GÜNÜN ARAŞTIRMASI: İsveç’te 10 kadın işçiden 1’i tacize uğruyor
İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu, her on kadın işçiden birinin işyerinde cinsel tacize uğradığını açıkladı. En fazla tacize uğrayanlar ise güvencesiz çalışan kadınlar.

İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) hazırladığı raporla her on kadın işçiden birinin işyerinde cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Değişik işkollarında çalışan binlerce kadının tacizin sosyal medyadan teşhir edildiği #MeToo/Ben de kampanyası kapsamında farklı etiketlerle cinsel tacize karşı yaptıkları çağrılardan sonra LO yönetimi, iş yaşamındaki cinsel tacizin boyutlarını belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapmayı kararlaştırdı.

LO, İş Çevresi Kurumunun iki yılda bir yayımladığı istatistikleri inceledi. Ocak ve Şubat aylarında Novus adlı kamuoyu araştırma şirketine tüm işkollarından da çalışan bin 200 işçiyi kapsayan bir araştırma yaptırdı.

LO’nun bu araştırmalar sonucu hazırladığı raporda kadın işçilerin yüzde 13’ünün cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı. Tacizi gerçekleşen çoğunlukla işyerinde çalışmayan müşteri, hasta veya hasta yakınları. Cinsel tacize uğrayan erkek işçilerin oranı ise yüzde 2.

EN FAZLA GÜVENCESİZ ÇALIŞAN İŞÇİLER TACİZE MARUZ KALIYOR
Cinsel tacize uğrayan kadın işçilerin çoğunluğu tacizlerin birkaç kez gerçekleştiğini söylüyor. En fazla cinsel tacize uğrayanlar ise belediye ve sosyal hizmet çalışanlarını örgütleyen “Kommunal” sendikasının üyeleri. Kommunal üyesi kadınlardan dörtte biri, iş yaşamında cinsel tacize maruz kaldığını söylüyor. En fazla cinsel tacize uğrayanlar kişisel yardımcı ve hastabakıcı olarak görev yapan kadınlar. Gençler ve geçici olarak çalışan ve iş güvencesi olmayan kadınlar da en fazla cinsel tacize maruz kalanlar arasında.

En olağan taciz biçimleri kadın işçilere “pornografik resimler gösterilmesi, cinsel içerikli sözcükler kullanılması, aşağılayıcı yorumlar yapılması.” Kommunal üyesi her on kadın işçiden biri cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını söylüyor.

Şefler seyrek olarak kadınlara cinsel tacizde bulunuyor. Tacize uğrayanların yüzde 20’si tacizin erkek iş arkadaşlarından geldiğini söylüyor. Yüzde 60’ı ise işyerinde çalışmayan üçüncü kişilerin; hasta, hasta yakınları ve müşterilerin tacizine uğradığını belirtiyor. Raporda doğrudan müşterilerle yüz yüze gelen alış veriş merkezleri, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında çalışan kadın işçilerin daha fazla tacize uğradıklarına dikkat çekiliyor.

PATRONLAR SORUMLULUK ALMIYOR
LO’nun raporunda üçüncü kişiler tarafından kadınlara yapılan tacizlerde işverenlerin sorumluluklarını üstlenmedikleri ve önlem almadıkları belirtiliyor.

İş Çevresi Kurumunun yönetmenliklerinin işverenlere işyerindeki tehdit, şiddet ve aşağılayıcı uygulamalara karşı önlem alma zorunluluğu getirmesine rağmen işverenlerin önlem almada isteksiz oldukları belirtiliyor.

YASALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALI
Araştırmaya katılan işçilerden yarısı cinsel tacize uğramaları durumunda nasıl davranacakları hakkında işverenlerin kendilerini bilgilendirmediğini söylüyor. LO, işyerinde tacizlerin engellenebilmesi için yasalarda değişiklik yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: Evrensel

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: İsveç'te tecavüz 5 yılda 2 katına çı...

Şiddete uğrayan kadınların sadece 5'te 1'inin polise başvurduğu göz önüne alındığında, her yıl binle...

İşyerinde tacize karşı işverenin önlem alma yüküml...

İşyerinde tacize uğrayan kadın işçinin şikâyette bulunması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. İşver...

‘Bu işyerinde taciz ve emek sömürüsü var’

Çorlu’da bir cafede çalışan işçi kadınlar 4 aydır ücretlerini alamıyor ve sigortaları yapılmıyor. İş...