. maddesine göre analık istirahati 16 haftadır. Yine aynı maddeye göre bu süre “işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve doğumdan sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir”.

Dolayısıyla analık istirahatinin ardından doktor raporuyla ilave istirahat verilebilir. Doktorunun okurumuza 20 gün daha istirahat vermesinin önünde hiçbir engel yoktur.

Normalde tek hekim raporu ile 10 güne kadar istirahat verilebilir. İstirahat sonrası kontrol muayenesi belirtilmişse -toplamda 20 günü geçmemek üzere- hekim istirahat raporunu uzatabilir.

Ancak analık istirahatlerinde bu kural uygulanmaz. Tek hekim raporu ile 8+8 hafta, toplamda 16 hafta analık istirahati verilebileceği gibi yine tek hekim raporuyla doğum öncesi veya sonrasında ilave istirahat de verilebilir.

Öte yandan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesine göre, özel hastanelerden alınan raporlar geçerlidir. 2014 yılında yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanenin SGK ile anlaşmalı olması şartı da kaldırılmıştır. Yani SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın, özel hastane raporları geçerlidir. Aranan koşul, raporu veren hekimin

Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş olmasıdır. Detaylar için bak: Özel hastaneden alınan raporlar da geçerlidir

Sonuç olarak özel hastane hekimi tarafından da doğumun ardından ilave istirahat verilebilir.

Gelelim rapor parasına, yani yasal adıyla iş göremezlik ödeneğine.

16 haftalık analık istirahati boyunca kadın işçiye 16 haftalık iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu ödeme analık sigortası kapsamında olduğu için 2 günlük kesinti yapılmaz.

Ancak doğum öncesi ya da sonrasında 16 haftalık süreye ilaveten verilen raporlar, hastalık sigortası kapsamındadır. Dolayısıyla bu ilave raporların ilk 2 günü için ödeme yapılmaz, geriye kalan süre için ödeme yapılır.

Sonuç olarak okurumuz 20 günlük raporu için SGK’dan hastalık sigortası kapsamında 18 günlük iş göremezlik ödeneği (rapor parası) alabilecektir.

İlgili haberler
Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmad...

Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile bir...

Belirli süreli sözleşme analık iznine engel değil

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de analık izni ve analık izninde analık ödeneği a...

Analık izni sonrası rapor yarım çalışmadan düşülem...

Analık izni sonrası rapor alan işçinin yarım çalışması, raporun bittiği tarihte başlar. İŞKUR yasal...