Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı hukuka uygun bulmadı
Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının iptali yönünde görüş belirtti.

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021’de cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Sözleşmeden 1 Temmuz 2021’de resmi olarak çıkılırken, Danıştay 10’uncu Dairesi yürütmeyi durdurma taleplerini reddetmişti. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre Danıştay savcısı, esastan görüşülen dosya için ilgili daireye görüşünü iletti.

Anayasa’da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını belirten savcı, yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmanın Meclis’in görev ve yetkileri arasında olduğunu kaydetti.

Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konan uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırılmasının da aynı usule tabi kılındığını belirten savcı, bu nedenle, yasa hükmündeki uluslararası anlaşmaların kaldırılması ya da feshedilmesi için Meclis düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Danıştay savcısı, feshe dayanak gösterilen cumhurbaşkanı kararnamesindeyse cumhurbaşkanına açık bir yetki verilmediğini kaydederek, “Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen cumhurbaşkanı kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır. Kararın iptali gerektiği düşünülmektedir” dedi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz çünkü...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi nedir? Kadın...

Şiddet failinden avukata telefon: İstanbul Sözleşm...

Sözleşme'den çekilmenin şiddet faillerini cesaretlendirdiğine dikkati çeken Av.Rabia Özgökçe: "Şimdi...

Danıştay’ın iki üyesi 'İstanbul Sözleşmesi’nin fes...

Çanakkale’den kadınların İstanbul Sözleşmesini fesheden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptaline kar...