Danıştay Başsavcılığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuksuz buldu
Kuşadası'ndan 36 kadının İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasına karşı Danıştay'a yaptıkları başvuruda Danıştay Savcısı, kararın hukuka uygun olmadığını belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kadınlar geçtiğimiz aylarda İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasını hukuksuz bularak yargıya itiraz başvurusu yapmıştı.

36 kadın adına Avukat Işık Arcan, Nilgün Öğünçlü, Ayşe Öğünçlü Aral Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptal edilmesi için Danıştay 10. Dairesi'ne başvurdu.

Danıştay Başsavcılığı başvuru lehine görüş belirtti. Danıştay Savcısı, “Cumhurbaşkanı kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” diyerek Cumhurbaşkanlığı kararının iptali gerektiğini bildirdi.

Danıştay Savcısı, TBMM'nin onayına bağlı uluslararası bir sözleşmenin kaldırılmasının ancak TBMM'nin kararı ile mümkün olabileceğini belirtti.

'HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR'

“Dava konusu Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilen sözleşmenin onaylanmasına ilişkin 6251 sayılı Kanun'un TBMM tarafından yürürlükten kaldırılmış olması veya dava konusu Cumhurbaşkanı kararı alınmadan önce sözleşmenin sona erdirilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarılmamış olması nedeniyle, dava konusu Cumhurbaşkanı kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenle, dava konusu edilen düzenlemenin iptali gerektiği düşünülmektedir.”

Konuya ilişkin bilgi veren Avukat Işık Arcan, "Danıştay Başsavcılığı bizim talebimiz yönünde, Cumhurbaşkanı kararının iptali için görüş bildirdi. Bu görüş umudumuzu artırdı, olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

Fotoğraf: Ekmek ve Gül 

İlgili haberler
DİH: Danıştay 10. dairesi İstanbul Sözleşmesinden...

Demokrasi İçin Hukukçular, ‘Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı hukuka aykırıdı...

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz çünkü...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi nedir? Kadın...

Kadınların yaşam hakkı tek adamın kararına bırakıl...

İstanbul Sözleşmesi kadınların tüm itirazlarına rağmen Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedildi. Kadınl...