İngiltere’de yoksul kadınların yaşam süresi kısalıyor
İngiltere’nin en yoksul kesimlerinden kadınların yaşam süresi 2011’den bu yana gittikçe düşüyor.

Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerle, sağlık alanında son 10 yıldır sürdürülen kemer sıkma politikaları yaşam süresinin giderek kısalmasının en önemli nedenleri.

İngiltere’de son 100 yılda ilk kez “yaşam süresi” duraklamış vaziyette. Yani, 100 yıldır sürekli bir biçimde artış gösteren ortalama ömür, düşme eğilimine girdi. Ortalama ömürdeki en büyük düşüş ise ülkenin en yoksul bölgelerinde görülürken, en büyük artışlar ise Londra’nın en zengin bölgelerinde görülüyor.

Sağlık alanındaki eşitsizlikler konusunda ülkenin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Sir Michael Marmot tarafından hazırlanan rapor İngiltere’deki zenginler ile yoksullar arasında, ve kuzey ile güney arasındaki uçurumun 10 yıla ulaştığını gösterdi.

Rapora göre,
- Yoksulluğun fazla olduğu yerlerde yaşam süresi daha kısa,
- En yoksul bölgelerdeki kadınlar arasında yaşam süresi özellikle 2010- 2012 ve 2016-2018 yılları arasında düşüş gösterdi,
- Yoksul bölgelerde yaşayan insanlar zengin bölgelerde yaşayanlara göre hayatlarının büyük bir kısmını hasta olarak geçiriyorlar.
- Yoksul bölgelerde sağlık alanında sağlanan devlet fonlardaki kesintiler daha büyük. Bu bölgeler yaşam süresindeki gerilemenin en fazla görüldüğü yerler olarak görüldü.
Sağlık Eşitliği Enstitüsü raporuna göre durum sadece son 10 yılda seyreden iklim değişiklikleri, virütik hastalıklardaki artış, Ulusal Sağlık Sistemindeki değişiklikler ve sosyal hizmetlerdeki eksikliklerle açıklanamaz. Toplumsal eşitsizliklerin artışı ve ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi de yaşam sürelerinin düşmesinde önemli etkenler.

* Kaynak https://www.bbc.com/news/health-51619608

İlgili haberler
‘Böyle gitmez’ diyor, sözümüzü ve gücümüzü birleşt...

#BöyleGitmez diyen tüm kadınlara çağrımız var... Gelin bu yolu birlikte yürüyelim! ‘Yol yürüyüş öğre...

‘Böyle bir yasaya hayır demek, başkalarını da bu i...

Böyle bir yasaya hayır demek, başka insanların da hayır demesini sağlamak çok güzel şey. O yasanın i...

100 kadın yanıtlıyor: Genç kadınlar ne yaşıyor?

İstanbul KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda 100 kadınla yaptığımız anket genç kadınların sıkıntılarını ortaya...