GÜNÜN KADINLARI: Aletta Henriëtte Jacobs ve Klara Elisabeth Schabbel
Kadın hakları savunucusu, özgürlük için mücadele eden Aletta Henriëtte Jacobs ve komünist bir direnişçi olan Klara Elisabeth Schabbel ile tanışın.

Aletta Henriëtte Jacobs, 9 Şubat 1854'te doğdu, 10 Ağustos 1929'da öldü. Kadın hakları savunucusu, barış aktivisti ve Hollanda'nın ilk kadın doktoruydu. Aletta Jacobs, 9 Şubat 1854'te Sappemeer'de cerrah Abraham Jacobs ve Anna de Jongh'un kızı olarak dünyaya geldi. Daha altı yaşında doktor olmak istediğini bilmekteydi. Düzen, özgürlük, çalışkanlık ve adanmışlığa değer verilen geniş bir Yahudi ailesinde büyüyen Aletta'nın eğitimine büyük önem verildi. 26 Temmuz 1870'de Amsterdam'da eczane asistanı olarak mezun olduktan sonra üç yıllık Rijks Hoogere Burgerschool'a misafir öğrenci olarak kabul edildi. Bu, onu liseye giden ilk Hollandalı kadın yaptı. 1871'de ilk Hollandalı kadın üniversite öğrencisi oldu ve 1879'da Groningen'de doktora yaparak Utrecht'te aldığı tıp diplomasını tamamladı. Erkek egemen bir dünyada genç bir kadın olarak edindiği deneyimlere ve her şeyden önce doktorasını izleyen İngiltere gezisinden esinlenerek, kadın hakları ve cinsel eğitim için mücadeleye atıldı. Seyahatinde ona ilham veren İngiliz özgür düşünürler Charles Bradlaugh ve Annie Besant ile tanıştı. Amsterdam'a döndüğünde, özgür düşünce derneği "De Dageraad" a katıldı. Burada kadınların oy hakkı konusundaki ilk makalesini derneğin aynı isimli dergisinde yayınladı. Bu süre zarfında, 1882 gibi erken bir tarihte çocuk sayısını sınırlandırmak için doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasını savunduğu Nieuw Malthusiaansche Bond'u (NMB) kurdu. 1882'den 1894'e kadar kadınlar için ücretsiz muayene saatleri başlattı ve doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi verdi. Aynı yıl bir Alman doktor W.P.J. Mensinga'nın geliştirdiği bir doğum kontrol yönteminin Hollanda'da da kullanılmasını sağladı.1899'da kadın anatomisi üzerine açıklayıcı ve pratik bir kitap olan “De Vrouw” kitabının ilk baskısını ve “Vrouwenbelangen” adlı kadın hakları üzerine bir kitap yayınladı. 1894'ten 1903'e kadar doğrudan kadınlarla ilgili biyolojik ve cinsel sorunlara ek olarak, kadınların sosyal konumu ve işgücü piyasasındaki durumlarıyla ilgilendi. Örneğin, Jacobs'un çabalarıyla , satış asistanı kadınlara oturma yeri sağlayan ve nihayet 1920'den itibaren iş yasalarına alınan yasal düzenlemeler yapıldı.Bununla birlikte, Jacobs'un en büyük başarısı, 1894'ten "Vereniging voor Vrouwenkiesrecht" başkanlığında ve 1898'den "Nationale Vrouwenraad" (Ulusal Kadın Konseyi) başkanlığında tutkuyla talep ettiği Hollanda'da kadınların aktif oy hakkı için yorulmak bilmeyen çabasıdır. Verilen mücadeleler sonucu 1922'de, kadınların oy hakkı nihayet Anayasa ile güvence altına alındı. Aletta Jacobs ayrıca barış hareketinde merkezi bir rol oynadı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden sonra toplanan ve savaşan taraflar arasında arabuluculuk yapmak isteyen Amerikalı pasifist Jane Adams'ın düzenlediği ve başkanlığını yaptığı kadın kongresinin aktif katılımcısıydı. Aletta Jacoba, 10 Ağustos 1929'da Baarn'da öldü. En önemli Hollanda'nın en tanınmış kadın hakları savınıcısı kabul edilir.   

KOMÜNİST BİR DİRENİŞÇİ: KLARA ELİSABETH SCHABBEL

Klara Elisabeth Schabbel 9. August 1894'te Berlin'de doğdu, 5 Ağustos 1943'te Berlin-Plötzensee'de idam edildi. Rote Kapelle direniş örgütüyle birlikte hareket eden komünist bir direnişçiydi. 

Klara Schabbel, halat üreticisi Ludwig Schabbel ve eşi Emilie Pauline'nin kızıydı. Ailesi sosyal demokrattı. İlkokulu okuduktan sonra önce pazarlamacı olarak çalıştı ve daha sonra stenograflık eğitimi aldı. Genç yaşta sosyalist işçi gençliği içinde örgütlendi ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Spartakusbund'a katıldı ve aynı zamanda 1920'lerde yayınevinde çalıştığı Almanya Komünist Partisi KPD ve Komünist Geençlik Örgütü KJVD'nin kurucu üyesi oldu. Komünist Gençlik Enternasyonali (KJI) için çalıştı. Ruhr bölgesindeki KJVD'nin yöneticisi Henry Robinson (1897–1944) ile tanıştı ve beraber yaşadı.1923'te Rheinland ve Ruhr bölgesinin Fransız birlikleri tarafından işgaline karşı verilen mücadelede yer aldı.Nazi diktatörlüğü yıllarında Hennigsdorf'taki AEG fabrikasında çalıştı. 1933'ten önce yasadışı çalışma koşullarına hazırlanmış ve bu nedenle diğer ülkelerdeki direniş örgütleriyle çeşitli bağlantılara sahip olan Berlin'deki Komintern'in yeraltı aygıtına aitti. İkinci Dünya Savaşı sırasında yabancı köle işçilere dayanışma yardımı yaptı ve cephedeki durum hakkında onları bilgilendirdi.Belçika ve Fransa'nın işgalinden sonra aktif direnişçi Johann Wenzel ile temasa geçti. Alman direnişi ile Sovyetler Birliği arasındaki bağlantıları yeniden kurmak için radyo operatörü olarak çalışmak üzere 1942'de Berlin'e gelen Bulgar partizan Tanka Janewa'nın Hamburg'daki Jacob ve Bästlein tarafından kurulan direniş ağıyla temasını sağladı. Haziran 1942'de SSCB'den paraşütçü olarak gelen iki Alman komünisti evinde barındırdığı için evi basıldı Ekim 1942'de tutuklandı. 30 Ocak 1943'te İmparatorluk Mahkemesi'nde ölüm kararı alındı, 5 Ağustos 1943'te diğer Rote Kapelle üyeleriyle birlikte Plötzensee'de idam edildi.

İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Marie Baum

Kimyager, politikacı, Almanya'da kadın ve çocuklara yönelik sosyal hizmetin kurucularından Marie Bau...

GÜNÜN KADINI: Johanna Melzer

Johanna Melzer, Almanya Komunist Partisi üyesi ve yöneticisi olarak faşizme karşı mücadele etti.

GÜNÜN KADINI: Else Josefine Imme

Faşizme karşı aktif direnişin içinde yer alan Else Josefine Imme, 1943 yılında Berlin’de idam edildi...