Edremit Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz
Edremit Kadın Platformu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına yönelik bu hafta da Cumhuriyet Meydanı’nda nöbet eylemini gerçekleştirdi.

Edremit Kadın Platformu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına yönelik bu hafta da nöbet eylemini gerçekleştirdi. Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz demek için her hafta Edremitli Kadınlar alanlarda taleplerimizi haykırdık. Haykırmaya da devam edeceğiz. Şimdi bir de çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak çocuk istismarına evlilikle af yeniden gündeme getirildi. Biz kadınlar bunu da püskürtmek için alanlarda olmaya devam edeceğiz” dediler. Kadınların açıklaması şöyle:

ÇOCUK İSTİSMARCILARINA AF, İSTİSMARCILARA TEŞVİK, TÜM ÇOCUKLARA TEHDİTTİR

Her sabah bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz, bir çocuğun daha istismara maruz bırakıldığını öğreniyoruz. Kadın cinayetleri can almak konusunda pandemiyle yarışıyor! Daha geçtiğimiz haftalarda Körfez Bölgesinde 3 kadın öldürüldü. Bu karar, günde üç kadının öldürüldüğü, yüzlerce kadının şiddet gördüğü ülkede “Devlet kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü değildir” demektir. Bu karar, “Şiddete uğrayanın korunması, şiddet uygulayanın cezalandırılması artık devlet güvencesi altında değildir” demektir. Bu karar, günde üç kadının öldürüldüğü, yüzlerce kadının şiddet gördüğü ülkede “Devlet kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü değildir” demektir. Bu karar, “Şiddete uğrayanın korunması, şiddet uygulayanın cezalandırılması artık devlet güvencesi altında değildir” demektir.

Böylesi bir ortamda, bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye, kadına yönelik şiddete karşı en etkili metinlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Devlet yetkililerinden kimisi Kadına Yönelik Şiddet TOLERE edilebilir diyor; kimisi de kadınların çamaşırları üzerinden laf ediyor. Bi rahat bırakın biz kadınları.

Bu karar, günde üç kadının öldürüldüğü, yüzlerce kadının şiddet gördüğü ülkede “Devlet kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü değildir” demektir. Bu karar, “Şiddete uğrayanın korunması, şiddet uygulayanın cezalandırılması artık devlet güvencesi altında değildir” demektir.


İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE KİMLER KARŞI?

Onlarca çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı ama hiçbir ceza almayan dini vakıflar…

Çocuk yaşta zorla evliliği dini bir zorunluluk gibi gösteren cemaatler…

 Evlilikle çocuk istismarını aklamaya çalışanlar…

 Kadınların nafaka hakkını gasp etmek isteyenler…

“Kadınların çalışması işsizliği artırıyor, kız çocuklarının okuması ‘milli aile’ yapısını bozuyor” diyenler… Kadınların taleplerine ilk sayfasını layık görmeyip manşetlerinde İstanbul Sözleşmesi’ni hedefe koyan yandaş gazeteler...

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE NEDEN KARŞILAR?

Çünkü kadın-erkek eşitliğine karşılar! İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel ilke edinen ilk uluslararası sözleşmedir.

Şiddetin nedeni, ‘alkolik’ ya da ‘ruh hastası’ erkeklerin yarattığı münferit olaylar değil kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliktir. Çünkü kadınların köle olduğu ‘erkek egemen’ aileyi kutsayarak ‘kadın’ı yok etmek istiyorlar! Eşitliğe karşı olanlar, “İstanbul Sözleşmesi aileyi yok ediyor” yalanına sarılıyor. Yoksulluk, işsizlik tırmanmışken, salgının ve krizin yükü emekçilerin sırtına yüklenirken, kadına yönelik şiddet tavan yapmışken susanlar, boşanmaların artmasının sebebini kadın haklarıymış gibi gösteriyor. “Kültür, gelenek ya da namus kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz” diyen İstanbul Sözleşmesi’ne saldırıyorlar.

Çünkü kız çocuklarının, bedenini ve geleceğini gasp etmek istiyorlar! Hastanelerde yüzlerce kız çocuğunun gebe bırakıldığı skandalları patlak verirken bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışanlar, 18 yaş altındaki tüm çocukları korumaya alan İstanbul Sözleşmesi’ni hedefe koyuyorlar.

Çünkü kadınların canını korumak değil, devleti sorumluluktan kurtarmak istiyorlar! İstanbul Sözleşmesi devletleri, şiddete karşı tedbir almakla, yeterli sayıda sığınma evi açmakla, kadınlara hukuki, ekonomik ve siyasal koruma sağlamakla ve her alanda kadın-erkek eşitliğini sağlayacak politikalarla yükümlü kılıyor. İşte bu yükümlülükten kurtulmak istiyorlar. Böylece potansiyel katillere ve şiddet faillerine “Biz korumuyoruz, siz de istediğinizi yapın!” mesajı veriyorlar.

HAKLARIMIZDAN, HAYATLARIMIZDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ

İstanbul Sözleşmesi uygulansa kadınlar karakoldan “kocandır döver”, “korona var, nereye gitsin adam” denilerek gönderilemez. Devlet koruması altındaki kadınlar koruma sistemi işlemediği için öldürülmez. Katillerin ceza alması kadınların büyük mücadelesini gerektirmez; ceza indirimleri uygulanmaz. Sözleşmeyi uygulamakla yükümlü olan iktidar ne yaptı peki?

Kadınların eşit koşullarda insanca bir yaşam ve çalışma ortamı, şiddetsiz bir ülke ve demokrasi taleplerini duymak yerine, tarikat ve cemaatlerin istekleriyle İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırdı. Bu cemaat ve tarikatlar şimdi de kadınlara yönelik şiddete ilişkin ulusal yasa olan 6284’ün kaldırılmasını, çocuk yaşta evliliklerin yasal hale getirilmesini, çocuk istismarcılarının evlilikle aklanmasını, kadınların boşanma süreçlerinin zorlaştırılmasını, nafaka hakkının ortadan kaldırılmasını, anayasadaki bütün eşitlik laflarının kaldırılmasını istiyor.

‘Tek adam yönetimi’nin bir gece yarısı aldığı bu keyfi ve hukuksuz karar, sadece kadınların meselesi değildir. İstanbul Sözleşmesi’ni kendi bekası için bir gecede lağvedenlerin, kadın-erkek tüm işçi ve emekçilerin en temel haklarını bir gecede askıya almayacağının garantisi yoktur… Pandemide bizi sermayenin çarkları arasında ezdirenlerdir,

 “Hakkınızı ödeyemeyiz” diye diye hakkımızı yiyenlerdir…

Haklarımıza kast edenler canımıza da kast ediyor, çocuklarımızın geleceğine göz dikiyor.Buna karşılık sözümüz açık: “Haklarımızdan, hayatlarımızdan, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!”

Gelin bu sözü hep birlikte büyütelim, insanca bir yaşam ve eşitlik için birlikte mücadele edelim…

Buradan tekrar ilan ediyoruz HAKLARIMIZDAN VE HAYATLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ

ŞİDDETE, KRİZE VE EŞİTSİZLİĞE KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR.

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Edremitli kadınlardan İstanbul Sözleşmesi videosu

Balıkesir Edremit’ten Eğitim Sen ve SES’li emekçi kadınlardan İstanbul Sözleşmesi videosu: 'Yaşamın...

Edremit’te kadınlar İstanbul Sözleşmesinin iptalin...

Edremitli kadınlar İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmek istenmesine karşı mücadeleye devam ediyor.

Edremit’te yaşayan kadınlar ‘Hak gasplarına karşı...

Edremit Ekmek ve Gül Grubu Ekmek ve Gül dergisi kasım sayısını Edremit’te yaşayan kadınlara ulaştırd...