Hemşireler eylemde: Haklarımızın peşindeyiz
Türkiye'nin pek çok ilinde hemşire ve ebeler eylem düzenledi: ‘Ebe ve hemşirelik mesleğindeki çalışan açığın güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmesini istiyoruz.’

SES, Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama gerçekleştirdi, "Haklarımızın peşindeyiz" dedi. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler günü dolayısıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. "Ebeyiz, hemşireyiz haklarımızın peşindeyiz" pankartının açıldığı eylem de sağlık emekçileri sık sık "Herkese sağlık güvenli gelecek", "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz" sloganı attı.


“EBE VE HEMŞİRE AÇIĞI DERHAL GÜVENCELİ İSTİHDAMLA GİDERİLMELİDİR”

Sağlık emekçileri adına açıklamayı SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak gerçekleştirdi. Kavak, "Küresel pandemi ile mücadelede en ön safta bizler olmamıza rağmen birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Yıllardır yeteri kadar ebe ve hemşire istihdam edilmemiş, az kişi ile çok iş yürütülmesi tercih edilmiştir. Siyasi irade eksik sağlık emekçisi istihdamını tamamlamak, atama yapmak, ihraçları iade etmek yerine kovid-19 bulaş risk grubu altında bulunan sağlık emekçilerine, diğer kamu çalışanlarına verilen izinleri dahi vermeyerek hayatlarını riske atmayı yeğlemiştir. Ebe ve hemşire açığı derhal güvenceli istihdamla giderilmelidir" dedi.

Sağlık hizmeti bir ekip çalışması olduğunu söyleyen Kavak, "Maalesef sağlık sisteminin hekim merkezli kurgulanması nedeniyle pandemi ile mücadelede ebe ve hemşireler başta olmak üzere diğer sağlık emekçilerinin çabası ve emeği yoğun olmasına rağmen yeteri kadar değer görmemiş, hakları verilmemiştir. Ebe ve hemşireler tirajdan-filyasyona, tanıdan tedaviye sağlık hizmetinin bütün süreçlerinde yer alırken kişisel koruyucu donanımların yetersizliği ve uygun nitelikte olmaması başta olmak üzere bir çok sorunla baş etmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte 10 bini aşkın sağlık emekçisi kovid-19 hastalığına yakalanmış, maalesef 33 sağlık emekçisi de hayatını kaybetmiştir" diye konuştu.

TALEPLER:

Kavak özlük ve sosyal taleplerini şöyle sıraladı:

*Ebe ve hemşirelik mesleğindeki çalışan açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmesini istiyoruz

*4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

*İş yerimizde Pandemi sürecinde daha fazla artan baskı, mobbing ve şiddetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz

* kovid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz

*Ebelik ve hemşirelik yasasının yeniden düzenlenmesini, meslek tanımlamalarımızın net olarak belirlenmesini istiyoruz

*Esnek ve kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, ücret güvencesi, güvenceli çalışma koşulları istiyoruz

*Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti istiyoruz

*KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan ebe hemşirelerin acilen göreve başlatılmasını istiyoruz

*Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler için de kadın dostu kişisel koruyucu ekipman istiyoruz.


İZMİR’DE HEMŞİRELER: İNSANCA ÇALIŞMAK İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES işyeri temsilciliği hemşireler haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Başhekimlik binası önünde yapılan açıklamanın metnini SES İşyeri Temsilcisi Ayşe Tabakoğlu okudu.

Korona günlerinde bilimin ve emeğin gelecek yaşam için vazgeçilmezliğinin, makinelerin değil insan emeğinin, hemşireliğin halk sağlığı için olmazsa olmaz bir meslek olduğunun bir kere daha ortaya çıktığını söyleyen Tabakoğlu, ebe ve hemşirelerin 'sadece tedavimizi yapıp geçeriz' demediğini, diyemeyeceğini, halkın sağlığından sorumlu olduklarını ifade etti. 2002’den beri uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hem sağlık çalışanlarına hem de halk sağlığına zararlı olduğunu belirten Tabakoğlu, "Sistemin ne kadar zararlı olduğu bu pandemi günlerinde iyice su yüzüne çıkmıştır. Genel Sağlık Sigortası adı altında yapılan güvencesizleştirmede kovid-19 teşhisi alanların sağlığa erişiminin zorluğu, herkese ücretsiz sağlık hizmetinin önemini tekrar anımsatmıştır” dedi.

"TEK BİR POZİTİF VAKA KALSA DAHİ SAĞLIKÇI TAM KORUNMALI"

"Sağlıkta dönüşüm, Döner Sermaye Performans Sistemi, bu pandemi günlerinde daha da görünür olmuş kovid-19’la savaşın en önündeki hemşireler, asistanlar en az parayı almış hatta 4/D’li işçiler tamamen yok sayılmıştır. Pandemi hastanesinde kovid-19 kliniğinde çalışanlar dahi, kendimize test yaptıramadık. Bunun nedeni; çalışanı önemsememek, personel yetersizliği, testlerdeki yetersizlik, değilse nedir?" diye soran Tabakoğlu tek bir pozitif vaka kalsa dahi sağlıkçının tam korunması gerektiğini ifade etti.

Tabakoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basına verdiği demeçteki 'esnek çalışma uygulamasına geçmek istiyorduk ,bu çok iyi oldu denemiş olduk çok da iyi gidiyor' sözlerini anımsatarak; "Gitmiyor Sayın Bakan. Biz de pandemi günlerinde görmüş olduk ne yapmak istediğinizi, bizleri gece gündüz, çalıştırdınız. Çocuklarımızdan evimizden uzakta kaldık, 'hadi eve gidin 3 gün' dediniz hafta sonu bile arayıp 'yarın işe gel' dediniz. Öyle kuralsız. Hadi şimdi ihtiyaç var gel, çalış. Yok, öyle olmuyor Sayın Bakan, bizler robot değiliz mesleğimizden başkaca yaşamlarımız var. Anneyiz, eşiz, komşuyuz, kardeşiz, insanız" sözleriyle Sağlık Bakanına seslendi.

"SİZİN VE İDARELERİN KÖLESİ DEĞİLİZ!"

“Şunu bilin sağlığın neferiyiz ama sizin ve idarelerin kölesi değiliz. Gördük esnek çalışmanın ne olduğunu" ifadelerine yer veren Tabakoğlu; "Sizler evde uyurken biz çalıştık. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Gece çalışmamız iki mesai sayılmalı, ücreti öyle ödenmelidir. Hangi gün işe geleceğimiz 1 ay önce belirlenmeli ki çocuklarımıza kim bakacak bilmeliyiz. Torpil değil liyakat olmalı. İnsanca çalışmak insanca yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Tabakoğlu konuşmasının sonunda taleplerini şöyle sıraladı:

* İş güvencesi, can güvencesi

* Esnek kuralsız çalışmaya hayır

* Beş günde bir, tüm sağlıkçılara test

* Kovid-19 iş kazasıdır

* Kovid-19 meslek hastalığıdır

* Gece nöbetler iki mesai sayılsın ücreti iki ile çarpılsın

* Yıpranma tazminatı ödensin

* 3600 ek gösterge hakkımız

* 7/24 Açık kamusal kreş


 ANKARA'DA DA HEMŞİRELER HAKLARI İÇİN EYLEMDEYDİ

SES'in İbni Sina Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, performansa dayalı ücretlendirmeden derhal vazgeçilerek temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması talep edildi. Ayrıca hemşirelerin 3600 ek gösterge hakkının seçim propagandası yapılmasından vazgeçilerek verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan hemşirelerin acilen göreve başlatılmasını istiyoruz” denildi.

İbni Sina Hastanesi Başhekimliği önünde yapılan açıklamada konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, performansa dayalı ücretlendirmeden derhal vazgeçilerek temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmasını istedi. Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Erden, “Yıllardır hemşire olarak mücadele ettiğimiz taleplerden biri olan 3600 ek gösterge hakkımızı seçim propagandası yaparak, oyalayarak, zamana bırakarak vazgeçmemiz beklenmektedir. Oysa ki hakkımız olan 3600 ek göstergede ısrarcı ve kararlıyız. Bu hak tüm sağlık ve sosyal hizmet iş koluna bütünlüklü olarak verilmelidir, en düşük ek gösterge 3600’den başlatılarak kademelendirilmelidir” dedi.

Ayrıca hemşirelik mesleğinin görev alanlarının netleşmesi gerektiğini ifade eden Erden, şöyle devam etti: “Hemşirelik mesleğindeki çalışan açığı güvenceli iş-kadrolu istihdam (4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan) ile giderilmesini istiyoruz. kovid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti istiyoruz. KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan hemşirelerin acilen göreve başlatılmasını istiyoruz.”


ELAZIĞ’ DA HEMŞİRELER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASIYLA KUTLANDI

12 Mayıs Hemşireler günü dolayısıyla Elazığ SES şubesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Bahçesi’nde bir araya gelerek açıklama yaptı. Elazığ SES Şube Sekreteri Ebru Erdoğan’ın yaptığı açıklamada neoliberal politikalarla sağlıkta piyasalaşmanın sonuçlarına şahitlik edildiğini aktararak, “Küresel pandemi ile mücadelede en ön saflarda bizler olmamıza rağmen birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Yıllardır yeteri kadar ebe ve hemşire istihdam edilmemiş, az kişi ile çok iş yürütülmesi tercih edilmiştir. Siyasi irade eksik sağlık emekçisi istihdamını tamamlamak, atama yapmak, ihraçları iade etmek yerine kovid-19 bulaş risk grubu altında bulunan sağlık emekçilerine, diğer kamu çalışanlarına verilen izinleri dahi vermeyerek hayatlarını riske atmayı yeğlemiştir. Ebe ve hemşire açığı derhal güvenceli istihdamla giderilmelidir” dedi.

Erdoğan 5 Mayıs Ebeler günü ve 12 Mayıs Hemşireler gününü kutlayarak şunları söyledi: “Haklarımız için daha çok örgütlenmeye, dayanışmaya, birlik ve mücadele için SES’te örgütlenmeye çağırıyoruz.”


MERSİN: HAKLARIMIZ İÇİN DAHA ÇOK ÖRGÜTLENELİM

Mersin Üniversitesi Hastanesinde SES Mersin Şubesi yaptığı basın açıklaması ile Hemşireler gününü kutladı.

Poliklinik girişinde toplanan hemşireler adına SES Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Başkavak, neoliberal politikalar ve sağlıkta dönüşüm programı sağlık hizmetleri adım adım piyasalaşmıştır dedi.

Yıllardır yeteri kadar ebe ve hemşire istihdam edilmemesi nedeniyle az kişi ile çok iş yapılması tercih edildiğini vurgulayan Başkavak "eksik sağlık emekçisi istihdamını tamamlamak yerine salgın sürecinde bulaş riski altında bulunan sağlık emekçilerine, diğer kamu emekçilerine verilen izinleri dahi vermeyerek hayatlarını riske atmayı yerci etmiştir. Ebe ve hemşire açığı derhal güvenceli istihdam ile tamamlanmalıdır. 3600 ek gösterge hakkımız secim propagandası yapılmıştır ama bu talimizden vazgeçmedik, en düşük gösterge 3600'den başlatılarak kademelendirilmelidir. Pandemi sürecinde performans sisteminin adaletsizce dağılımı bir kez daha orta çıkmıştır. Sağlık hizmeti ekip olarak üretilmekteyken performans sisteminde ekibin parçaları arasında 16 kata varan farklar olmuştur. Sağlık emekçileri hak ettiklerini alamadıkları gibi bu durum ekip içerisinde iş barışını da bozmuştur.

Ebe ve hemşire açığı kadrolu güvenceli istihdam ile giderilmelidir. Pandemi süreciyle artan baskı, mobbing ve şiddet ortandan kaldırılmalıdır. kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır. Meslek tanımı net olarak belirlenmelidir. Her işyerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz kreş hizmeti verilmelidir. KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması ile ataması yapılmayan ebe ve hemşireler acilen görevine başlatılmalıdır.


MANİSA'DA YAPILAN AÇIKLAMADA "HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ" DENİLDİ

SES Manisa Şubesi Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde Hemşireler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Her iki hastanede de hazırlanan ortak metin okundu.

Açıklamada, "Ücretlerimizin yoksulluk sınırı altında olması ve performansa dayalı ek ödeme uygulamaları, eşitlik ve adalet duygusunun yitimine de neden olmaktadır. İzinli ve raporlu oldukları sürenin döner sermaye ödemelerinden kesilmesi hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının maddi ve manevi hak kayıplarına neden olmaktadır. İster kamuda ister özelde, nerede çalışırsak çalışalım hakkımız olanı istiyoruz. Her zaman olduğu gibi 2020 hemşirelik haftasında da taleplerimizde ısrarcıyız. Biz biliyoruz ki yaşadığımız bu zorlu süreçte sorunlarımızı çözmede ve taleplerimizin karşılanmasında ancak örgütlü mücadelemizle başa çıkabiliriz” ifadelerine yer verildi.

İlgili haberler
Hemşireler; pandemide görünenin ötesi

Bugün hemşire emeğinin bu kadar görünür olması, meslektaşlarımızın, yaşadıkları gayriinsani koşullar...

Asgari ücretle çalışan sağlık emekçisi bir kadın:...

Van'da 4D kadrosunda çalışan sağlık emekçisi bir kadın, asgari ücretle korona sürecinde hastanenin r...

Sağlık emekçisi kadınlar: Şu an hastanelerde öteki...

‘Sağlık Bakanı’nın ötekileriyiz gerçekten. Biz hemşireler, teknisyenler, biyologlar, güvenlik sekret...