Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde sondan birinci
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporunda, OECD ülkeleri arasında Türkiye her kategori sıralamasında gerilerde.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye 36 ülke arasında, 36. sırada yer alan Güney Kore ile 34. sırada bulunan Japonya arasında 35. Sırada yer alıyor.

Raporda kadınların şiddetsiz yaşam hakkından yararlanamadığına, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin ülkemizde yaygın olduğuna, kadınların geceleri kendilerini güvende hissetmediklerine, kadınların erkeklere göre çalışma hayatında daha az yer aldığına yer veriliyor. Türkiye’de okul öncesi kamusal bakım hizmetlerinin yetersizliği, ücretsiz veya düşük ücretli kreş sayısının azlığının kadınları iş aramaktan alıkoyduğuna dikkat çekilen raporda; “Yaşlılar ve engelliler yerel yönetimlerden yeterli hizmeti alamıyorlar. Türkiye, kadınların kararlara katılım oranında, OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında hala son üç ülke arasında. Belediyelerin stratejik planları toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı değil. Kadınlar ekonomik kaynaklara erişemiyorlar, iyi ve yeterli yaşam imkanlarından yoksunlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitliği normunu dikkate almıyor, politikalarını aile merkezli olarak yürütüyor. Bakanlık tarafından yürütülen Kadının Güçlenmesi Programına da Bakanlığın bütçesinden çok sınırlı kaynak tahsis ediliyor” ifadeleri kullanılıyor.

SIRALAMA NEYE GÖRE YAPILIYOR?
Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği performansının Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ile karşılaştırılabilir bir biçimde izlenmesi için oluşturulan CEİD Endeks, sırasıyla sağlıklı yaşam hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, iyi ve yeterli yaşam hakkı, kararlara katılım hakkı olmak üzere beş ana alan ve şiddetsiz yaşam hakkına ilişkin bir uydu alanda ölçülmekte ve 19 alt boyutta toplam 32 gösterge içeriyor.
EĞİTİM SÜRESİ EN DÜŞÜK ÜLKE

Eğitim hakkı kapsamında, Türkiye hem kadın (7,3 yıl) hem erkeklerde (8,3 yıl) ortalama okul yılı ile OECD ülkeleri arasında toplam eğitim süresi en düşük olan ülke. Eğitimde kaliteyi temsil eden Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavı başarı oranlarına bakıldığında, Türkiye matematik okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarında 34. sırada yer alıyor ve sadece Meksika ve Şili’nin üzerinde bir skora sahip. Fen okuryazarlığı alanında ise bu dönemde Meksika, Şili, Slovakya ve Yunanistan'ın skorlarını geride bırakarak 32. sırada yer alıyor.

YOKSUNLUĞUN EN YÜKSEK DÜZEYDE YAŞANDIĞI 3 ÜLKEDEN 1’İ

Kaynaklara erişim, iyi ve yeterli yaşam hakkından yoksunluk bakımından, Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yüksek düzeyde gözlendiği üç ülkeden biri. Türkiye en alt sırada yer alırken, Japonya 35. ve Güney Kore 34. sırada yer almaktadır. Alt göstergeler arasında yer alan ve zaman bakımından yoksunluk göstergeleri olan ücretli çalışma saatleri (30 ülke arasında 28. sırada), internet kullanımı (34 ülke arasında 34. sırada) ve kişi başına gelirdeki cinsiyet eşitsizlikleri Türkiye’nin (36 ülke içinde 35. sırada) bu alandaki skorunu düşürüyor.

Raporun tamamını incelemek için TIKLAYINIZ

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye ilerlemiyor, g...

Cinsiyet Eşitliği Raporuna göre Türkiye 153 ülke arasında 130. oldu. Geçen yıla göre kadınların ekon...

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Lafta eşitlik, anayasada ayrı...

Başörtüsü tartışmalarının ardından Erdoğan’ın gündeme getirdiği anayasa değişikliğinin içeriği ortay...

Failler cinayetleri sosyal medyada paylaşıyor | Eş...

Faillerin kadınları katlettikten sonra sosyal medyada "namusumu temizledim" ifadeleriyle paylaşmalar...