Kadınların kazanımı olan laik, bilimsel eğitim yok edilmek isteniyor
Mersin Kadın Platformu uyum haftası başlayan eğitim-öğretim müfredatına dair açıklama yaptı. Kadınlar müfredata tepki göstererek kadınların kazınımlarının yok edilmek istendiğini söyledi.

Son günlerde toplumun her kesiminden tepki toplayan müfredat değişikliğine ilişkin Mersin Kadın Platformu açıklama yaptı. Platform üyesi kadınlar cinsiyetçi eğitim istemediklerini vurguladı. Kadınlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan müfredat değişikliğinde kadınların yok sayıldığını ve Cumhuriyet dönemi ve öncesinde kadınların kazanımında bedel ödemiş olduğu laik, bilimsel eğitim nüvelerinin yok edilmek istendiğini söyledi.

Açıklamayı yapan Zeynep Kaya şunları ifade etti: “ Eril sistemin temsilciliğini layıkıyla yapan AKP iktidarı, bu saldırılar ve bu müfredat değişikliği ile kadınları yok sayarak, iradesizleştirmek istiyor. Çünkü özgür kadından korkuyor. Eril zihniyet, kadını yok sayarak kendi köhnemişliğine göre toplumu yeniden dizayn etmeye çalışmaktadır. Kadın hareketinin yüzyıllardır verdiği eşitlik mücadelesinin kazanımları yok edilmek istenmektedir. Biz direndikçe, bu sistemi yıkmak için örgütlendikçe, saldırılar da artıyor. Şimdi de yeni bir müfredat üzerinden çocuklarımız bu eril sisteme adapte edilmek isteniyor. Biz kadınların bin yıllardır, Cumhuriyet tarihi ve öncesinde sağladığı kazanımların tümü bu saldırıların hedefinde. Kadınların nasıl giyinecekleri, nasıl yaşayacakları, neleri söyleyecekleri konusunda haddini katbekat aşan açıklamalar her gün kulağımıza çalınıyor. Türkiye’de eğitim politikaları kadınlar için fırsat açmamakla birlikte son yıllarda toplumsal cinsiyet algısı giderek gerici bir anlayışla derinleşmektedir.”

EĞİTİM SİSTEMİNİN İHTİYACI OLAN MÜFREDAT
Kaya, Türkiye eğitim sisteminin nasıl bir müfredat ihtiyacı duyuduğunu da anlattı: “Eğitim müfredatı hazırlanırken bilimsel, demokratik, laik, bireyin yanı sıra aynı zamanda toplumsal faydayı da gözeten, insan hak ve özgürlüklerine dayalı eğitim programlarının oluşturulması gereklidir. Bu çerçevede yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, çevre bilincini kazanmış, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır. Müfredatta içerilen bilgi ve değerler, demokrasi karşıtı (dini istismara dayanan, ırkçı, etnik ayrımcı, bölgeci, cins ayrımcı, farklı renk ve kültürleri aşağılayıcı, savaş yanlısı, çevre düşmanı, piyasacı vb) ögeler asla olmamalı, var olanlar çıkarılmalıdır. Müfredat hazırlıkları sürecinde sermaye ve iktidar odaklarının ekonomik, siyasal ve ideolojik çıkarlarına yönelik düzenlemeler yer almamalı, sendikalar, bilim çevreleri ve öğrenci-veli temsilcilerinin müfredat hazırlanmasında katılımı sağlanmalıdır.”

İlgili haberler
Kadın eğitimciler anlatıyor: Cinsiyetçi ve baskıcı...

Kadın eğitimciler, eğitimin durumunu ve öğrencilere yansımasını değerlendirdi...

Cinsiyetçilik: AKP’nin olağan hali

Yeni eğitim öğretim yılı başlamasına çok az bir zaman kala hafızalarımızda henüz taze olan bazı olay...

Nitelikli eğitim her çocuğun hakkı

Çocuklarımız yeteneklerini, kendilerini, dünyayı keşfetme bilimsel bilgileri edinme, değişme, değişt...