5 maddede iş güvencesi kadınlar için neden ‘hayati?’
Kamu alanı, kadınların yaygın olarak çalıştıkları en önemli alan. Uzun zamandır kamuda iş güvencesi kaldırılmaya çalışılıyor. Peki bu kadınlar için ne anlama geliyor? 5 maddede açıklıyoruz...

Kamu alanı, kadınların güvenceli ve yaygın olarak çalıştıkları en önemli alandır. Kamuda çalışanların da yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. İş güvencesinin kaldırılması kadın kamu emekçilerinin çalışma yaşamının dışına itilmesi anlamına gelir. Peki neden?


1. Esnek çalışma demek, düşük bir mesai ücreti karşılığında daha fazla çalışma ve ihtiyaç duyulduğunda oradan oraya gönderilmek demek. Şimdi iş güvencesi olmasına rağmen kurumlarda fiilen yapılan bu uygulamalar iş güvencesinin tümüyle kaldırılırsa çok daha ağır bir biçimde uygulanacak. Bu durum kadınların çalışma yaşamına katılmasını olanaksız hale getirebilir.


2. Kamuda iş güvencesinin kalkması özel sektörde yaygın olan evlilik ve hamilelik durumunda kadınların işten çıkarılmasının artık kamuda da yaygın hale gelmesi demek. Kadınların doğum ve benzeri durumlarda çalışma yaşamına verdikleri aralar performans değerlendirmelerinde aleyhlerine kullanılabilir. Düzensiz çalışma koşullarında aile yaşamının yükü de artacağından kadınların işten atılma ve işten ayrılma oranları artabilir.