Ülkenin çocuk politikası yok
Mevcut politikalar çocukları savunmasız, korunaksız, sessiz, desteksiz bırakıyor ve her türlü istismara açık hale getiriyor. Çünkü ülkenin bir çocuk politikası yok!

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, 23 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada “Türkiye’de çocukların haklarını kullanmaları yetişkinlerin insafına bırakılıyor” diyerek mevcut politikaların çocukları savunmasız bıraktığına dikkat çekti. Açıklamada çocukları temel hak ve özgürlüklerinden alıkoyan her türlü şiddet ve sömürünün bir an önce durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle;

Çocuklara yönelik şiddet ve istismar sürüyor. Çocukları temel hak ve özgürlüklerinden alıkoyan her türlü şiddet ve sömürünün bir an önce durdurulması gerekiyor. Yasa koyucu ve uygulayıcılar bir yandan çocukların özel ilgi ve desteğe ihtiyacını gözetirken öte yandan çocuğun insan haklarının korunması yönünde sadece taahhüt vermemeli; pratikte vermiş olduğu taahhütleri denetlemeli ve yerine getirmeli.
Erkeklerin, erkekliklerini korumak ve baskı aracı olarak kullanmak üzere yarattıkları şiddet ortamından kadınlar gibi çocuklar da geri dönülemez biçimde etkileniyor. Mevcut politikalar çocukları savunmasız, korunaksız, sessiz, desteksiz bırakıyor ve her türlü istismara açık hale getiriyor. Çünkü ülkenin bir çocuk politikası yok! Çocuklar halen ve sadece ‘masum’ bireyler olarak anılıyor, ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanmaları yetişkinlerin insafına bırakılıyor. Koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimde kabul edilemez boşluklar ve keyfilikler var. Çocuk Koruma Kanunu uygulayıcıların hak temelli bakış açısına sahip olmaması ve kültürel olarak çocukların ‘ailenin mülkü’ diye görülmesi gibi nedenlerle etkisiz kalıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hükümleri geçersiz kılınıyor.
Şiddet ve istismar önlenmelidir ve etkili bir devlet politikasıyla önlenebilir. Destekleyici hizmetler romantize edilmemelidir; ‘sevgi’ bir kamu hizmeti değildir. ‘Aile’ çocuğun yüksek yararının gözetildiği değil, düzenli olarak istismar edildiği bir yer de olabilir. Çocukları bazen ailelerinden de korumak gerekir. Devletlerin görevi, içinde her ne yaşanırsa yaşansın ailenin devamlılığını çocuğun sağlığı, güvenliği ve refahına tercih etmek olamaz.
Her çocuk biriciktir ve farklı çocuklukların farklı ihtiyaçları vardır. Türkiye’nin 1990 yılından beri taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği, göçmen veya engelli çocukların hak talepleri de dikkate alınmalı ve onların da tıpkı diğer çocuklar gibi istismara açık olduğu unutulmamalıdır. Kız çocukların evlendirilmesi yine bu sözleşme gereği yasal ve kabul edilebilir değildir.
2 Aralık 2017 tarihli 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bakanlar kurulunca onaylanan müftülere verilen nikâh yetkisi ile erken ve zorla evliliklerin artacağı ve dolayısıyla kız çocukların bu türden bir istismara karşı savunmasız bırakılacağı atlanmamalı. Engelli ya da göçmen kız çocukların engellerinden ya da göçmenlik hallerinden faydalanarak istismar edildiği göz önünde bulundurmalı. Bu çocukları ucuz emek politikasıyla kayıt dışı çalıştırmanın, onları cinsel birer sömürü malzemesi haline getirmenin ve onlardan türlü yollardan faydalanmanın engellenmesi, hukuki yaptırımların yerine getirilmesi acil bir ihtiyaç. Yine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. ve 34. maddeleri gereğince çocuğun ekonomik ve cinsel bir sömürüye dâhil edilmesine karşı durulmalı, gerekli önlemler alınmalı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocukların temel insan haklarına sahip olduğu, bu hakların kullanımının engellenemeyeceği, çocuklara yönelik cinsel, fiziksel, ekonomik ve duygusal istismarın kültürün bir sonucu değil bir SUÇ olduğu hatırlanmalıdır.

İlgili haberler
Zina, idam, hadım... Çocukları bir de devlet eliyl...

Çocuk istismarını zinaya, hadıma, idama bağlamak, iktidarın çocukları çocuk olmaktan çıkaran, kadınl...

GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuklar ailenin ve devletin malı d...

Ailede, toplumda ve devlette çocuk algısıyla ilgili ciddi bir problem var. Peki toplumun bu algısı v...

GÜNÜN RAKAMI: Çocuklar yoksulluk içinde yaşıyor!

Betam tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye, ‘Avrupa’da çocuk yoksunluğunun en yoğun olduğu ül...