5 maddede iş güvencesi kadınlar için neden ‘hayati?’
Kamu alanı, kadınların yaygın olarak çalıştıkları en önemli alan. Uzun zamandır kamuda iş güvencesi kaldırılmaya çalışılıyor. Peki bu kadınlar için ne anlama geliyor? 5 maddede açıklıyoruz...

Kamu alanı, kadınların güvenceli ve yaygın olarak çalıştıkları en önemli alandır. Kamuda çalışanların da yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. İş güvencesinin kaldırılması kadın kamu emekçilerinin çalışma yaşamının dışına itilmesi anlamına gelir. Peki neden?


1. Esnek çalışma demek, düşük bir mesai ücreti karşılığında daha fazla çalışma ve ihtiyaç duyulduğunda oradan oraya gönderilmek demek. Şimdi iş güvencesi olmasına rağmen kurumlarda fiilen yapılan bu uygulamalar iş güvencesinin tümüyle kaldırılırsa çok daha ağır bir biçimde uygulanacak. Bu durum kadınların çalışma yaşamına katılmasını olanaksız hale getirebilir.


2. Kamuda iş güvencesinin kalkması özel sektörde yaygın olan evlilik ve hamilelik durumunda kadınların işten çıkarılmasının artık kamuda da yaygın hale gelmesi demek. Kadınların doğum ve benzeri durumlarda çalışma yaşamına verdikleri aralar performans değerlendirmelerinde aleyhlerine kullanılabilir. Düzensiz çalışma koşullarında aile yaşamının yükü de artacağından kadınların işten atılma ve işten ayrılma oranları artabilir.


3. Kamuda iş güvencesinin kaldırılması sadece kamuda çalışan kadınları değil, kuralsızlığın kural haline gelmesiyle tüm sektörlerde çalışan kadınları da etkiler. Kadınların kazanılmış haklarını (doğum, annelik, emzirme izni, ücretsiz kreş hakkı vs...) eksik de olsa kullanabildiği yegane alan olan kamuda bu hakların kullanılamaması kısa zamanda bu hakların tamamen kaybedilmesine yol açar.


4. Kamuda iş güvencesinin kaldırılması demek zaten zor olan sendikal örgütlenmenin daha da zorlaşması demek. Bugün Türkiye’de kadınların sendikalardaki oranının en yüksek olduğu alan kamu alanı. İş güvencesinin kaybedilmesi demek kadınların sendikalarda da giderek daha fazla görünmezleşmesi demek.


5. Tüm bunlarla birlikte görüyoruz ki iş güvencesi demek vahşi çalışma koşullarının yaygınlaşmasına karşı güvence demek. Çocuk ve ev işlerinin kadınların sırtındayken, bir de çalışma ortamı vahşileşirse kadın emekçilerin bu ‘rekabet’ ortamında başarılı olma şansı yok denecek kadar az olur.İlgili haberler
Kamu emekçisi kadınların hayır'ı iş güvencesinin y...

"Çalışma Bakanlığının iş güvencesini kaldırmaya yönelik yoğun çalışmalar yaptığı haberleri çıkıyor b...

İş güvencesi bizim için çok şey ifade ediyor

Kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılması sıradan bir yasal değişiklik değil! Amaç kadın emekç...

Kadınların iş güvencesine daha çok ihtiyacı var

Kamu emekçilerinin iş güvencesi tartışılıyor. Kadınların en fazla çalışabildikleri alan kamu. Yani i...