MAÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü: ‘Tabuları yıkmalı, daha yaşanır bir alan yaratmalıyız’
‘LGBTİ+ bireylerin ve toplumsal cinsiyet rolleri ile derdi olan diğer tüm öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri bir alan sunuyoruz.’

Maltepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü ile çalışmalarının üniversitedeki öğrenciler için önemini, amaçlarını, üniversitelerinde yaşadıkları sıkıntıları, yan yana gelmenin önemini, BOÜN’de cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eden öğrenci topluluklarına yapılan müdahaleyi farklı üniversitelerden toplulukların tartışmalarını yansıttığımız dosyamız kapsamında konuştuk.

Üniversitenizde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübünün varlığı öğrenciler açısından neleri değiştiriyor? Nasıl çalışmalara yapıyorsunuz?

Okulumuzda toplumsal cinsiyet alanında pek fazla çalışma yapılmıyor maalesef, kulüp ve topluluk olarak da bu çalışmaları yapan tek kulüp biziz. Bu zamana kadar toplumsal cinsiyet alanında kulüp olarak pek çok çalışma yaptık ve okulumuz öğrencilerinden çok güzel, olumlu geri bildirimler alıyoruz. Okulumuzun bu tarz çalışmalara ev sahibi olması bünyesindeki öğrencilere de “gender” alanında farkındalık oluşmasını sağlıyor. Her üniversitede olduğu gibi bizim üniversitemizde de LGBTİ+ bireyler var ve yaptığımız çalışmalarla onların yanında olduğumuzu, asla yalnız olmadıklarını dile getiriyoruz. Bu, özellikle LGBTİ+ bireyler için çok değerli çünkü kendilerini ve yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri bir alan sunuyoruz. Aslında sadece LGBTİ+ bireyler için değil toplumsal cinsiyet rolleri ile derdi olan diğer tüm öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Bu hem bizim için hem de öğrenci arkadaşlarımız için çok değerli. Genelde toplumsal cinsiyet alanında, kadına yönelik şiddet ve cinsiyetler eşitsizliği alanında, Trans hakları vb. günümüzde görmezden gelinen pek çok sorun hakkında çalışmalar yapmaya önem gösteriyoruz.

‘ETKİNLİKLERE KISITLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ’

Çalışmalarınızı yürütürken ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz? Bu engelleri nasıl aşmaya çalışıyorsunuz?

Biz de diğer gender kulüpleri gibi okul yönetiminde etkinliklerimize yönelik kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyoruz ne yazık ki. Hem çıkaracağımız etkinlik içeriği konusunda hem de konuşmacı olarak gelen kişilerin seçilmesinde sürekli bir baskı ve etkinlik reddi ile karşılaşıyoruz. Biz medyanın görmezden geldiği sorunları, konuları konuşmaya çalışıyoruz. Örneğin trans hakları, İstanbul Sözleşmesi, LGBTİ+ hakları gibi.  Etkinliklerimize uygulanan engeller karşısında maalesef ki konuşmacı değişikliğine gitmemiz gerekiyor ya da etkinlik konusunu değiştirmemiz gerekiyor.

Üniversitenizde Cinsel Tacizi Önleme Birimi var mı? Varsa siz bu birimin bir parçası mısınız? Yoksa buna yönelik bir çalışmanız var mı?

Maalesef üniversitemizde henüz bir cinsel taciz önleme birimi yok. Cinsel Taciz Birimini oluşturmak için bahar döneminde çalışmalara başlama gibi bir planımız var.

Kendi üniversitenizdeki diğer kulüp ve topluluklar ile ilişkiniz nasıl? Ortak işler yapıyor musunuz?

Diğer kulüplerle iletişimimiz iyi diyebilirim. Yaptığımız etkinliklerle ilgili onlardan motive edici geri bildirimler alıyoruz. Bu geri bildirimler üniversitemizin farkındalık etkinliklerine ne kadar çok ihtiyacı olduğunu gözler önüne seriyor. Diğer kulüplerle, okulda yaşanan ortak sorunlara yönelik bir araya gelme durumu pek olmadı. Okulumuzun dayanışma ağı genelde bu tarz çalışmalara odaklanıyor. Diğer kulüplerle ortak hazırladığımız bir projemiz olacak, şu an bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz.

‘KULÜPLER EĞİTİM HAKKINA DAHİLDİR’

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü kapatıldı, Kadın Araştırmaları Kulübünün kulüp odalarının kapıları kitlendi. Üniversite yönetiminin bu müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hayatın her alanında olduğu gibi üniversitelerde de LGBTİ+ bireyler vardır ve toplumda kabul görmeye ihtiyaçları var. Bu nedenle onlara destek olacak, onları toplumda görünür kılmaya yardımcı olacak olan bizleriz. Bu görünürlüğü ve bilinci Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Toplulukları, Kadın Araştırmaları Kulüpleri ve bu bünyedeki topluluklarla sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitelerin yönetimleri de bu bilinçte hareket edip, bu konudaki desteklerini sunmalıdır çünkü öğrenci kitlesi onları da kapsamaktadır. Kendilerini rahat ifade edip, geliştirebilecekleri kulüpler onların eğitim hakkına dahildir. Yapılan bu engellemeler LGBTİ+ bireyleri yok sayma ve hak ihlalidir. Onları ötekileştirmeden, ayrıştırmadan kabul etmeli ve alanlarına saygı duyulmalıdır.

‘BİR ARAYA GELMEK YAPABİLECEKLERİMİZ İÇİN EN GÜZEL ADIM’

Kadınların haklarına yönelik saldırılar artıyor, LGBTİ'ler hedefe konuyor. Bu süreçte Kadın Araştırmaları Kulüplerinin, Toplumsal Cinsiyet Topluluklarının, LGBTİ Topluluklarının birlikte mücadele etmesi için ne yapmak gerekiyor, neler yapılabilir?

Kadın şiddetine ve ayrımcılığına doğrudan değinen İstanbul Sözleşmesi gündeme daha çok getirilebilir. Maalesef hala sözleşmenin amacı ve kapsamını bilmeyen bir halk kitlesi var. Üniversiteler ulaşılabilirlik açısından şanslı olduğumuz bir grup fakat daha geniş bir kitleye ulaşıp etrafımızdaki diğer insanlara da ulaşabiliriz. Bu konuda diğer kulüplerle çalışılıp bilinçlendirici etkinlikler hazırlanabilir. Kadına şiddetinin yanında cinsiyet çalışmaları, taciz, LGBTİ+ hakları gibi diğer konularda da bilinç oluşturulmalıdır. Bu konulardaki tabuların yıkılmasına katkıda bulunmalı ve daha yaşanılır bir alan yaratmalıyız. Üniversitelerdeki kulüp ve topluluklar bu konular açısından bir araya gelmemizi kolaylaştırıyor. Bir araya gelmek ise neler yapabileceğimiz konusunda bizim için en güzel adım oluyor.

Instagram: @maugender
Twitter: @maugender 

Fotoğraf: Maltepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü Logosu

Fotoğraf arka plan: Ekmek ve Gül

Dosyadaki tüm yazılara ulaşmak için tıklayın: Üniversitelerdeki Kadın ve LGBTİ Toplulukları tartışıyor

İlgili haberler
ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu: ‘Bi...

‘BÜ LGBTİ+ Çalışmaları Kulübüne yönelik saldırıları iktidarın kadın ve LGBTİ+ düşmanı politikalarını...

SBF’li Kadınlar: ‘Birliktelik yalnız olmadığımızı...

Kulüpleşme sürecinde olan SBF’li Kadınlar’dan Rana ve Başak çalışmalarının üniversite öğrencileri aç...

Üniversitelerdeki Kadın ve LGBTİ Toplulukları tart...

Dosyamızda farklı üniversitelerdeki toplulukların çalışmalarına, öğrencilerinin yaşamındaki etkisine...