GÜNÜN RAKAMI: Roman kadınlarda okuma-yazma oranı çok düşük
Roman kadınların derdi işsizlik ve erken evlilik olduğu kadar okuyamamak da. Romanların okuma-yazma oranı oldukça düşük olan Roman halkı arasında erkeklerle kadınlar arasındaki uçurum da dikkat çekici

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA) Projesi kapsamında yapılan bir anket çalışması, Roman yurttaşların okuma yazma bilmeyen nüfusun oldukça yüksek, yüksekokuldan mezun olma oranlarının ise çok düşük olduğunu gösterdi.
Projenin yürütüldüğü 12 ildeki Roman mahallerinde yaşayan, 2 bin 807 Roman vatandaşına sorular yöneltildi.
Anket çalışmasını yürüten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe şunları söyledi:

Roman kadınlarının yüzde 32,9'u, erkeklerin ise yüzde 13,4'ü okuryazar değil.
Sadece okuryazar olanların oranının ise erkeklerde yüzde 17,9, kadınlarda ise yüzde 24,5.
Yüksekokul bitirme oranı Romanlar arasında çok düşük. Yüksekokul ve üzeri mezunu Romanların oranı erkeklerde yüzde 1,5, kadınlarda ise 0,1. Yani bizim örneklemimizde bin Roman kadınından sadece birisi yüksekokul mezunu. Evlilik yaş ortalaması da erkeklerde 20, kadınlarda 17.

İşsizlik nedeniyle Romanların sağlık güvencesinde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özcebe, ayrıca sigara, alkol ve madde bağımlılığı konusunda da çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İlgili haberler
Roman kadınların en büyük derdi işsizlik

İzmir’de kurulan Türkiye’nin ilk kadın Roman derneği Roman Kadınları Kalkındırma ve Güzelleştirme De...

GÜNÜN KARESİ: Her kemanda ağlayan bir Roman kadını...

Sevgili Sennur Sezer'in bu fotoğrafa yazdığı bu güzelim cümleler ışıl ışıl parlatıyor kadınların ve...

GÜNÜN ZORU: Kamıştan sepet yapan Roman kadınların...

Yılanlar, çıyanlar arasında sert kamışları kesip sırtlarında taşıyor, güneşe yayıyorlar. Kuruyanı il...