GÜNÜN İLKİ: Maden işçilerine kadın başkan
İsveç’te maden ve metal işkolunda örgütlü IF Metall Federasyonu’nda ilk kez bir kadın başkanlığa seçildi. Kadın başkan döneminde ücret eşitsizliği konusunda özel çalışmalar yapılması bekleniyor.

İsveç’te maden ve metal sektöründeki işçileri örgütleyen IF Metall Federasyonu’nun başkanlığına 53 yaşındaki teknisyen Marie Nilsson seçildi. Böylelikle Nilsson, sendikanın 129 yıllık tarihinde ilk kadın başkan olma unvanını kazandı.

ÖNCEKİ BAŞKAN KADIN İŞÇİLERDEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
IF Metall’in önemi, üye sayısının fazlalığından değil örgütlediği işyerlerinden geliyor. Geleneksel olarak patronlar ilk toplu sözleşmeyi her zaman IF Metall ile imzalıyor; diğer iş kollarındaki sendikalar sanayi işkolunda yapılan sözleşmeyi temel alarak ücret zammı talebinde bulunuyorlar.
IF Metall’in imzaladığı sözleşmenin norm alınması, özellikle kadınların yoğun olarak çalıştığı işkollarındaki sendikaların tepkisine neden olmuş, sanayi sözleşmesinin esas alınarak zam istenmesinin, talepleri sınırlandırdığı belirtilmişti.Sendikaların eleştirilerine IF Metall’ın bundan önceki başkanı Anders Ferbe’nin, “kadınların eğitimlerini tamamlayarak sanayi ve inşaat işkolunda çalışmaları” ve böylelikle daha fazla ücret almaları önerisi tepkilere yol açmıştı.

KADIN VE ERKEK İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET ADALETSİZLİĞİ
IF Metall, sanayi sektöründe çalışan kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılığını gidermek için bir dizi önlem almasına rağmen İsveç’te kadınların ücretleri, erkeklerin ücretlerinin yüzde 93’üne denk geliyor. Yani yüzde 7 daha az kazanıyorlar. Son yıllarda cinsler arasında ücret eşitsizliğinin azalmasına karşın sendika yönetimi, bunu yeterli bulmamış ve farkın kapatılması için yeni önlemler alınmasına karar vermişti.
Son yapılan IF Metall kongresinde oluşturulan yeni yönetimde kadınlar ve erkekler eşit sayıda temsil edilmeye başlandı. Başkanın da ilk kez bir kadın olmasından dolayı sendikanın eşitsizliği giderecek politikalara ağırlık vermesi bekleniyor.

IF METALL NASIL BİR SENDİKA?
İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı IF Metall 313 bin üyesiyle İsveç’in en büyük 5 sendikasından biri. Volvo, SKF, Scania, Saab gibi büyük tekellere bağlı işyerlerinde çalışan emekçileri örgütleyen sendikanın üyelerinin yüzde 19’u kadın.