TBB: ‘Aile arabuluculuğu geri dönülemez sonuçlar getirebilir’
Adalet Bakanlığının düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı"na katılan TBB, aile arabuluculuğu uygulamasının yerinde bir uygulama olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığının 4-5 Ocak’ta İstanbul’da düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştay”ına Türkiye Barolar Birliği (TBB) de katıldı. TBB çalıştaya dair kendi internet sitesinde bir açıklama yayımlayarak çalıştayda tartışılan aile arabuluculuğu, nafaka ve kadının kendi soyadının kullanımı gibi konularda belirttikleri görüşleri paylaştı.

Çalıştayın ikinci günü kurulan Aile Hukuku-1 ve Aile Hukuku-2 masalarındaki çalışmalara katılan TBB, TÜBAKKOM ve bazı baro temsilcileri “toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizde hayata geçmemesi, kadına yönelik şiddet vakalarının çokluğu, Devletin şiddeti önlemede, şiddetin kovuşturulmasında yükümlülüklerini etkin bir biçimde yerine getirememesi” gibi sebeplerden dolayı Aile Hukukunda arabuluculuk sisteminin geri dönülemez sonuçlar getireceği ifade edilerek bu uygulamanın yerinde olmayacağı belirtti.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni yargı paketinde kadının kendi soy ismini kullanmasını engelleyen maddeye ilişkin TBB temsilcileri “kişilik haklarının vazgeçilmez bir unsuru olarak kadının kendi soyadını kullanmasına ilişkin yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini” vurguladı.

Nafakaya hakkına yönelik süre sınırı ve tamamen kaldırılması tartışmalarına dair ise TBB temsilcileri, “yoksulluk nafakasına ilişkin mevcut yasal düzenlemenin yerinde olduğu; nafakanın icra yoluyla tahsiline gidilmesi halinde başvurucudan harç alınmaması gerektiğini” söylerken 6284 sayılı Kanun’un ön gördüğü tedbir uygulamalarında yaşanan sorunların giderilmesi konusunda adımlar atılması gerektiğine dair görüşler ifade edildi.

Fotoğraf: TBB

İlgili haberler
Arabuluculuk kadınların medeni haklarını gasbedece...

İktidarın, Medeni Kanun Çalıştayı'nda üzerinde durduğu aile arabuluculuğu, kadınları faillerle yüz y...

Boşanmalarda arabuluculuk yine gündem: ‘Hızlı’ ve...

Boşanmalara arabuluculuk uygulamasının beyannamelerde yer alma biçimi ise bu uygulamanın kadınları n...

Medeni Kanun'a saldırı çalıştayı

Adalet Bakanı Tunç çalıştayda, boşanmaları zorlaştıracak arabuluculukla kadınları hedef aldı. Tunç,...