Belirli süreli sözleşmesi biten işçi işsizlik ödeneği alabilir
Belirli süreli iş sözleşmesi, süresi sonunda kendiliğinden sona eren işçi son 3 yılda 600 gün primi varsa işsizlik ödeneği alabilir.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. 30 Ocak 2020 tarihinde doğum yaptım. İznim 23 Nisan itibariyle bitti. Özel öğretim kurumunda öğretmenim. Okulumuz salgın nedeniyle çalışmayı durdurdu. İznim sonrası işten çıkarılıp işsizlik maaşı alacaktım fakat işten çıkarılma da mümkün olmadığı için beni ücretsiz izne ayırdılar. Okullar tekrar açıldığında işten çıkarılma durumunda işsizlik maaşından faydalanabiliyor muyum? Yoksa hakkımı kaybetmiş mi oluyorum? 1 Temmuz itibariyle sözleşmem sona eriyor.  

Önce okurumuzun mevcut durumuna ve haklarına bir bakalım.

Okurumuz ücretsiz izne çıkarılmış. Eğer işveren kısa çalışmaya başvurmuşsa ve okurumuzun son 3 yıl içinde 450 gün primi varsa okurumuz kısa çalışma ödeneği alabilir. Eğer işveren kısa çalışmaya başvurmadıysa ya da işveren başvurduğu halde okurumuzun son 3 yılda 450 gün primi yoksa okurumuz kısa çalışma ödeneği alamaz. Bu durumda son torba yasa gereği okurumuz nakdi ücret desteği alabilir.

Gelelim diğer meseleye. Belirli süreli iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğinden sona erdiğinde ve yenilenmediğinde işçi diğer yasal koşulları yerine getiriyorsa işsizlik ödeneği alabilir. Yani belirli süreli iş sözleşmesinin süresi sonunda sona ermesi hali, işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir durumdur.

Okurumuzun iş sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Eğer okurumuzun sözleşmesi yenilenmezse iş ilişkisi (sözleşmesi) bitmiş olacak. Bu durumda işveren, 5 numaralı çıkış kodundan (belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi) SGK’ye çıkış bildiriminde bulunabilir. İşten çıkarma yasağı buna engel teşkil etmiyor. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesinin süresi sonunda kendiliğinden sona ermesi bir işten çıkarma niteliği taşımıyor. Taraflar arasındaki iş sözleşmesi kendiliğinden bitmiş oluyor.

1 Temmuz’da doğru kod üzerinden SGK’ya bildirimde bulunulduğu takdirde, 1 Temmuz itibariyle son 3 yılda en az 600 gün primi varsa okurumuz işsizlik ödeneği alabilir. Çünkü diğer koşul olan “Son 120 günde iş sözleşmesi kapsamında olma” koşulunu okurumuz zaten sağlıyor. Son 120 günde çalışma olmaması ve prim ödenmemesi engel teşkil etmiyor. Önemli olan son 120 günde iş sözleşmesi kapsamında olmak ve okurumuz da son 120 günde iş sözleşmesi kapsamında.

Sonuç olarak okurumuzun işsizlik ödeneği hakkı devam ediyor. Okurumuzun endişelenmesini gerektiren bir durum yok.

Son olarak da şunu belirtelim. Sözleşme 1 Temmuz’da sona erdiğinde işveren sözleşmeyi yenilemeyi teklif etmezse ve okurumuzun en az 1 yıl kıdemi varsa, Yargıtay içtihadı gereği işveren okurumuza kıdem tazminatı da ödemek zorundadır. Bu konuya ilişkin detaylı bilgiler bu yanıtımızda mevcut: SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEN ÖĞRETMEN TAZMİNAT ALABİLİR 

İlgili haberler
İşten çıkarılan hamile işçilerin mağduriyeti devam...

SGK’nin yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle hamileyken işten çıkarılan işçiler en fazla 1...

Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenin hakları

Özelde belirli süreli sözleşmeyle çalışan ve sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlerin hakları ile ilgil...

Özel okul öğretmenlerinin tazminat hakkı devam etm...

Sözleşmesi süresinden önce haksız feshedilen ya da sözleşmesi işverence yenilenmeyen öğretmen kıdem...