Arşiv araştırmasına takılan işçilerin yapabilecekleri var!
Arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması nedeniyle kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler itiraz edebilir. İşçilerin dava açma hakkı da var.

Bir okurumuzun sorusu:
Merhabalar belediye çalışanıyım. 2 Nisan’da aranıp tebligat alan arkadaşlarımız oldu. Neden olarak da “arşiv taramasından geçemedikleri” belirtilmiş. Halen güvenlik soruşturması sonuçlanmadı ve kişilerin aranabileceği söyleniyor. 2 Nisan’dan sonra da arşiv soruşturması devam edebilir mi? 

Bir okurumuzun sorusu:
Kız kardeşim hemşire. Taşeron için kadro geldi, sonuçlar açıklandı ama güvenlik soruşturması hala yapılmamış diyorlar…

Daha önce de bir yanıtımızda detayları ile ele aldığımız üzere: Kadroya geçişte güvenlik soruşturması yok, arşiv araştırması var

1) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması birbirinden farklı iki ayrı işlem. Mevzuat gereği taşeron işçiler için güvenlik soruşturması yapılamaz, arşiv araştırması yapılabilir.
2) Bakanlığın tebliğine göre arşiv araştırmasının tespit komisyonları tarafından listeler açıklanmadan önce yapılmış olması gerekiyordu.
3) Tespit komisyonlarının arşiv araştırması sonuçlarını da değerlendirerek sınava girmeye hak kazanan işçilerin listesini yayınlaması gerekiyordu.

Ancak süreç 696 sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli tebliğine uygun bir biçimde yürütülmedi. Birçok il ve kurumda taşeron işçiler için arşiv araştırması değil güvenlik soruşturması yapıldı.

Arşiv araştırması sonuçlarının çoktan kurumlara ulaşmış ve tespit komisyonlarınca değerlendirmeye alınmış olması gerekirken; birçok işçinin arşiv araştırması (veya güvenlik soruşturması) sonuçları Mart ayının sonuna doğru, Hatta Nisan ayının başında kurumlara ulaştı. Arşiv araştırması hala devam eden işçiler var…

Arşiv araştırması bitmediği ancak bu sırada taşeron işçiler kadroya (yerel yönetimlerde şirketlere) geçirildiği için bugün kurumlar işçilere “arşiv araştırması olumsuz çıkarsa iş sözleşmemin tazminatsız feshedileceğini kabul ediyorum” gibi abuk sabuk, hukuk dışı belgeler imzalatmaya çalışıyor.

Kadroya (ya da şirketlere) geçirilen ancak daha sonra arşiv araştırması (ya da güvenlik soruşturması) olumsuz gelen işçiler işten çıkarılıyor…

Sonuç olarak geldiğimiz noktada bir dizi hukuk dışılıkla karşı karşıyayız.

Güvenlik soruşturması yapılabilir mi? Hayır, hukuken yapılamaz! Yapılıyor mu, evet yapılıyor…

2 Nisan’dan sonra arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılabilir mi? Hayır, hukuken yapılamaz? Yapılıyor mu, evet yapılıyor…

Bu yüzden arşiv araştırması (veya güvenlik soruşturması) nedeniyle kadroya (ya da şirketlere) geçişi yapılmayan ya da geçişi yapıldıktan sonra işten çıkarılan işçiler için iki itiraz dilekçesi hazırladık. Birincisi merkezi yönetimlerde (bakanlık, hastane, üniversite vb.) çalışan işçiler için. İkincisi yerel yönetimlerde (belediye, il özel idaresi vb.) çalışan taşeron işçiler için. İşçiler yanıtımızın sonundaki bu dilekçelerle itiraz da bulunabilir, itirazları reddedildiği takdirde de idari yargıda 60 gün içinde dava açabileceği gibi işten çıkarılmışsa ayrıca işe iade davası yoluna da gidebilir.

Merkezi yönetimlerde çalışan işçiler için itiraz dilekçe örneği.
Yerel yönetimlerde çalışan işçiler için itiraz dilekçe örneği.


İlgili haberler
Personele dayalı ihaledeki işçi kadroya geçirilmek...

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılan taşeron işçilerin ka...

Kadroya geçişte güvenlik soruşturması yok, arşiv a...

Yasal kural çok açık. Taşeron işçiler için güvenlik soruşturması yok, arşiv araştırması var. Arşiv a...

Akılalmaz ama gerçek: Haklardan feragat taşerona k...

KHK ile getirilen koşul gereği, taşeron işçilerin sulh sözleşmesi imzalayarak geçmişe dönük hakların...