GÜNÜN ARAŞTIRMASI: Şiddet deyince akla ‘erkek’ geliyor
Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube tarafından yapılan anket çalışmasında kadın ve erkek eğitimciler ‘şiddet’ konusundaki çağrışımlarını ifade etti ve çözüm önerilerini sıraladı.

Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şubesi, 25 Kasım dolayısıyla bir anket çalışması yaptı. “İnadınaYaşam! İnadınaDayanışma” diyerek 3 no’lu şube Kadın Meclisi tarafından hazırlanan çalışma; kadına yönelik şiddet, kadın cinayetlerini önleme, bu konuda duyarlılık ve kamuoyu oluşturma, çözüm önerilerini tartışma ve geliştirme amacı taşıyor. 600 kişiye açık uçlu sorular yöneltilen anket çalışmasına katılanların yüzde 85’ini kadınlar oluşturdu.

Anket sonuçlarında kadın ve erkek katılımcıların cevapları arasında belirgin bir fark olmadığı görüldü.

“Kadına yönelik şiddet denildiğinde ilk aklımıza gelen sözcük” sorusuna katılımcıların yüzde 19.4’ü “dayak” ve “erkek”, yüzde 8’i “çaresizlik”, yüzde 7.3’ü “baskı” ve “sistem” yanıtını verdi.

KATILIMCILAR ARASINDA ŞİDDETE MARUZ KALAN VAR
Kadın katılımcılardan bazılarının kendilerinin ve çocuklarının şiddete maruz kaldığını da belirttiği çalışmada katılımcılar, “Şiddet deyinve aklıma ... geliyor. Çünkü...” açık uçlu ifadesine se en fazla şu yanıtları verdi:

- Erkek tarafından uygulanır.

- Erk, iktidar kalmak adına şiddet üretir.

- Kadın, güvencesiz çalışma koşullarında, her türlü baskıya ve istismara açık hale geliyor.

KADIN CİNAYETLERİNE İLK TEPKİ NE OLUYOR?
Çalışmaya katılanların yüzde 26.5’i bir kadının daha öldüğünü duyunca verdikleri ilk tepkinin öfke ve kızgınlık olduğunu, yüzde 25.9’ü üzüntü ve acı duyduğunu, yüzde 10.3’ü isyan ettiğini, yüzde 9.9’u beddua ettiğini belirtti.

ŞİDDET NASIL ÖNLENEBİLİR?
“Kadına yönelik şiddeti ... ile önleyebiliriz” sorusuna katılımcıların yüzde 27’si eğitim, yüzde 25’i hukuki yaptırımlar olarak cevap verirken, yasalar ve caydırıcı cezalar şiddetin önlenmesinde bir yöntem olarak öne çıktı. “İdam” ve “ceza indirimlerinin olmaması” da az da olsa katılımcılar tarafından çözüm olarak görüldü. Şiddetin önlenmesinde yüzde 19’u yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yüzde 6,6’sı örgütlenme, dayanışma ve mücadeleyi çözüm yolu olarak ifade etti. Farkındalık ve özsavunma da öneriler arasında yer aldı.

ÇOK YÖNLÜ POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR
Anket çalışmasında katılımcıların öne çıkan önerileri ise şöyle yer aldı:

1- Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik projeler hazırlaması.

2- Kadınların yaşamını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapması.

3- Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyen ve kadınları koruyan yasal düzenlemeler acilen yapılmalı ve iyi hal indirimlerinin uygulanmaması

4- Kadın sığınmaevlerinin yaygınlaştırılması

5- Boşanmış, şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması ve ekonomik destek sağlanması.

6- Eğitimin her kademesinde cinsiyet eşitliğini sağlayacak konuların müfredata yerleştirilmesi.

7- Müfredatları cinsiyet ayrımcı söylemlerden örneklerden arındırması.

8- “Kadın ve Eşitlik Bakanlığı” kurulması.

9- Kadınlara şiddet uygulayan erkeklere hapishanelerde sağaltım uygulanması.

10- Eğitim alanı başta olmak üzere yaşamın her alanına yayılan dinselleştirme politikalarından vazgeçilmeli, kadın özgürlüğünün önemli dayanaklarından birisi olan laiklik ilkesi güçlendirilmeli.

11-
Mülteci, göçmen ve sığınmacı kadınların karşılaştıkları şiddet ve şiddeti önleme ile ilgili görüşlerine başvurulacak bir çalışmanın yapılmasını da öneriyoruz.


İlgili haberler
GÜNÜN ARAŞTIRMASI: Erkek şiddeti kadınların akıl s...

İngiltere’de yapılan bir araştırmada ‘aile içi şiddete’ maruz bırakılan kadınların ağır akıl hastalı...

GÜNÜN ARAŞTIRMASI: Kadınlar iş hayatında erkek gib...

British Council’ın 255 sanatçıyla gerçekleştirdiği araştırmada kadınların yüzde 40’ı sektörde kadın...

Eğitim Sen’den 25 Kasım öncesi anket çalışması

Ankara Eğitim Sen 3 No'lu Şube Kadın Meclisi, 25 Kasım’a kapsamlı bir anket çalışmasıyla hazırlanıyo...