İş güvencesi bizim için çok şey ifade ediyor
Kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılması sıradan bir yasal değişiklik değil! Amaç kadın emekçileri güvenini kaybetmiş, kimliksizleştirilmiş birer çağdaş köle haline getirmek...

Kadın emeğine dönük saldırıların yoğunlaştığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sosyal adaletsizliğin derinleştiği, kadına yönelik şiddet ve katliamların sistematik olarak sürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Kamu emekçisi kadınlar da bu süreçten kendi paylarına düşeni yaşamaktalar.
Uzun süredir devam eden kamu hizmetlerinin tasfiye süreciyle birlikte kamu emekçilerinin de çalışma yaşamında kazanılmış haklarının yok edilmesi ve en önemlisi iş güvencesinin kaldırılması hedeflenmekteydi. Bugün OHAL’in hükümete sunduğu fırsatla keyfi ve hukuksuz bir şekilde çıkarılan KHK’lar ile kamu emekçilerinin iş güvencesi fiilen ortadan kaldırılıyor, esnek, güvencesiz ve örgütsüz bir çalışma yaşamı dayatılmak isteniyor.

GELECEĞİMİZ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI OLMASIN
Kamu hizmetleri kadınların güvenceli ve yaygın olarak çalıştıkları en önemli alandır. Burada iş güvencesinin kaldırılmasıyla önce kadın kamu emekçilerinin çalışma yaşamının dışına itileceği gün gibi ortadadır. Aslında kamu kurumlarının birçoğunda esneklik, performans, norm kadro, toplam kalite yönetimi, sözleşmeli istihdam, rotasyon gibi uygulamalar parça parça hayata geçirildi. Ancak bunlar hükümete yetmemektedir. Halen yasal olarak kamu emekçilerinin iş güvencesinin bulunmasını uygulayacağı vahşi çalışma koşulları için engel olarak görmektedir. Bunun yerine bireysel sözleşmelerle geleceği pamuk ipliğine bağlı her an üzerinde her türlü baskıyı yapabileceği yeni bir kapıkulu kitlesi yaratmak istemektedir.
Bugün fazla mesai, performans ücretlendirmesi, kesintisiz hizmet vb uygulamalar ile kadın kamu emekçilerinin iş yükü iki kat artmaktadır. Özellikle performans değerlendirmesine tabi tutulan kadın emekçilerin ücret artışı, yükselme, ek ödemeler gibi özlük ve sosyal haklardan faydalanabilmesi daha da güçleşmektedir. Çocuk ve ev işlerinin kadınların sırtında yürüdüğü koşullarda, kadın emekçilerin bu rekabet ortamında başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır.
Yine bazı kurumlarda kısmen uygulanan esnek çalışma ile birlikte kamu emekçileri iş durumuna göre sınırlı ve düşük bir mesai ücreti karşılığında yoğun olarak çalıştırılıyor ve ihtiyaç duyulduğunda farklı yerlerde görevlendirilebiliyor. Bugün iş güvencesi olmasına rağmen kurumlarda fiilen yapılan bu uygulamalar iş güvencesinin tümüyle kaldırıldığı koşullarda çok daha ağır bir biçimde uygulanacaktır.

ÖRGÜTLENMEKTEN BAŞKA YOL YOK
Bu yüzden kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılması sıradan bir yasal değişiklik olmaktan çok daha fazla şey ifade etmektedir. Genelde kamu emekçilerini özelde ise kadın emekçileri, kendine güvenini kaybetmiş, kimliksizleştirilmiş birer çağdaş köle haline getirmeyi hedeflemektedir.
Kamu emekçisi kadınların güvenli bir yaşam ve güvenceli iş için bu saldırılara karşı sendikalarında örgütlenerek mücadele etmekten başka bir çıkar yolu bulunmamaktadır.

DÜZENSİZ İŞ KOŞULLARI KADINLARI CENDEREYE ALACAK
Sözleşmeli istihdam, esnek çalışma ve performansa göre ücret belirleme sisteminde; günü, çalışma saati, izni, tatili belli olmayan bir iş düzenine boyun eğmememiz istenilecektir. Evlilik ve hamile kalma, kadının çalışmasının önünde engel olarak gösterilebilecektir. Toplumsal, siyasal yaşama katılımı zaten sınırlı olan kadınlar, bütün yoğunluklarını işyeri sorunlarına vermek zorunda kalacağından, bu alanlardan tamamen uzaklaşacaklardır. Kadınların doğum ve benzeri durumlarda çalışma yaşamına verdikleri aralar performans değerlendirmelerinde aleyhlerine kullanılabilecektir. Düzensiz iş koşullarında aile yaşamını sağlıklı sürdürmesi zorlaşacağından işten atılma ve işten ayrılma oranları artacaktır.

İlgili haberler
İŞÇİ KADINLARIN ORTAK ÇİLESİ: Gece çalış, gündüz...

Kadınların öne çıkan ve acil çözüm istedikleri sorunların başında; gece vardiyası, esnek çalışma, dü...

Rüzgârlar seni savurmasın: BİRLİK, MÜCADELE, DAYAN...

Her nerede ve nasıl girdiysek Mayıs ayına, işsizliğin kol gezdiği, işsiz kalma korkusunun yakamıza y...

Emekli olacak kadar çalışabileceğimin garantisi va...

Diyorlar ki 15 yıl çalışman gerekiyor kıdem tazminatının bir bölümünü alabilmek için. Geri kalanı em...