Özel hastaneden alınan raporlar da geçerlidir
SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın özel hastaneler tarafından verilen istirahat raporları geçerlidir. 20 günü aşan raporlar, Sağlık Kurulu tarafından verilebilir.

Okurumuzun sorusu:
Merhaba, birkaç sorum olacak. SGK’lı olarak bir özel işyerinde çalışan doğum sonrası 112 günlük izin bitiminde, rahatsızlığı düzelmediğinden 35 gün daha raporlu olursa, sonrasında ücretsiz izin talebinde bulunabilir mi? Ayrıca 6 aylık ücretsiz izin gününden raporlu olduğu süre düşer mi? Özel hastaneden alınan rapor direk geçerli olur mu? Devlet hastanesinden onaylanması gerekir mi? Teşekkürler.

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim, çocuğuna uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyelim.

Adım adım gidelim.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesine göre, özel hastanelerden alınan raporlar geçerlidir. 2014 yılında yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanenin SGK ile anlaşmalı olması şartı da kaldırılmıştır. Yani SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın, özel hastane raporları geçerlidir. Aranan koşul, raporu veren hekimin Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş olmasıdır.

Tek hekim raporu ile 10 güne kadar istirahat verilebilir. İstirahat sonrası kontrol muayenesi belirtilmişse -toplamda 20 günü geçmemek üzere- hekim istirahat raporunu uzatabilir. Ancak 20 günü aşan raporlar Sağlık Kurulu tarafından verilir. Özel hastanelerin Sağlık Kurulları da 20 günü aşan istirahat raporu verebilir. Bu raporlar geçerlidir ve SGK tarafından raporlu olunan süre için iş göremezlik ödeneği ödenir.

Raporun ayrıca devlet hastanesinden onaylanması gerekmemektedir. Zaten hastane, raporu SGK’ya elektronik ortamda göndermektedir. Okurumuzun yapması gereken tek şey kendine verilen iki nüshadan birini işverenine vermektir.

Gelelim 6 aya kadar ücretsiz izin meselesine. İş Kanunu’nun 74. maddesine göre “İsteği halinde kadın işçiye onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.”

Ne yazık ki ne kanunda ne de ilgili yönetmeliklerde, kadın işçinin 16 haftalık analık izni sonunda istirahat raporu alması halinde ne yapılacağına ilişkin bir düzenleme yer almaktadır.

Bununla birlikte analık izni sonunda ayrıca rapor alınması halinde 6 aya kadar ücretsiz izin hakkının ortadan kalktığını iddia etmek yasanın amacına aykırı olacaktır. Dolayısıyla okurumuz yazılı olarak kaç ay ücretsiz izin kullanacağını işverenine bildirerek, ücretsiz izin hakkını kullanabilir. Yasa gereği ücretsiz izin işverenine onayına tabi değildir.

Ancak 6 aya kadar olan bu süreden 35 günlük istirahat raporunun düşülüp düşülmeyeceği -yasal düzenleme boşluğu nedeniyle- tartışma konusudur. Bununla birlikte okurumuzun 6 aydan 35 günü düşerek, 4 ay 25 güne kadar ücretsiz izin kullanabileceği açıktır.

İlgili haberler
Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmad...

Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile bir...

Belirli süreli sözleşme analık iznine engel değil

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de analık izni ve analık izninde analık ödeneği a...

Ücretsiz izinden sonra kısmi çalışmaya geçilebilir

Kadın işçi analık izinlerinin sonunda çocuk ilköğretim çağına girene kadar kısmi süreli çalışmaya ge...