Personele dayalı ihaledeki işçi kadroya geçirilmek zorunda
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi zorunludur. Kurumlar, 696 sayılı KHK’yı uygulamak zorundadır.
Okurumuzun sorusu:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda taşeron işçiyim. Sözleşmemiz, personel çalıştırılmasına dayalı. Arşiv ve doküman işi yapıyoruz. Yaptığımız iş sürekli. İşçi maliyeti dışında bir kalem yok. Sözleşme 36 aylık ve sözleşmede personel sayısı da yazıyor. Kurum başvurularımızı reddetti. Gerekçe de gösterilmedi. İtiraz ettik. İtirazımıza da ret gelirse ne yapabiliriz?

Taşeron işçilere ilişkin 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi çok açık: “…4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar” kadro kapsamındadır (hizmet alım sözleşmesi sosyal tesis gelirlerinden karşılananlar hariç.)

KHK’nın aynı maddesine göre: “Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder”.

Okurumuzun verdiği bilgilere göre, okurumuz tartışmasız biçimde “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi” kapsamında çalışmaktadır. Zira

1) Personel sayısı ihale dokümanında belirtilmiştir,
2) Personelin çalışma saatlerinin tamamı idare için kullanılmaktadır,
3) Yaklaşık maliyetin yüzde 70’inden fazlası işçilik maliyetlerinden oluşmaktadır,
4) İş yıl boyunca devam etmekte ve niteliği gereği süreklilik arz etmektedir,
5) Yapılan iş, KHK ile kadro kapsamı dışında tutulan “danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri” de değildir. 

Hal böyleyken, Bakanlığın bu hizmet alım sözleşmesinin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığını iddia etmesinin hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlık, süreklilik arz eden bir işi, bir defaya mahsus bir işmiş gibi değerlendiremez; işin süreklilik arz etmediğini keyfi bir biçimde öne sürerek, işçileri kapsam dışında bırakamaz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da diğer tüm kurum ve kuruluşlar gibi, 696 sayılı KHK’ya uygun davranmak zorundadır.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tebliğinin 9. maddesine göre, Bakanlık tespit komisyonu, hizmet alım sözleşmesinin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığını Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol etmek ve ayrıca Bakanlığın da kayıtlarından teyit etmekle yükümlüdür.

Ancak Bakanlık tespit komisyonu hatalı bir işlem yaparak başvuruları reddetmiştir. İtirazları da görüşecek olan Bakanlığın tespit komisyonudur. Umarım komisyon hatasından döner ve itirazları kabul ederek, işçilerin sınava alınması yönünde karar verir. Aksi durumda, yani itiraz da reddedilirse, okurumuz ve aynı durumdaki işçiler derhal idari yargıda yürütmeyi durdurma istemiyle dava açabilir.


İlgili haberler
Joker taşeron işçinin kadro hakkı vardır

Başvuruları reddedilen joker taşeron işçiler, muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit...

Engelli işçilerin vergi indirimi kadroya geçişe en...

Engelli taşeron işçiler kadroya geçiş sürecinde pek çok sorunla karşı karşıya geliyor. Engellilere t...

4 Aralık’ta izinde olanlar kadroya geçirilmelidir

İş hukukunun temel amacı işçinin korunmasıdır. İş hukukunun temel ilkeleri arasında “işçi lehine yor...