Seçim 2023
Sınırların ötesinde sağlıkçılar grevde!
Tüm dünyada pandemiyle birlikte sağlık emekçilerinin iş yükü arttı, çalışma koşulları ağırlaştı ancak kahraman olarak alkışlatılan sağlıkçılar haklarından mahrum edildi. Şimdi grev zamanı!
ABD: HEMŞİRELER AZ PERSONEL, AZ HAK, AZ ÜCRETLE ÇOK İŞ YAPMAYI REDDEDİYOR

Oregon, Portland’daki Providence St. Vincent hemşireleri, ek personel alımı ve ücret zamları için greve çıkıyor.

4 Mayıs’ta, Providence St. Vincent Tıp Merkezi'ndeki 1600'den fazla hemşire, neredeyse oybirliğiyle greve çıkma kararı aldı.

Oregon Hemşireler Derneği (ONA), grev yetkisini, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri hariç tutan Haksız İşgücü Uygulaması anlaşmazlığıyla sınırladı yani hemşirelerin uğruna greve çıkmayı onayladığı tüm hakları için greve çıkmasının önüne geçen bir tutum aldı.

Ancak grev oylaması, hemşirelerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak, sağlık hizmetlerinde iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak, ek personel alımları ve ücret artışı için savaşmaya hazır olduklarını gösterdi.

Providence, son iki ayda yüzde 40’lık bir artışla St. Vincent'ta 227, eyalet çapındaki hastanelerde 600 boş pozisyon bildirdi. Bu, hemşireler üzerine binen aşırı iş yükünün artık hemşireleri işlerini bırakmaya ittiğini gösteriyor.

2016 ve 2021 arasında, eyaletteki 18 büyük hastaneden 17’si, 22 orta büyüklükteki hastaneden 20’si, önerilen güvenli personel düzeylerinden muafiyet talebinde bulundu. Oregon Sağlık Derneği (OHA) geçen yılki yasama raporunda, 2021 yılının ilk beş ayında 51 hastaneden personel muafiyeti talebi aldığını belirtildi.

Sadece iş yükünün artışı da değil, hemşirelerin pandemi sırasında yapmak zorunda kaldığı fedakarlıklara rağmen, eyalet genelinde ücret oranları da yetersiz. Oregon Hemşireler Derneği (ONA), Ocak ayında St. Vincent hemşirelerine yüzde 5 ila 12 daha az maaş verildiğini bildirdi. Kıdemli hemşireler, diğer hastanelerdeki emsallerinden yüzde 9 ila 15 daha az maaş alıyor. Vardiya farklılıkları için ödeme, diğer hastanelerin sunduğundan 6 ila 13 dolar daha az. Bu karşılaştırmalar Vincent hemşirelerinin onları greve iten yetersiz ücretleri hakkında fikir verse de, tüm eyalette sağlık çalışanlarının yıllık enflasyonun çok altında bir oranda artan maaşlarını göstermek için yeterli değil.

Bölgede diğer sağlık kurumlarında çalışan hemşireler ortak çıkarları için ortak bir mücadele St. Vincent hemşirelerinin en güçlü müttefiklerini oluşturuyor. Yüzlerce hatta binlerce Providence ve Kaiser hemşiresi, Çarşamba akşamı ONA’nın düzenlediği mitinge katılarak St. Vincent işçileriyle dayanışmalarını gösterebilir.

Ancak, Oregon Hemşireler Derneğinin grevi sınırlı tutması tutumu, işçilerin grev iradesinin sendikal bürokrasi tarafından kısıtlanabileceğini gösteriyor. ONA, ciddi bir mücadele için örgütlenmek ve tüm Providence hastanelerinde ve bölge genelinde sağlık çalışanlarını birleştirmek yerine, sözleşmenin 31 Aralık'ta sona ermesinden bu yana aylarca görüşmeleri erteledi.

ONA, 3 bin dolar ikramiye ve diğer vardiya farklarıyla birlikte üç yıl içinde yüzde 20'lik bir ücret artışı müzakerede teklif ediyor. Providence bu teklifi kabul etse bile enflasyon maaş artışlarını tüketecek ve bundan üç yıl sonra hemşireleri aynı konumda bırakacaktır.

Bu sebeple Hemşireler, taban komiteler örgütleyerek bu mücadelenin dizginlerini kendi ellerine alabilirler.

KAZANÇLAR MİLYARDERLERE
2021'de, “kar amacı gütmeyen” Providence, Cares Act fonundan 1,3 milyar dolar almanın yanı sıra 238 milyon dolar kazanç ve 5,3 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Oregon, tahmini net değeri 54,5 milyar dolar olan Nike’dan Phil Knight da dahil olmak üzere üç milyardere ev sahipliği yapıyor.

St. Vincent hastanesindeki bu grev oylaması, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli grevler de dahil olmak üzere, dünya genelinde sağlık çalışanları arasında büyüyen bir hak arama dalgasının ortasında gerçekleşti.

LOS ANGELES: 2 BİN HEMŞİRE GREVDE

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde 2 binden fazla hemşire 9 Mayıs'ta greve başladı. Sendikalı işçiler haksız çalışma uygulamalarının yanı sıra çalışan ve hasta güvenliğinin sağlanmaması, yetersiz personel ve düşük ücretler sebebiyle grevde.

SAN FRANCİSCO: SENDİKAL BÜROKRASİ GREV KIRDI

San Francisco bölgesindeki Stanford Health Care ve Lucile Packard Çocuk Hastanesi'nde yaklaşık 5 bin kayıtlı hemşire, Nisan ayında bir haftalık cesur bir grev gerçekleştirdi. CRONA sendikası işçilerin taleplerini karşılamayan bir anlaşma ile grevi birdenbire sona erdirdi.


İSPANYA: KADROLU ÇALIŞMA İÇİN DOKTORLAR GREVDE

Halk sağlığı satılmaz, savunulur | Arşiv fotoğraf | Fotoğraf: Alex Luhrman/Flickr (CC BY 2.0)

Madrid hastanelerinde 11 binden fazla doktor, süresiz greve çıktı.

İspanya'nın başkenti Madrid’de doktorlar, geçici sözleşmelerle çalıştırılanların kadroya geçirilmesi ve geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesi talebiyle süresiz grev başlattı.

Madrid’deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin yüzde 50 düşürüleceği bildirildi.

Doktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, “Geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu” ifade edildi.

Sendikalar, grevi sonlandırmak için Madrid özerk yönetiminden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor.

Madrid'de geçici sözleşmelerle çalıştırılan doktor oranı yüzde 53'ü buluyor. Madrid özerk yönetim meclisi önünde gösteri yapan doktorlar, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.


İRLANDA: 7 BİN 500 GENÇ DOKTOR GREVİ OYLUYOR


#StandingUp4NCHDs | Fotoğraf: @IMO_IRL / Twitter (İrlanda Tıp Örgütü twitter hesabı)

İrlanda Tıp Örgütü (IMO), grevi de kapsamak üzere iş yavaşlatma eylemleri için “danışman olmayan hastane doktorları (NCHD)” arasında oylama başlattı.

NCHD’ler olarak da bilinen danışman olmayan hastane doktorları veya genç doktorlar, başka bir danışmanın gözetiminde çalışan tıp doktorlarıdır.

İrlanda'nın 7 bin 500 genç doktoru için yapılan bu oylama 9 Haziran’da kapanacak.

IMO’nun NCHD Komitesi Başkanı Dr. John Cannon, genç doktorların son çare olarak greve çıkacağını söyledi: “Hiçbir doktor greve gitmek istemez ama öyle bir zaman gelir ki suiistimal o kadar kalıcı ve kökleşmiştir ki kendimiz, hastalarımız ve gelecek nesil NCHD’ler için ayağa kalkmamız gerekir. Yeter artık denmesi lazım.”

IMO ayrıca sağlık personelinin yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu söylediği genç doktorlar için bir sözleşme revizyonu istiyor. Daha esnek bir eğitim yapısı ve “NCHD işgücünün değişen demografisi” ile uyumlu bir sözleşme temsilci organın talep etmeyi düşündüğü temel konulardan. IMO'nun en önemli şikayetlerinden biri, genç doktorların aşırı uzun saatler çalışmasının gerektiği ve çalıştıkları tüm saatler için şeffaf bir şekilde ödeme yapılmaması.

IMO’nun iş yavaşlatma eylemi oylamasına da yol açan araştırması, genç doktorların yüzde 100'ünün belirlenen saatlerinin ötesinde çalıştığını, yüzde 91'inin çalışma izni almakta sorun yaşadığını ve yüzde 50'sinin yıllık izin almakta zorluk çektiğini ortaya çıkardı.

Ankete katılan genç doktorların yüzde 78'i kendilerini yüksek tükenmişlik riski altında görüyor ve iş-yaşam dengesinden memnun değil.

Eğitimdeki genç kadın doktorların yüzde 54'ü, erkeklerin yüzde 29'una kıyasla, eğitim fırsatları üzerindeki etki korkusuyla aile sahibi olmayı erteledi.

Çocuklu kadın NCHD'lerin yüzde 76'sı, mevcut çalışma koşulları bir çocuğa bakmaya elverişli görünmediği için kariyer uzmanlıklarını değiştirmeyi düşündü.


YENİ ZELANDA: ON BİN SAĞLIK EMEKÇİSİ EYLEME ÇIKIYOR!

Yeni Zelanda’da Kovid laboratuvar teknisyenleri de dahil olmak üzere on bin sağlık çalışanı, 24 saatlik bir grevi de içerecek iki haftalık iş yavaşlatma eylemine başlıyor.

İki hafta boyunca Sendika Kamu Hizmeti Derneği (PSA) üyeleri sadece sözleşmeli oldukları saatlerde, ücretli ve çalışma koşullarında çalışacaklar.

Sendika Kamu Hizmeti Derneği (PSA), fazla mesai ödemelerinin kabul edilmesi, izin verilen tüm molaları kullanma hakkı, yalnızca belirlenen sürelere kadar çalışmak, fazla mesai yasağı gibi önlemler için 16 Mayıs’ta 24 saatlik bir grev gerçekleştirecek.

Sendika Kamu Hizmeti Derneğinden (PSA) Will Matthews, “Bu aşırı çalışan ve değersiz işçiler grubuna hak ettiklerini ödeyecek bir teklif almadık. Ve bu arada, bu 10 bin işçinin çoğu faturalarını ödeyemiyor ve KFC’de daha yüksek ücretli işler için ayrılıyor ya da Avustralya sağlık kurumları tarafından işe alınıyor.”

PSA’nın eyleminde Kovid laboratuvar teknisyenleri, anestezi teknisyenleri, ağız sağlığı terapistleri, alkol ve uyuşturucu klinisyenleri ve steril bilimler teknisyenleri yer alıyor. Doktorlar, hemşireler ve ebeler dahil değil.

Manşet fotoğraf: Oregon Nurses Association

İlgili haberler
Sağlık emekçileri g(ö)revde: Gitmiyoruz, hakkımızı...

14 Mart Tıp Bayramı'nı grevle karşılayan sağlık emekçileri; emeklerinin değersizleştirilmesine, hakl...

Muayenehanesini açan ilk Alman kadın doktor: Franz...

Muayenehanesini açan ilk Alman kadın doktorlardan biri olan ve kadınların üniversite öğrenimi için k...

Sağlıkta şiddet artıyor, sağlık emekçileri gerçek...

İktidarın sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran dili ve etkin bir şiddet yasası olmaması sağlıkta şi...