Haklı fesih yapmış gibi gösterilen işçi ihbar tazminatı alabilir
Haklı fesih yapmadığı halde SGK’ye haklı fesih yapmış gibi bildirimi yapılan ve kıdem tazminatı ödenen işçi, ihbar tazminatı da alabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. İşveren kıdem tazminatımı yatırdı ama ihbar tazminatımı yatırmadı sonuç olarak. Ne yapabilirim?

Okurumuzun ilk sorusunu şu şekilde yanıtlamıştık: SGK Kod 25 ile İş Yasası 25. Madde birbirinden farklı

Durum özetle şöyle. İşveren SGK’ye okurumuzun çıkışını 25 numaralı kod (işçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih) üzerinden bildirmiş. Oysa okurumuz haklı fesih yapmamış, aksine işveren okurumuzu işten çıkarmıştı. Dolayısıyla işverenin İş Yasası’nın 25. maddesi ile SGK’nın 25 numaralı kodunu birbirine karıştırmış olabileceğini, işverenin kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacağı bir çıkışı yapmasının mantıklı olmadığını ve kod düzeltmeye gidebileceğini belirtmiştim.

Anlaşılan o ki, işverenin hesabı başka. Çünkü işveren okurumuza kıdem tazminatını ödemiş! O halde işveren, kâğıt üzerinde okurumuzu haklı fesih yapmış gibi göstererek, okurumuzun ihbar tazminatı almasının, işe iade davası açmasının veya kötü niyet tazminatı talep etmesinin önüne geçmeye çalışmış olabilir. Çünkü haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazansa bile iş sözleşmesini fesheden taraf olduğu için ihbar tazminatı alamayacağı gibi işe iade davası açamaz veya kötü niyet tazminatı talep edemez.

Gelelim asıl meseleye. Okurumuz haklı fesih yapmış değil. İş sözleşmesini sona erdiren taraf işveren. İşveren okurumuzu işten çıkarmış ancak okurumuzun bazı yasal haklarını almasını engellemek için SGK’ye kâğıt üzerinde kasıtlı olarak yanlış bildirimde bulunmuş.

Bununla birlikte SGK’ye yapılan bildirimin hiçbir önemi yok. Önemli olan iş sözleşmesini kimin ve nasıl feshettiği.

İş sözleşmesini fesheden taraf işveren olduğu ve işveren tarafından yapılmış bir haklı fesih söz konusu olmadığı için işverenin okurumuza ya ihbar süresi kadar önce haber vermesi ya da ihbar tazminatı ödemesi gerekirdi. Ancak işveren ne haber verdi ne tazminat ödedi. Dolayısıyla okurumuz önce arabulucuya başvurarak, arabulucuda anlaşma olmadığı takdirde de dava yoluyla ihbar tazminatını talep edebilir. İşverenin elinde okurumuzun haklı fesih yaptığını ispat edebileceği bir dilekçe ya da delil yok.

Öte yandan okurumuz iş güvencesi kapsamında ise yani işyerinde 30’dan fazla işçi çalışıyorsa, iş sözleşmesinin sona erdirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilir, arabulucuda anlaşma olmazsa da işe iade davası açabilir. Eğer okurumuz iş güvencesi kapsamında değilse ve işveren kötü niyetli ya da ayrımcı bir işten çıkarma yapmışsa okurumuz kötü niyet tazminatı ya da ayrımcılık tazminatı da isteyebilir.


İlgili haberler
Haklı fesih yapmış gibi gösterilen işçi ihbar tazm...

Haklı fesih yapmadığı halde SGK’ye haklı fesih yapmış gibi bildirimi yapılan ve kıdem tazminatı öden...

Kısmiye geçiş hakkı engellenen işçi 6 iş günü için...

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş başvurusu haksız biçimde reddedilen işçi 6 iş günü...

Mobbinge uğrayan işçi için haklı fesih yolu açık

Mobbinge uğrayan işçi haklı fesih yapıp, tüm yasal haklarını ve ayrıca mobbing nedeniyle tazmi-nat t...