GÜNÜN BİLGİSİ: Kürtaj yasağı yeni kadın ölümleri demek!
Dünyada her yıl ortalama 56 milyon kürtajın 8 milyonu sağlıksız koşullarda gerçekleşiyor. Kürtaj yasağı ve fahiş fiyatlar sağlıksız koşulları, sağlıksız koşullar kadın ölümlerini getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) araştırmalara göre tüm gebeliklerin yüzde 25'i, isteğe bağlı düşük ile sonuçlandı.
Kürtaj oranlarının gelişmekte olan bölgelerde gelişmiş bölgelere göre daha yüksek olduğunun belirtildiği araştırmada her yıl güvensiz kürtaj sonucunda yaklaşık 7 milyon kadının hastaneye kaldırıldığı söylendi.

2010-2014 yıllarına ait verilere dayanarak yılda yaklaşık 25 milyon güvensiz kürtajın yapıldığı, bunların üçte biri ya da yaklaşık 8 milyonunun, tehlikeli ve sağlıksız yöntemler kullanılarak eğitimsiz kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ayrıca gelişmiş bölgelerde her 100.000 güvensiz kürtaj için 30 kadının öldüğü tahmin edilirken, gelişmekte olan bölgelerdeki 100.000 güvensiz kürtaja karşılık 220 ölüm, Afrika'da ise güvensiz 100.000 kürtaja karşılık 520 kadın ölümü gerçekleşiyor.

Dünyada kürtajın tarihi

İstenmeyen gebeliği olan, güvenli kürtaja erişemeyen birçok kadın bugün güvensiz kürtaj riski altında. Özellikle düşük gelirli ve yoksul kadınlar güvensiz kürtaja daha yatkınlar. Ölümler ve yaralanmalar gebelikte güvenli olmayan kürtaj yapıldığında çok daha yüksek kadınlar için. Güvenli doğum kontrolü ve güvenli kürtaja erişim sınırlı veya ulaşılamıyorsa, güvensiz kürtaj oranı çok daha fazla oluyor.

Türkiye'de kürtajın tarihi

Öte yandan kürtajın sınırlanması ve yasaklanması kürtaj sayısını azaltmıyor. Aksine bu yasaklar sağlıksız kürtaj sayısını ve buna bağlı olarak kadın ölümlerini artırıyor.

İlgili haberler
İngiltere’de 'tampon vergisi' kürtaj karşıtlarına...

İngiltere'de kadınların regl döneminde kullandıkları ürünlerden 'lüks vergisi' alınması ciddi bir ta...

Savaş sırasında kürtaj: Kadınlar Yemen’de yasaklar...

Taiz’de hastaneler, sağlık ocakları kapalı. Nüfusun yüzde 70’inin yaşadığı, doğum kontrol olanakları...

Ücretsiz, güvenli kürtaj haktır

Türkiye’de kadınlar, 1983 yılından bu yana gebeliğin 10. haftasına kadar ücretsiz, ulaşılabilir, güv...

GÜNÜN SORUSU: Türkiye’de kürtaj yasal mı, yasak mı...

Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında ‘kürtaj cinayettir’ sözleriyle başlattığı tartışamadan sonra kafalar...

GÜNÜN RAKAMI: Devlet hastanelerinin yüzde 92’sinde...

Kadir Has Üniversitesinin araştırması Türkiye’de isteğe bağlı kürtaja ilişkin çarpıcı veriler ortaya...

Türkiye'de kürtaj tartışmaları

Prof. Dr. Berna Arda Türkiye'de kürtajın 'kısa' tarihini, kürtajla ilgili süren tartışmaları, kürtaj...

Türkiye’de ve dünyada kürtaj tartışmaları

Kürtaj, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da oldukça tartışmalı bir konu. Dünyada 73 ülkede serbest ola...