TTB: Her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacı karşılanmıyor
TTB: ‘Her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacı karşılanmıyor, özellikle yoksul kadınlar istenmeyen gebeliklerle karşı karşıya kalıyor’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, aile planlaması hizmetlerinin yeterli hale getirilerek acilen karşılanmasını talep etti.  

TTB Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Meltem Meltem Günbeği, her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacının karşılamadığını ifade etti.

Özellikle yoksul kadınların istenmeyen gebeliklerle karşı karşıya kaldığını belirten Günbeği, Sağlık Bakanlığı’nın üreme sağlığı için gerekli ürünleri temin edip tüm yurda dağıtması gerektiğini söyledi. 

‘HEKİM OLARAK YOK DEMEKTEN UTANÇ DUYUYORUZ’

Türkiye’de karşılanamayan aile planlama hizmetlerinin giderek arttığına dikkat çeken TTB Merkez Konsey Üyesi Meltem Günbeği, 2018 yılı sonuçlarına göre son 5 yılda aile planlamasında karşılanamayan gereksinimin iki katına çıkarak yüzde 12’ye yükseldiğini belirtti.

Türkiye’de her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacının karşılanmadığını vurgulayan Günbeği, “Birinci basamak sağlık kuruluşları, sağlık merkezlerinin uygun donanıma sahip olmaması ve malzeme eksikliği nedeni ile aile planlaması hizmetlerini veremez hale gelmiştir. Bize başvuranlara, ‘elimizde hap yok, kondom yok, aylık-üç aylık iğne yok’ demekten hekim olarak utanç duyuyoruz” dedi.

‘ÖZELLİKLE YOKSUL KADINLAR İSTENMEYEN GEBELİKLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR’

Aile planlaması hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı’nın yükümlü olduğunu ifade eden Günbeği, “Gebeliği önleyici malzemeler, aile Sağlığı ve Üreme Sağlığı Merkezleri’nde ücretsiz olarak sağlanması gerektiği için SGK ödeme kapsamına alınmamıştır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının aile planlaması hizmetlerini veremez hale gelmesinin yanı sıra pandemi döneminde artan işsizlik ve yoksullaşma, giderek pahalılaşan gebelik önleyici malzemelerin temin edinilmesini de engellemektedir. Özellikle yoksul kadınlar ücretsiz aile planlaması ürünlerine ulaşamadıklarında istenmeyen gebeliklerle yüz yüze geliyor. İstenmeyen gebelikler ise anne ve çocuk sağlığı açısından birçok risk içermektedir. İstenmeyen gebelikleri önlemek; anne ölümlerini, sık gebelik ve doğuma bağlı hastalıkları, düşük doğum ağırlıklı bebekleri, bebek ve çocuk istismarı gibi birçok sağlık sorununu ortadan kaldırır” diye konuştu.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMALI’

Hap, kondom, aylık-üç aylık iğnelerin ivedilikle temin edilip tüm yurda dağıtılması gerektiğini belirten Günbeği, “Aile planlaması ile ilgili hizmet içi eğitimler yeniden başlamalı, Aile Sağlığı Merkezleri’nde RİA (Spiral) uygulamaları desteklenmeli, Üreme Sağlığı Merkezleri’ndeki yetişmiş sağlık personellerinin görev yerleri değiştirilmemeli ve ASM’ler ile koordineli çalışmaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı, hap ve aylık-üç aylık iğneleri temin edip dağıtana kadar bu yöntemlerin reçete ile ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır” dedi. Günbeği, anne ve çocuk sağlığını bozan tüm etmenlerle mücadele etmenin hekimlik görevleri olduğunu ifade ederek acil sorunların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

‘KADIN SAĞLIĞININ KORUNMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur, nüfus planlamasına dair kanunun çok açık olduğunu ve 10 haftalığa kadar gebeliklerin sonlandırılmasının tanımlanmış olduğunu söyledi. Türkiye’de ise uzun yıllardır 10 haftaya kadar olan gebelikleri sonlandıracak kamu hastanelerini bulmanın zorluğuna dikkat çeken Korur, “İlaçla isteğe bağlı düşük de mümkünken bunun da ruhsatlandırılmasıyla ilgili sorunlar yaşandığı için kadınlar ulaşamıyor. Bu hep gündemimizde olacak çünkü kadın sağlığının korunması aynı zamanda toplum sağlığının korunması anlamına geliyor. Üreme sağlığına ilişkin adımların ücretsiz karşılanmasının takipçisi olacağız” diye konuştu.

<iframe width="640" height="352" src="https://www.youtube.com/embed/c9TlS8peVQg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

TTB Başkanı Şebnem Koru Fincancı da açıklamada konuşma yaptı.

İlgili haberler
İstanbul’da kürtaj ve aile planlaması hizmetleri t...

‘Sisteme Değil İsteğe Bağlı Hizmet’ raporu günümüzde kadın sağlığı ve hakları açısından aile planlam...

TTB: Aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi değil, şidde...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kadına yönelik şiddete ve...

TTB: Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri ka...

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleriyle ilgili olara...